Här följer svar på några vanliga frågor om att spela upp ljud- och videofiler i Windows Media Player. Om din fråga inte finns här kan du gå till Windows webbsidan med vanliga frågor om Media Player (sidan kan vara på engelska).

Visa alla

Hur åtgärdar jag ljudproblem som brus eller störningar, eller ljud som spelas upp i fel hastighet?

Om problemet gäller alla eller de flesta ljudfiler du spelar upp (och inte bara ett par specifika filer), kan du behöva uppdatera drivrutinen till ljudkortet. Kontrollera om det finns uppdateringar genom att göra så här:

 1. Öppna Windows Update genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Update.

 2. Klicka på Sök efter uppdateringar till vänster och vänta medan en sökning efter de senaste uppdateringarna för datorn görs i Windows.

 3. Om det finns nya uppdateringar klickar du på Installera uppdateringar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

I vissa fall kan du behöva hämta drivrutinen direkt från tillverkarens webbplats eller från datortillverkaren.

Vad kan jag göra åt videoproblem som gröna eller rosa ränder i bilden, ryckig eller skakig video, om Media Player slutar fungera när jag spelar upp video, och så vidare?

Om problemet gäller alla eller de flesta videofiler du spelar upp (och inte bara ett par specifika filer), kan du behöva uppdatera drivrutinen till grafikkortet. Du kan söka efter uppdateringar av drivrutinen till grafikkortet och efter uppdateringar av Microsoft DirectX genom att göra så här:

 1. Öppna Windows Update genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Update.

 2. Klicka på Sök efter uppdateringar till vänster och vänta medan en sökning efter de senaste uppdateringarna för datorn görs i Windows.

 3. Om uppdateringar hittas klickar du på Installera uppdateringar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

I vissa fall kan du behöva hämta drivrutinen direkt från tillverkarens webbplats eller från datortillverkaren.

Om det inte hjälper att uppdatera drivrutinen kan du försöka att minska eller helt stänga av grafikkortsaccelerationen genom att följa instruktionerna nedan.

 1. Öppna Bildskärmsinställningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning, Anpassning och Bildskärmsinställningar.

 2. Klicka på fliken Avancerade inställningar, klicka på fliken Felsök och klicka sedan på Ändra inställningar.

  Observera att det inte går att ändra inställningarna för alla grafikkort.

 3. Flytt skjutreglaget Maskinvaruacceleration mot Ingen för att minska eller helt stänga av accelerationen.

Varför visas en visualisering eller ett felmeddelande i stället för videofilen när jag spelar upp en fil av typen AVI, MPG, MPEG eller ett annat format?

Den codec-rutin som krävs för att avkoda och visa videon kanske inte finns på datorn.

Om du till exempel försöker spela upp en fil som har kodats med codec-rutinen för DivX och den rutinen inte finns på datorn, så hör du antagligen filens ljud utan att se videobilden.

Om du försöker spela upp en fil som kodats med MPEG-2 och inte har en kompatibel codec installerad (MPEG-2 eller DVD-avkodare) på datorn kan ett felmeddelande visas, eller så uppstår problem med uppspelningen.

Mer information om att söka efter och hämta codec-bibliotek finns i Codecs: vanliga frågor. Mer information om att installera en MPEG-2-codec på datorn finns på webbsidan Installerbara DVD-codecs (sidan kan vara på engelska).

Varför går det inte att spela upp, bränna eller synkronisera filer som jag har köpt från en webbutik?

Det finns flera vanliga orsaker till varför du inte kan spela upp, bränna eller synkronisera en skyddad fil som du har hämtat från en webbutik.

 • Du har kopierat filen från en dator till en annan, och butiken har inte tilldelat dig användningsrättigheter (eller en licens) för den andra datorn.

  I vissa fall kan du lösa problemet genom att ansluta till Internet, logga in på webbutiken och sedan försöka spela upp filen. I andra fall kan du behöva hämta filen igen från webbutiken, gå till webbutikens webbplats och lägga till den andra datorn till ditt konto. Du kan också kontakta webbutiken för mer information.

 • De användningsrättigheter som webbutiken licensierat till dig kan begränsa ditt användande av filen.

