Flera bildskärmar: vanliga frågor

Visa alla

Hur hanteras flera bildskärmar i Windows?

Windows upptäcker och identifierar alla bildskärmar och projektorer som du ansluter och använder de bästa bildskärmsinställningarna för varje skärm. Första gången som du ansluter ytterligare en bildskärm kan du välja hur du vill att skrivbordet ska visas på skärmen. Dessutom samlas information om den extra bildskärmens bildfunktioner in, inklusive information om skärmstorlek, skärmupplösning och färgdjup.

Nästa gång du ansluter samma bildskärm används de bildskärmsinställningar som du markerade första gången automatiskt. När du kopplar från bildskärmen återställs de ursprungliga bildskärmsinställningarna.

Du kan spara och återställa bildskärmsinställningar för ett obegränsat antal bildskärmar och projektorer i Windows.

Varför visas en dubblett av skrivbordet automatiskt på alla skärmar?

Standardinställningen för flera bildskärmar är speglad visning av skrivbordet. Om du inte väljer hur du vill att skrivbordet ska visas i dialogrutan En ny bildskärm upptäcktes visas en dubblett av skrivbordet automatiskt på varje skärm.

Vilka alternativ för hur skrivbordet visas på varje bildskärm finns det?

I dialogrutan En ny bildskärm upptäcktes kan du välja hur skrivbordet visas på varje bildskärm.

 • Speglad.  Speglar eller visar en dubblett av skrivbordet på alla skärmar som du ansluter. Speglad är standardalternativet. Det här alternativet är användbart om du tänker använda den bärbara datorn för att ge en presentation med en projektor eller på en fast skärm i ett konferensrum, t.ex. en väggmonterad plasmaskärm eller monitor av TV-typ.

 • Utökad.  Utökar skrivbordet över alla skärmar. Du kan flytta programfönster mellan skärmarna vilket gör skrivbordsområdet större.

 • Endast extern bildskärm.  Visar skrivbordet på alla skärmar som du ansluter men inte på den bärbara datorns bildskärm. Det här alternativet är användbart när du spelar upp en DVD på en bärbar dator som stöder videouppspelning i helskärmsläge på en skärm. Alternativet kan även användas för att spara på batteriet eftersom bildskärmen på den bärbara datorn stängs av och endast den externa bildskärmen används.

När du markerar ett alternativ kan du förhandsgranska bildskärmen i dialogrutan En ny bildskärm upptäcktes. Klicka på Verkställ om du vill förhandsgranska visningen på bildskärmen eller via projektorn. Klicka på OK för att bekräfta inställningarna. Om du klickar på Avbryt används standardinställningen (speglad).

Obs!

 • Dialogrutan En ny bildskärm upptäcktes visas bara när du använder två bildskärmar. Om du använder tre eller flera bildskärmar måste du manuellt ange primär bildskärm, ordna skrivbordet och ange inställningar för bildskärmarna i Bildskärmsinställningar på Kontrollpanelen.

Kan jag ändra bildskärmsinställningar för de ytterligare bildskärmar som jag ansluter?

Ja. Gör så här:

 1. Öppna Bildskärmsinställningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning, Anpassning och Bildskärmsinställningar.

 2. Välj den bildskärm som du vill ändra inställningarna för, ändra bildskärmsinställningarna och klicka sedan på OK.

Markera olika bildskärmsinställningar för en eller flera bildskärmar

 • Klicka på Visa längst ned i dialogrutan En ny bildskärm upptäcktes.

  Dialogrutan Bildskärmsinställningar öppnas där du kan ändra skärmupplösning, uppdateringsfrekvens och färgdjup.

Hur identifieras ytterligare en bildskärm automatiskt i Windows?

I Windows görs regelbundna kontroller av om ytterligare bildskärmar har anslutits.

De flesta nyare bildskärmar och projektorer stöder EDID (Extended Display Identification Data), ett standardformat för bilddata som innehåller grundläggande information om en bildskärms funktioner, inklusive maximal skärmstorlek, skärmupplösning, uppdateringsfrekvens, färgdjup och orientering.

Om bildskärmen är EDID-aktiverad identifieras den automatiskt i Windows och passande bildskärmsinställningar ställs in.

Vad kan jag göra om den ytterligare bildskärmen inte kan identifieras?

Om Windows inte kan identifiera bildskärmen kan du öppna dialogrutan En ny bildskärm upptäcktes manuellt på ett av följande sätt:

 • Tryck på det kortkommando på den bärbara datorn som aktiverar ytterligare en bildskärm. På många bärbara datorer används kortkommandot FN+F5. Om du vill ta reda på vilket kortkommando du använder för att aktivera ytterligare en bildskärm, kan du läsa dokumentationen som medföljde datorn eller gå till tillverkarens webbplats.

 • Öppna Windows Mobilitetscenter genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Bärbar dator, och klicka sedan på Windows Mobilitetscenter..

  I rutan Extern bildskärm klickar du på Anslut bildskärm.

Med vilket kortkommando på den bärbara datorn aktiveras ytterligare en bildskärm?

Vilka kortkommandon som används för att aktivera ytterligare bildskärmar skiljer sig åt mellan olika tillverkare av bärbara datorer. Oftast används kortkommandon, t.ex. FN+F4 eller FN+F5. Information om vilket kortkommando som du använder för att aktivera ytterligare bildskärmar finns i dokumentationen som medföljde den bärbara datorn eller på tillverkarens webbplats.