Den här artikeln innehåller information om hur du:

 • Uppgradera till Windows Vista när du redan har en version av Windows XP Home Edition eller Windows XP Professional på datorn, och du vill behålla filer, inställningar och program.

 • Installera en ny eller ren version av Windows när:

  • Du vill ersätta det aktuella operativsystemet.

  • Du vill installera Windows Vista på en separat partition på hårddisken, och du har ett operativsystem på datorn och en tillgänglig partition.

  • Du har en dator utan något installerat operativsystem.

 • Installera om Windows Vista när du vill återställa standardinställningarna för Windows eller när du har problem med Windows och vill installera om genom att göra en ren installation av operativsystemet.

Obs!

Under installationsprocessen behöver du:

 • En Windows-installationsskiva (en DVD- eller CD-skiva).

 • Din produktnyckel för Windows (25 tecken). Du hittar produktnyckeln på datorn eller i Windows-paketet, på baksidan av installationsskivans konvolut. Etiketten med produktnyckeln ser ut så här:

  Bild av en etikett med en Windows-produktnyckel
  Etikett med Windows-produktnyckeln

  Logga in på nätet om du vill se andra etiketter.

 • Datorns namn. Du måste ange namnet om datorn är ansluten till ett nätverk. Så här hittar du datorns namn om du använder Windows XP:

  • Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Egenskaper.

   Du hittar datorns namn på fliken Datornamn.

Du kommer också att behöva bestämma om du ska installera en 32- eller 64-bitarsversion av Windows Vista. Mer information finns i 32- och 64-bitarsversioner av Windows: vanliga frågor och svar.

Mer information om hur du installerar och uppgraderar 32- och 64-bitarsversioner av Windows, finns i Installationsalternativ för Windows Vista (32-bit) eller Installationsalternativ för Windows Vista (64-bitar) (sidorna kan vara på engelska) på webben.

Varning!

 • Inaktivera alla antivirusprogram och säkerhetskopiera dina filer till en extern hårddisk, en DVD- eller CD-skiva, en USB-flash-enhet eller till en eller nätverksmapp, innan du installerar Windows.

Uppgradera till Windows Vista

När du uppgraderar till Windows Vista behåller du filer, inställningar och program från den aktuella versionen av Windows.

Viktigt! Gör så här om du uppgraderar från en 32-bitarsversion av Windows XP till en 32-bitarsversion av Windows Vista.

Innan du uppgraderar:

 • Kontrollera maskinvarukompatibiliteten. Gå till Windows Vista Upgrade Advisor på Microsofts webbplats (sidan kan vara på engelska). Du kan också köra Windows Vista Upgrade Advisor under uppgraderingen genom att klicka på Kontrollera kompatibilitet online på sidan Installera Windows.

 • Kontrollera att du har Windows XP Service Pack 2 installerat innan du uppgraderar en dator som kör Windows XP till Windows Vista. Om du använder Windows XP får du reda på om datorn kör Windows XP Service Pack 2 genom att göra följande:

  • Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Egenskaper.

   På fliken Allmänt kontrollerar du att Service Pack 2 visas i System.

  Om Windows XP Service Pack 2 inte är installerat måste du installera det innan du uppgraderar till Windows Vista. Du får tag på Windows XP Service Pack 2 på Windows Update på webben.

Varning!

 • Om du har en uppgraderingskopia av 32-bitarsversionen av Windows Vista måste du starta Windows-installationen medan du kör den befintliga versionen av Windows.

Kommentar

 • Glöm inte att skriva ned lösenordet innan du uppgraderar om du använder en fingeravtrycksläsare eller en annan biometrisk enhet för att logga in på datorn. Du måste logga in genom att ange ditt användarnamn och lösenord första gången du använder Windows efter en uppgradering.

 • Mer information om hur du uppgraderar från språkversioner av Windows XP till Windows Vista får du i Det går inte att uppgradera vissa språkversioner av Windows XP till Windows Vista (sidan kan vara på engelska) på webben.

 1. Sätt in Windows-installationsskivan i datorns DVD- eller CD-enhet. Du måste starta installationen av Windows när du kör den befintliga versionen av Windows.

