Informationen i det här hjälpavsnittet gäller för Windows Internet Explorer 7.

Du kan använda kortkommandon i Internet Explorer för att snabbt kunna utföra olika aktiviteter eller arbeta utan mus.

Visa alla

Visa och utforska webbsidor

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används för att visa och utforska webbplatser.

För att göra det
tryck på

Visa Hjälp

F1

Växla mellan helskärmsläge och vanligt läge i webbläsaren

F11

Flytta framåt genom objekten på webbsidan, adressfältet eller länkfältet

TABB

Flytta bakåt genom objekten på webbsidan, adressfältet eller länkfältet

SKIFT+TABB

Gå till startsidan

ALT+HOME

Gå till nästa sida

ALT+HÖGERPIL

Gå till föregående sida

ALT+VÄNSTERPIL eller BACKSTEG

Visa snabbmenyn för en länk

SKIFT+F10

Stega framåt genom ramar och webbläsarelement (fungerar endast om webbsökning med flikar inaktiverats)

CTRL+TABB eller F6

Stega bakåt genom ramar och webbläsarelement (fungerar endast om webbsökning med flikar inaktiverats)

CTRL+SKIFT+TABB

Rulla mot början av dokumentet

UPPIL

Rulla mot slutet av dokumentet

NEDPIL

Rulla mot början av dokumentet i större steg

PAGE UP

Rulla mot slutet av dokumentet i större steg

PAGE DOWN

Flytta till början av ett dokument

HOME

Flytta till slutet av ett dokument

END

Söka på den här sidan

CTRL+F

Uppdatera den aktuella webbsidan

F5

Uppdatera aktuell webbsida, även om tidsstämpeln för webbversionen och din lokalt sparade version är densamma

CTRL+F5

Avbryt hämtningen av en sida

ESC

Öppna en ny webbplats eller sida

CTRL+O

Öppna ett nytt fönster.

CTRL+N

Stänga det aktuella fönstret (om du har endast en flik öppen)

CTRL+W

Spara den aktuella sidan

CTRL+S

Skriva ut den aktuella sidan eller aktiva ramen

CTRL+P

Aktivera markerad länk

RETUR

Öppna Favoriter

CTRL+I

Öppna Historik

CTRL+H

Öppna Feeds

CTRL+J

Öppna menyn Sida

ALT+I

Öppna Verktyg-menyn

ALT+T

Öppna Hjälp-menyn

ALT+H

Arbeta med flikar

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används tillsammans med flikar.

För att göra det
tryck på

Öppna länkar i en ny flik i bakgrunden

CTRL+klick

Öppna länkar i en ny flik i förgrunden

CTRL+SKIFT+klick

Öppna en ny flik i förgrunden

CTRL+T

Växla mellan flikar

CTRL+TABB eller CTRL+SKIFT+TABB

Stänga den aktuella fliken (eller det aktuella fönstret om webbsökning med flikar har inaktiverats)

CTRL+W

Öppna en ny flik i förgrunden från Adressfältet

ALT+RETUR

Växla till ett visst fliknummer

CTRL+n (där n är ett tal mellan 1 och 8)

Växla till den sista fliken

CTRL+9

Stänga övriga flikar

CTRL+ALT+F4

Växla mellan att aktivera och inaktivera snabbflikar (miniatyrer)

CTRL+Q

Använda zoom

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används för zoomning.

För att göra det
tryck på

Öka zoomen (+ 10%)

CTRL+PLUS

Minska zoomen (-10%)

CTRL+MINUS

Zooma till 100%

CTRL+0

Använda sökning

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används för sökning.

För att göra det
tryck på

Gå till sökfältet

CTRL+E

Öppna sökfrågan i en ny flik

ALT+RETUR

Öppna sökleverantörsmenyn

CTRL+NEDPIL

Förhandsgranska

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används för att förhandsgranska och skriva ut webbsidor.

För att göra det
tryck på

Ange utskriftsinställningar och skriva ut sidan

ALT+P

Ändra papper, sidhuvuden och sidfötter, orientering samt marginaler för sidan

ALT+U

Visa den första sidan som ska skrivas ut

ALT+HOME

Visa föregående sida som ska skrivas ut

ALT+VÄNSTERPIL

Ange sidnumret för sidan som ska visas

ALT+A

Visa nästa sida som ska skrivas ut

ALT+HÖGERPIL

Visa den sista sidan som ska skrivas ut

ALT+END

Ange hur du vill att ramar ska skrivas ut (detta alternativ är endast tillgängligt om du skriver ut en webbsida med ramar)

ALT+F

Stänga Förhandsgranska

ALT+C

Använda Adressfältet

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används i adressfältet.

För att göra det
tryck på

Markera texten i Adressfältet

ALT+D

Visa en lista på adresser som du skrivit in

F4

När du är i adressfältet, flytta markören åt vänster till nästa logiska avbrott i adressen (punkt eller snedstreck)

CTRL+VÄNSTERPIL

När du är i adressfältet, flytta markören åt höger till nästa logiska avbrott i adressen (punkt eller snedstreck)

CTRL+HÖGERPIL

Lägga till "www." i början och ".com" till slutet av den text som du skrivit i adressfältet

CTRL+RETUR

Gå framåt genom listan av poster för automatisk komplettering

UPPIL

Gå bakåt genom listan av poster för automatisk komplettering

NEDPIL

Öppna verktygsfältsmenyer i Internet Explorer

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används för att öppna verktygsfältsmenyer i Internet Explorer.

För att göra det
tryck på

Öppna hemmenyn

ALT+T

Öppna utskriftsmenyn

ALT+U

Öppna RSS-menyn

ALT+J

Öppna Verktyg-menyn

ALT+O

Öppna Hjälp-menyn

ALT+L

Arbeta med feeds, historik och favoriter

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används tillsammans med feeds, historik och favoriter.

För att göra det
tryck på

Lägga till den aktuella sidan bland dina favoriter (eller prenumerera på den feed som förhandsgranskas)

CTRL+D

Öppna dialogrutan Ordna Favoriter

CTRL+B

Flytta markerat objekt uppåt i listan Favoriter i dialogrutan Ordna Favoriter

ALT+UPPIL

Flytta markerat objekt nedåt i listan Favoriter i dialogrutan Ordna Favoriter

ALT+NEDPIL

Öppna Favoritcenter och visa favoriterna

ALT+C

Öppna Favoritcenter och visa historiken

CTRL+H

Öppna Favoritcenter och visa feeds

CTRL+J

Öppna och docka Favoritcenter och visa feeds

CTRL+SHIFT+J

Öppna Lägg till i Favoriter-menyn (eller öppna Prenumerera på denna feed när du förhandsgranskar en feed)

ALT+Z

Öppna Favoriter-menyn från menyraden

ALT+A

Visa alla feeds (när du är i feed-vyn)

ALT+I

Markera en feed som läst (när du är i feed-vyn)

ALT+M

Ställa markören i sökrutan i feed-vyn

ALT+S

Redigering

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används för redigering av webbsidor.

För att göra det
tryck på

Ta bort markerade objekt och kopiera dem till Urklipp

CTRL+X

Kopiera markerade objekt till Urklipp

CTRL+C

Infoga innehållet i Urklipp på det markerade stället

CTRL+V

Markera alla objekt på webbsidan

CTRL+A

Använda Informationsfältet

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används när du arbetar med Informationsfältet.

För att göra det
tryck på

Flytta fokus till Informationsfältet

ALT+N

Använda Informationsfältet

BLANKSTEG

OBS!