Första steget för att redigera, visa, skriva ut och dela information på datorn är att öppna en mapp eller fil.

  1. Leta rätt på filen eller mappen som du vill öppna.

  2. Öppna filen eller mappen genom att dubbelklicka på den.

Obs!

  • När du dubbelklickar på en fil öppnas automatiskt det associerade programmet (om det inte redan är öppet).

  • Om du vill öppna en fil i ett annat program än det vanliga ska du högerklicka på filen, peka på Öppna med och sedan klicka på ett kompatibelt program i listan.

  • Om du inte kan öppna en fil, måste du förmodligen installera ett program som kan öppna filen. Detta kan till exempel hända när någon skickar en fil till dig per e-post. Fråga avsändaren vilket program som ska användas för filen och hur du kan installera det.