 2. Klicka på Installera nu på sidan Installera Windows.

  Bild på sidan Installera Windows
  Sidan Installera Windows
 3. Du rekommenderas att hämta de senaste uppdateringarna på sidan Hämta viktiga uppdateringar för installationen, så att du är säker på att installationen lyckas och att datorn skyddas mot säkerhetshot. Du behöver en Internetanslutning för att kunna hämta uppdateringar för installationen.

 4. På sidan Ange din produktnyckel för aktivering rekommenderar vi att du anger din produktnyckel på 25 tecken så att du undviker problem under aktiveringen.

 5. Om du accepterar licensvillkoren klickar du på Jag accepterar licensvillkoren på sidan Läs noga igenom licensavtalet.

 6. Klicka på Uppgradera på sidan Vilken slags installation vill du utföra? för att starta uppgraderingen. En kompatibilitetsrapport kanske visas.

  Bild på sidan Vilken slags installation vill du utföra?
  Sidan Vilken slags installation vill du utföra?
 7. Följ anvisningarna.

Installera en ren installation av Windows

Du kan använda följande procedur när du gör en ren installation av en 32-bitars- eller 64-bitarsversion av Windows Vista.

När du gör en ren installation, ersätts den befintliga versionen av Windows, inklusive alla filer, inställningar och program, automatiskt. Du kan säkerhetskopiera filerna och inställningarna, men du måste installera om programmen och återställa de säkerhetskopierade filerna manuellt när installationen är klar. Mer information om hur du återställer filer efter en ren installation finns i Så här återställer du privata filer efter en anpassad installation (sidan kan vara på engelska) på webben.

Gör en ren installation om datorn inte har något operativsystem installerat, om du vill ta bort det aktuella operativsystemet och ersätta det med Windows Vista, eller om du vill partitionera hårddisken och installera Windows Vista på en specifik partition.

Kontrollera maskinvarukompatibiliteten innan du installerar Windows. Gå till Windows Vista Upgrade Advisor på Microsofts webbplats (sidan kan vara på engelska). Du kan också köra Windows Vista Upgrade Advisor under installationen genom att klicka på Kontrollera kompatibilitet online på sidan Installera Windows. Om du startar installationen från installationsskivan, visas inte den här länken till Windows Vista Upgrade Advisor på sidan Installera Windows.

Obs!

 • Du kan inte installera en uppgraderingskopia av Windows Vista på en partition om det inte redan finns en version av Windows 2000 eller Windows XP på den partitionen. Beroende på vilken version av Windows du uppgraderar från och till kanske du måste göra en ren installation.

 1. Starta datorn, sätt in Windows-installationsskivan i datorns DVD- eller CD-enhet och gör sedan något av följande:

  • Gå till steg 2 om datorn redan har ett operativsystem installerat, och om du vill skapa, utöka, ta bort eller formatera partitioner.

  • Om inte datorn har ett operativsystem installerat, eller om du vill skapa, utöka, ta bort eller formatera partitioner, måste du starta om datorn med installationsskivan insatt i CD- eller DVD-enheten. Detta gör att datorn startar från installations-CD:n eller installations-DVD:n. Tryck ned en valfri tangent om du blir ombedd att trycka ned en tangent för att starta från DVD- eller CD-skivan. Om sidan Installera Windows visas går du till steg 2.

   Om inte sidan Installera Windows visas, och du inte uppmanas att trycka på en tangent för att starta från DVD- eller CD-skivan, måste du eventuellt ange att datorn ska använda DVD- eller CD-enheten som startenhet. Det byteder att du måste ange att DVD- eller CD-enheten ska vara den första startenheten i BIOS (basic input/output system). Information om hur du gör finns i avsnittet Starta Windows från en CD eller DVD. När du har valt DVD- eller CD-enheten som startenhet startar du om datorn och startar Windows från installations-DVD:n eller installations-CD:n, enligt beskrivningarna ovan.

 2. När sidan Installera Windows visas, följer du instruktionerna som visas och klickar sedan på Installera nu.

 3. Du rekommenderas att hämta de senaste uppdateringarna på sidan Hämta viktiga uppdateringar för installationen, så att du är säker på att installationen lyckas och att datorn skyddas mot säkerhetshot. Du behöver en Internetanslutning för att kunna hämta uppdateringar för installationen.

 4. På sidan Ange din produktnyckel för aktivering rekommenderar vi att du anger din produktnyckel på 25 tecken så att du undviker problem under aktiveringen.

  Obs!

  • Om du har en uppgraderingskopia av 32-bitarsversionen av Windows Vista uppmanas du att starta om datorn och starta Windows-installationen från det befintliga operativsystemet.

 5. Om du accepterar licensvillkoren klickar du på Jag accepterar licensvillkoren på sidan Läs noga igenom licensavtalet.

 6. Klicka på Anpassad på sidan Vilken slags installation vill du utföra?

  Obs!

  • Om du klickar på Anpassad och har en uppgraderingskopia av 64-bitarsversionen av Windows Vista, men inte har en version av Windows som kan uppgraderas kan inte installationen genomföras. Du måste installera Windows 2000 eller Windows XP om du vill använda den här installationsmetoden.

 7. På sidan Var vill du installera Windows? anger du var du vill installera Windows.

  • Om du inte vill partitionera hårddisken klickar du på Nästa. Installationen startar automatiskt. Eventuellt visas en kompatibilitetsrapport med en lista över program och programvarudrivrutiner som inte fungerar efter installationen. Du kan åtgärda eventuella problem när installationen är slutförd.

  • Om du har en befintlig partition och du vill använda mer än ett operativsystem på samma dator, kan du installera Windows på en specifik partition. (Detta kallas för en konfiguration med flervalsstart.) Om du gör det ser du till att installera Windows på en annan partition än den partition där den aktuella versionen av Windows är installerad. Om du vill installera Windows på en befintlig partition väljer du partitionen du vill använda och klickar sedan på Nästa för att starta installationen. En kompatibilitetsrapport kanske visas.

  • Om du vill skapa, utöka, ta bort eller formatera partitioner, måste du starta Windows från installations-DVD:n eller installations-CD:n. Om du inte startade installationsprocessen på detta sätt följer du anvisningarna för att starta Windows från installations-DVD:n eller installations-CD:n som beskrivs i första steget i den här processen, och sedan instruktionerna på varje skärm. Klicka på Enhetsalternativ (avancerat) på sidan Var vill du installera Windows?, klicka på önskat alternativ och följ sedan instruktionerna. Klicka på Nästa för att starta installationen. En kompatibilitetsrapport kanske visas.

 8. Följ anvisningarna.

Obs!

 • Kom ihåg att aktivera eller installera ett antivirusprogram när installationen är slutförd.

Så här installerar du om Windows Vista

Gör följande om du vill installera om Windows Vista genom en ren installation för att t.ex. återställa standardinställningarna i Windows Vista. (Om du har problem med Windows börjar du med att läsa i avsnittet Vad du kan göra om Windows inte startas korrekt, som innehåller information om hur du använder Windows-installationsskivan för att åtgärda problem utan att installera om Windows helt.)

Varning!

 • Säkerhetskopiera dina filer innan du installerar om Windows, även om du installerar om Windows på en hårddiskpartition. En ren installation ersätter den aktuella versionen av Windows och alla personliga filer.

 1. Slå på datorn och sätt i DVD- eller CD-skivan med Windows Vista.

 2. När sidan Installera Windows visas följer du instruktionerna som visas och klickar sedan på Installera nu.

 3. Du rekommenderas att hämta de senaste uppdateringarna på sidan Hämta viktiga uppdateringar för installationen, så att du är säker på att installationen lyckas och att datorn skyddas mot säkerhetshot. Du behöver en Internetanslutning för att kunna hämta uppdateringar för installationen.

 4. På sidan Ange din produktnyckel för aktivering rekommenderar vi att du anger din produktnyckel på 25 tecken så att du undviker problem under aktiveringen.

 5. Om du accepterar licensvillkoren klickar du på Jag accepterar licensvillkoren på sidan Läs noga igenom licensavtalet.

 6. Följ instruktionerna på varje sida. Klicka på Anpassad på sidan Vilken slags installation vill du utföra?

 7. På sidan Var vill du installera Windows? anger du den partition som du vill installera Windows på.

 8. Klicka på Nästa för att starta installationen. En kompatibilitetsrapport kanske visas.

 9. Följ anvisningarna.

Obs!

 • Kom ihåg att aktivera eller installera ett antivirusprogram när installationen är slutförd.