  Till exempel kan ditt konto hos webbutiken tillåta att du spelar upp filer, men inte att du bränner ned dem på CD-skivor. Om detta är fallet kan du eventuellt bränna filen på en CD om du köper filen från butiken (till skillnad från att "hyra" den som en del i ett månadsabonnemang).

 • DRM-komponenterna på datorn är skadade eller behöver uppdateras.

  I vissa fall kan du lösa problemet genom att ansluta till Internet, försöka spela upp en skyddad fil och sedan godkänna alla meddelanden som visas för att uppdatera DRM-komponenterna.

Mer information om hur du löser problem med skyddade filer finns i Windows Vanliga frågor om Media Player DRM.

Hur visar jag det totala antalet låtar och den totala speltiden i en lista?

Det finns två sätt att visa antal filer och total speltid för en grupp med filer.

 • Om du vill visa antalet filer och den total uppspelningstiden för alla eller vissa av låtarna i ditt bibliotek, markerar du låtarna i biblioteket. (Du kan markera flera objekt som ligger intill varandra genom att hålla ned SKIFT medan du markerar. Om du vill markera flera objekt som inte ligger intill varandra håller du Ctrl nedtryckt medan du markerar. Du kan markera alla objekt genom att trycka på CTRL+A.)

  Spårantalet och deras sammanlagda uppspelningstid visas kortvarigt till höger om Volym-reglaget Bild på reglaget Volym.
 • Om du vill visa antal filer och total speltid för en viss spellista, skapar du först listan i rutan Lista genom att dra låtarna från biblioteket och släppa dem i rutan Lista, eller öppnar en befintlig spellista genom att klicka på Spellistor i rutan Navigering, högerklicka på den spellista du vill använda, och sedan klicka på Redigera i listvy.

  När spellistan visas i rutan Lista visas antalet objekt i listan och den totala speltiden överst i rutan Lista (där albumets omslag brukar visas). Om en låt spelas upp just nu kan du klicka på knappen Stopp för att visa speltiden och antalet objekt.

Jag får inte övertoning att fungera. Vad kan jag göra åt detta?

Om du inte får övertoning att fungera gör du så här:

 • Kontrollera att du spelar upp Windows WMA- eller MP3-filer som finns på datorn eller på en data-CD, så att du inte spelar upp spår direkt från en ljud-CD. Övertoning fungerar inte med ljud-CD-skivor.

 • Prova övertoning med spår som är rippade vid samma tillfälle. Ibland fungerar inte övertoning om filerna har olika samplingsfrekvens eller bitdjup, olika antal ljudkanaler eller om någon av filerna innehåller annan slags information än ljud (till exempel video, skript eller HTML).

 • Kontrollera att du spelar upp filer som är rippade med samma inställning för kopieringsskydd. Om övertoning ska fungera måste alla filer som spelas upp antingen vara kopieringsskyddade eller så måste alla vara oskyddade.

 • Prova spår som har ganska hög volym i början och slutet, eftersom övertoning sänker volymen vid de partierna.

 • Dra reglaget för överlappning längst till höger (för maximal överlappning) så blir det lättare att höra övertoningen på en mängd olika spår.

När jag klickar på en länk till en ljud- eller videofil på en webbsida spelas inte filen upp. Jag måste högerklicka på filen, klicka på Spara mål som och spara filen på Skrivbordet. Hur undviker jag detta?

Om du uppmanas att spara målfilen kan Windows Media Player vara konfigurerad för att inte spela upp den filtypen automatiskt (till exempel MP3 eller M3U).

Du kan eventuellt lösa problemet genom att ändra inställningarna för standardprogram. Mer information om att göra Windows Media Player till standardspelare för en filtyp finns nedan i detta dokument.

Hur gör jag Windows Media Player till standardspelare för en filtyp?

Du kan göra Windows Media Player till standardspelare för ett antal olika filtyper (format). Du måste vara inloggad som administratör eller medlem i gruppen Administratörer om du vill ändra vilka filtyper som spelas upp automatiskt i Media Player.

 1. Öppna Standardprogram genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Standardprogram.

