Tilläggskomponenter i Internet Explorer: Vanliga frågor

Den här informationen gäller Windows Internet Explorer 7 och Windows Internet Explorer 8.

Webbläsartillägg förser webbläsaren med fler funktioner (t.ex. extra verktygsfält, animerade muspekare, aktiesymboler och popup-blockerare).

Visa alla

Var kommer tilläggskomponenterna från?

Många tilläggskomponenter kommer från Internet, och du blir oftast tillfrågad innan de installeras. Vissa kan emellertid installeras utan att du vet om det. Detta kan hända om tillägget ingick i ett annat program som du installerat. Vissa tilläggskomponenter installeras tillsammans med Windows.

Hur kan jag se vilka tilläggsprogram som har installerats i Internet Explorer 8?

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg och välj Hantera tillägg.

 3. Klicka på Verktygsfält och tillägg under Tilläggstyper.

 4. Under Visa kan du välja en av följande vyer för dina tillägg:

  • Om du vill visa en komplett lista med alla tillägg som är installerade på datorn klickar du på Alla tillägg.

  • Om du vill visa enbart de tilläggskomponenter som behövdes för den aktuella webbsidan eller en nyligen visad webbsida klickar du på För närvarande inlästa tillägg.

  • Om du vill visa tilläggskomponenter som godkänts på förhand av Microsoft, datortillverkaren eller en tjänsteleverantör klickar du på Kör utan behörighet.

  • Om du vill visa enbart 32-bitars ActiveX-kontroller klickar du på Hämtade kontroller.

 5. Klicka på Stäng när du är klar.

Hur kan jag se vilka tilläggsprogram som har installerats i Internet Explorer 7?

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Verktyg, peka på Hantera tilläggskomponenter och klicka sedan på Aktivera eller inaktivera tilläggsprogram.

 3. Klicka på ett av följande alternativ i listan Visa:

 • Om du vill visa en fullständig lista över tilläggskomponenter på datorn klickar du på Tilläggskomponenter som tidigare har använts av Internet Explorer.

 • Om du enbart vill visa de tilläggskomponenter som behövdes för den aktuella webbsidan eller en nyligen visad webbsida klickar du på Tilläggskomponenter som nu är inlästa i Internet Explorer.

 • Om du vill visa tilläggskomponenter som förhandsgodkänts av Microsoft, datortillverkaren eller en tjänsteleverantör klickar du på Tilläggskomponenter som körs utan att tillåtelse behövs.

 • Om du enbart vill visa 32-bitars ActiveX-kontroller klickar du på Hämtade ActiveX-kontroller (32 bitar).

Hur hanterar jag tilläggsprogram om menyalternativet är nedtonat i Internet Explorer 7?

Alternativet Hantera tillägg i menyn Verktyg är inaktiverat när Internet Explorer 7 körs i inga tillägg-läget. Du kan fortfarande hantera tillägg, men du måste göra detta genom att använda Internetalternativ i Kontrollpanelen. Så här går det till:

 1. Öppna Internetinställningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet och Internetinställningar.

 2. Klicka på fliken Program och sedan på Hantera tillägg.

  OBS!

  • Dina ändringar träder inte i kraft förrän du startar om Internet Explorer på normalt sätt (när du inte använder inga tillägg-läget).

Varför får jag ett meddelande där det står att jag kör utan tillägg när jag öppnar Internet Explorer?

Det här meddelandet visas när Internet Explorer öppnas med tillägg inaktiverade. För att köra Internet Explorer normalt (med aktiverade tillägg) ska du se till att välja Internet Explorer i startmenyn och inte på Internet Explorer (inga tillägg).

Det finns flera tilläggskomponenter i den här listan som jag inte har installerat. Hur hamnade de på min dator?

Vissa tillägg är godkända i förväg och är installerade på datorn från början. Alla i förväg godkända tillägg är kontrollerade och digitalt signerade. Godkända tillägg kan komma från Microsoft, datortillverkaren, din Internet-leverantör (om du använder en märkesanpassad version av Internet Explorer) eller nätverksadministratören. Om du vill se listan över förhandsgodkända tilläggskomponenter som finns installerade på datorn gör du följande:

Visa alla förhandsgodkända tilläggskomponenter i Internet Explorer 8

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg och välj Hantera tillägg.

 3. Klicka på Kör utan behörighet under Visa.

 4. Du ser nu en lista över alla förhandsgodkända tilläggskomponenter. Klicka på Stäng när du är klar med listan.

Visa alla förhandsgodkända tilläggskomponenter i Internet Explorer 7

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Verktyg, peka på Hantera tilläggskomponenter och klicka sedan på Aktivera eller inaktivera tilläggsprogram.

 3. Klicka på Tilläggskomponenter som körs utan att tillåtelse behövs i listan Visa.

 4. Nu visas en lista med alla komponenter som har godkänts i förväg. Klicka på OK när du är klar.

Obs!

 • Vissa tilläggskomponenter är digitalt signerade, vilket innebär att det finns ett speciellt kodat avsnitt i filen som kan identifera utgivaren. Om du ser (Inte verifierad) i kolumnen Utgivare är själva tillägget inte digitalt signerat.

 • Vissa tilläggskomponenter kan ha inaktiverats av nätverksadministratören. I så fall visas kanske inte tilläggskomponenten i listan över tillägg, eller så kan du inte aktivera den. Om du vill använda tilläggskomponenten måste administratören aktivera den.

