Hjälpmedelscenter är en central plats där du kan aktivera och ställa in inställningar och program för hjälpmedel i Windows. Du kan ställa in inställningar som gör det enklare att se på skärmen och använda musen, tangentbordet och andra indataenheter. Du kan också besvara några frågor om hur du använder datorn och på så sätt få rekommendationer om hur du kan använda inställningarna och programmen för hjälpmedel.

Använda frågeformuläret i Hjälpmedelscenter

  1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Hjälpmedel och Hjälpmedelscenter.

  2. Klicka på Få rekommendationer om hur du gör datorn enklare att använda.

Mer information om alternativen i Hjälpmedelscenter får du om du klickar på följande länkar: