Här är några svar på vanliga frågor om medieinformation. Om din fråga inte finns med går du till onlinesidan med Windows vanliga frågor om Media Player (sidan kan vara på engelska).

Visa alla

Vad är sambandet mellan albumbild och medieinformation?

Albumbilden är en typ av medieinformation. När du rippar en CD-skiva hämtas normalt albumbilden från Internet samtidigt med annan medieinformation. Mer information om albumbilder finns i avsnittet Lägga till eller ändra albumbild.

Kan jag välja vilken dataleverantör jag ska använda när jag hämtar medieinformation?

Delvis. När du rippar en CD-skiva hämtas medieinformation från en Microsoft-databas och läggs till i de WMA- eller MP3-filer som finns i biblioteket. Onlinedatabasen innehåller medieinformation från ett antal dataleverantörer. Du kan inte välja vilken onlinedatabas eller dataleverantör som används vid rippning.

När du spelar en musikfil i biblioteket och växlar till vyn för informationscenter visas en del av medieinformationen i filen, bland annat sångtitel, albumnamn och artistnamn. Beroende på filen och vilken onlinebutik du använder kan tilläggsmedieinformation som inte finns i filen visas, till exempel en artistbiografi, en albumrecension eller musikrekommendationer. (Om du vill växla till vyn för informationscenter när du spelar upp en musikfil klickar du på fliken Uppspelning, högerklickar där video och visuella effekter visas och klickar på Vy för informationscenter.)

Tilläggsmedieinformation hämtas från den onlinebutik som för tillfället är aktiv. Om du vill se om annan tilläggsmedieinformation är tillgänglig kan du byta till en annan onlinebutk. Mer information om hur du växlar mellan onlinebutiker finns i avsnittet Shoppa online.

Finns det stöd för ID3-taggar?

Ja. Det går att läsa medieinformation i ID3v2-format. Det går också att läsa medieinformation i ID3v1-format.

ID3 är namnet på en standard som används för att lägga till medieinformation i en digital mediefil. ID3v1 är den första versionen av standarden. ID3v2 är den andra versionen.

Hur ser jag till att medieinformationen i filerna åtgärdas automatiskt?

Filerna i biblioteket kan genomsökas automatiskt och vid behov kan saknad medieinformation hämtas och felaktig medieinformation åtgärdas. Så här ändrar du inställningen:

 1. Klicka på pilen under fliken Bibliotek och därefter på Fler alternativ.

 2. I området Automatisk uppdatering av medieinformation för filer markerar du kryssrutan Hämta mer information från Internet.

 3. Gör något av följande:

  • Om du bara vill att medieinformation som saknas i filerna ska läggas till klickar du på Lägg endast till information som saknas.

  • Om du vill att all medieinformation i filerna ska skrivas över klickar du på Skriv över all medieinformation.

   Var försiktig med alternativet. Om du ändrat medieinformation manuellt i filerna innebär alternativet att alla dina ändringar kan skrivas över.

Hur förhindrar jag att medieinformationen i filerna skrivs över?

Alternativet Skriv över all medieinformation kan vara markerat. Du bör välja alternativet Lägg endast till information som saknas istället. Mer information finns i frågan om hur medieinformation kan åtgärdas automatiskt i det här avsnittet.

Hur ser jag till att objektets filnamn uppdateras när medieinformationen uppdaterats i biblioteket?

När en CD-skiva rippas namnges filerna enligt dina inställningar (till exempel "01-Sångens namn-Artistens namn.WMA"). Det kan finnas musikfiler på datorn som rippats i andra program som har filnamn som inte stämmer överens med dina inställningar.

Om du vill att filnamnen ska stämma överens med dina rippinställningar gör du följande.

 1. Klicka på pilen under fliken Bibliotek och därefter på Fler alternativ.

 2. I området Automatisk uppdatering av medieinformation för filer markerar du kryssrutan Byt namn på musikfiler med hjälp av inställningarna för rippning.

  Filerna kan få nya namn när deras medieinformation uppdateras (antingen manuellt av dig eller automatiskt).

Hur ser jag till att filerna flyttas till rätt artist- och albummappar på datorn när medieinformationen uppdaterats i biblioteket?

När en CD-skiva rippas namnges filerna enligt dina inställningar och lagras i undermappar baserat på artist- och albumnamn. Som standard stannar filen kvar på samma fysiska plats om dess medieinformation ändras (till exempel om artistnamn eller albumnamn ändras).

Om du vill kan filer flyttas automatiskt till lämpliga artist- eller albummappar om medieinformationen ändras. Så här ändrar du inställningen:

 1. Klicka på pilen under fliken Bibliotek och därefter på Fler alternativ.

 2. I området Automatisk uppdatering av medieinformation för filer markerar du kryssrutan Ordna musik i rippningsmappen efter inställningarna för rippning.

  Filerna kan ordnas om när deras medieinformation uppdateras (antingen manuellt av dig eller automatiskt).

Hur ser jag till att mina klassificeringar inte skrivs över av andra personer som använder datorn?

Svaret på frågan beror på hur datorn är konfigurerad. Om alla som loggar in på datorn använder samma konto går det inte att förhindra att andra personer skriver över dina klassificeringar i biblioteket.

Om alla loggar in med egna användarkonton på datorn kan du konfigurera Windows Media Player så att dina användarklassificeringar lagras i dina mediefiler och andras användarklassificeringar lagras i deras biblioteksdatabasfiler. Proceduren förklaras i nedanstående steg.

 1. Logga in på datorn med ditt eget användarkonto.

 2. I Windows Media Player klickar du på pilen under fliken Bibliotek och därefter på Fler alternativ.

 3. Vid Automatisk uppdatering av medieinformation för filer kontrollerar du att kryssrutan Behåll mina klassificeringar som globala klassificeringar i filer är markerad.

  När inställningen gjorts lagras dina användarklassificeringar i dina individuella mediefiler istället för i din biblioteksdatabasfil. Även om klassificeringsinformationen lagras på en annan plats kommer dina klassificeringar ändå att visas i biblioteket som vanligt.

 4. Logga ut från ditt användarkonto och logga in på den andra personens användarkonto (du kan behöva be den andra personen skriva sitt lösenord).

 5. I Windows Media Player klickar du på pilen under fliken Bibliotek och därefter på Fler alternativ.

 6. Vid Automatisk uppdatering av medieinformation för filer avmarkerar du kryssrutan Behåll mina klassificeringar som globala klassificeringar i filer.

  När kryssrutan är avmarkerad lagras användarklassificeringarna i biblioteksdatabasfilen istället för i de individuella mediefilerna.

 7. Upprepa steg fyra till sex för eventuella andra konton på datorn.