Vad kan jag göra om jag tror att en tilläggskomponent orsakar problem?

Det är normalt inga problem med att använda tilläggskomponenter, men ibland tvingar de Internet Explorer att avslutas utan förvarning. Detta kan hända om tilläggskomponenten skapats för en tidigare version av Internet Explorer eller innehåller programfel.

Gör så här när du vill:

 • Inaktivera den. Om en tilläggskomponent orsakar upprepade problem kan du inaktivera den i Hantera tilläggskomponenter.

 • Rapportera den. När du blir tillfrågad kan du välja att rapportera problemet till Microsoft. Rapporten är anonym, och kräver inget annat än ditt godkännande. Dessa rapporter används för att förbättra våra produkter, och för att uppmuntra andra företag att uppdatera och förbättra sina produkter.

Kan jag ta bort tilläggskomponenter och ActiveX-kontroller?

Du kan endast ta bort ActiveX-kontroller som du har hämtat och installerat. Du kan inte ta bort ActiveX-kontroller som är förinstallerade, eller tilläggskomponenter över huvud taget, men du kan inaktivera dem. Använd Tilläggshanteraren för att ta bort en ActiveX-kontroll du har installerat. Om tillägget inte kan tas bort i Tilläggshanteraren kanske du kan avinstallera det via Kontrollpanelen.

Så här tar du bort ActiveX-kontroller som du har installerat i Internet Explorer 8

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg och välj Hantera tillägg.

 3. Klicka på Hämtade kontroller under Visa för att visa alla ActiveX-kontroller.

 4. Klicka på den ActiveX-kontroll som du vill ta bort, och klicka därefter på Mer information.

 5. Klicka på Ta bort i dialogrutan Mer information. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 6. Upprepa steg 4 och 5 för varje kontroll som du vill ta bort. Klicka på Stäng när du är klar.

Så här tar du bort ActiveX-kontroller som du har installerat i Internet Explorer 7

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Verktyg, peka på Hantera tilläggskomponenter och klicka sedan på Aktivera eller inaktivera tilläggsprogram.

 3. I listan Visa klickar du på Hämtade ActiveX-kontroller för att visa alla ActiveX-kontroller.

 4. Klicka på den ActiveX-kontroll du vill inaktivera och klicka sedan på Ta bort.

 5. Upprepa steg 4 för varje tillägg som du vill inaktivera. Klicka på OK när du är klar.

Hur kan jag inaktivera en tilläggskomponent i webbläsaren?

Innan du inaktiverar en tilläggskomponent bör du tänka på att vissa webbsidor, eller själva Internet Explorer, kanske inte visas korrekt om en tilläggskomponent inaktiveras. Vi rekommenderar att du endast inaktiverar en tilläggskomponent om den upprepade gånger har fått Internet Explorer att avslutas.

Att permanent inaktivera tillägg i Internet Explorer 8

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg och välj Hantera tillägg.

 3. Klicka på Alla tillägg under Visa.

 4. Klicka på den komponent du vill inaktivera och klicka sedan på Inaktivera.

 5. Upprepa steg 4 för varje tillägg som du vill inaktivera. Klicka på Stäng när du är klar.

Att permanent inaktivera tillägg i Internet Explorer 7

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Verktyg, peka på Hantera tilläggskomponenter och klicka sedan på Aktivera eller inaktivera tilläggsprogram.

 3. Visa alla tilläggskomponenter som finns installerade på datorn genom att klicka på Tilläggskomponenter som tidigare har använts av Internet Explorer i listan Visa.

 4. Klicka på det tillägg du vill inaktivera och klicka sedan på Inaktivera.

 5. Upprepa steg 4 för varje tillägg som du vill inaktivera. Klicka på OK när du är klar.

Följ nedanstående steg om du vill köra Internet Explorer med alla tilläggskomponenter tillfälligt inaktiverade. Tilläggskomponenterna är bara inaktiverade tills du startar om Internet Explorer på vanligt sätt. Om du vill inaktivera tilläggskomponenterna permanent följer du stegen i ovanstående avsnitt.

Inaktivera alla tillägg tillfälligt

 • Klickar på Start. Start-knappen Klicka sedan på Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och slutligen på Internet Explorer (inga tillägg.

Hur kan jag återaktivera en tilläggskomponent i webbläsaren?

Det kan vara nödvändigt att återaktivera en tilläggskomponent i webbläsaren om du har inaktiverat en komponent och sedan vill besöka en webbplats där den krävs, eller om inaktiveringen gav upphov till allmänna problem med att visa webbsidor eller använda Internet Explorer.

Återaktivera en tilläggskomponent i Internet Explorer 8

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg och välj Hantera tillägg.

 3. Klicka på Alla tillägg under Visa.

 4. Klicka på den komponent du vill aktivera och klicka sedan på Aktivera.

 5. Upprepa steg 4 för varje tillägg som du vill aktivera. Klicka på Stäng när du är klar.

Återaktivera en tilläggskomponent i Internet Explorer 7

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Verktyg, peka på Hantera tilläggskomponenter och klicka sedan på Aktivera eller inaktivera tilläggsprogram.

 3. Visa alla tilläggskomponenter som finns installerade på datorn genom att klicka på Tilläggskomponenter som tidigare har använts av Internet Explorer i listan Visa.

 4. Klicka på den komponent som du vill aktivera och klicka på Aktivera.

 5. Upprepa steg 4 för varje komponent du vill aktivera. Klicka på OK när du är klar.