 2. Klicka på Ange dina standardprogram.

 3. Klicka på Windows Media Player i listan Program och klicka sedan på Välj standardinställningar för programmet.

 4. Markera kryssrutorna intill de filtyper som ska spelas upp som standard med Windows Media Player.

  Om du inte vill att Windows Media Player ska spela upp en viss filtyp som standard, går du tillbaka till Ange dina standardprogram och väljer ett annat program som standardspelare för den filtypen.

  Observera att det inte är säkert att Media Player kan spela upp en viss filtyp, även om du har markerat den. Detta kan inträffa om en codec-rutin som inte finns på datorn används för filen. Mer information om att söka efter och hämta codec-bibliotek finns i Codecs: vanliga frågor och svar.

  Du bör också vara medveten om att Windows Media Player inte kan anges som standardspelare för samtliga filtyper som går att spela upp med Windows Media Player. Mer information om de filtyper som stöds av Media Player finns på webbsidan Multimediefilformat för Windows Media Player.

Varför visas det ett fel när jag försöker spela upp dataströmmar från vissa servrar?

Det här problemet kan ha flera olika orsaker.

 • Du eller servern kan ha tillfälliga problem med nätverksanslutningen.

 • Om du använder en dator på jobbet kan nätverksadministratören har spärrat vissa typer av dataströmmar.

 • Windows Media Player kan vara felaktigt konfigurerat.

  Mer information om hur du konfigurerar Media Player för dataströmmar finns i Vilka protokoll används för direktuppspelning i Windows Media Player?

 • Servern kan vara felkonfigurerad.

  Om servern till exempel använder Windows Media Services 4.1 eller tidigare, kan Windows Media Services-protokollen inte vara korrekt konfigurerade för direktuppspelning till Windows Media Player 11. Mer information finns på webbsidan Vanliga frågor om Windows Media Services (sidan kan vara på engelska).

Varför slutar Windows Media Player ofta att fungera, eller avslutas oväntat?

Windows Media Player interagerar med många systemkomponenter, till exempel drivrutiner, ljud- och video-codecs och DirectShow-filter. Problemet kan bero på att Media Player anropar en felaktig eller inkompatibel komponent från en leverantör som inte är Microsoft.

Vi rekommenderar särskilt att du inte installerar codecs som inte finns med på WMPlugins.com eller Microsoft.com, bland annat vissa gratispaket som finns på Internet och som innehåller codecs från många olika företag eller organisationer. Det finns kända inkompatibilitetsproblem med vissa komponenter i dessa paket, vilket kan leda till allvarliga uppspelningsfel i Windows Media Player och andra multimedieprogram. Felen kan även orsaka skador på systemet vilket gör att det blir svårare för Microsoft Support att diagnosticera och felsöka problemen.

Detta innebär att vi starkt avråder från att installera den här typen av codec-paket, och vi rekommenderar du tar bort dem från datorn om du har installerat dem och får problem med Media Player. Vi rekommenderar att du endast installerar codecs, filter och plugin-program från betrodda, auktoriserade källor, till exempel den officiella tillverkarens webbplats. Även om du gör det bör du tänka efter innan du installerar en codec, eftersom många leverantörer har mycket liten kundsupport.

Vi rekommenderar också att du skapar en systemåterställningspunkt innan du installerar komponenter för digitala media. Om du gör det kan du återställa den ursprungliga systemkonfigurationen om det skulle behövas. Mer information om att skapa återställningspunkter finns i Vad är Systemåterställning?

Mer information om codecs finns i Codecs: vanliga frågor och svar.

Hur förhindrar jag att video spelas upp automatiskt i helskärmsläge?

Normalt spelar bara Windows Media Player upp video i helskärmsläge när du klickar på knappen Visa helskärmBild på knappen Visa helskärm eller trycker på ALT+RETUR. I vissa fall kan videofilerna däremot spelas upp automatiskt i helskärmsläge.

Det här problemet uppstår ofta om du använder flera bildskärmar och om grafikkortet är konfigurerat för kloning (ett flerskärmsläge där samma bild visas på två eller flera bildskärmar). Du kan eventuellt lösa problemet genom att stänga av kloningen för en eller flera av bildskärmarna.

Problemet kan också bero på att grafikkortet är konfigurerat för zoomningsläge (ett läge som innebär att en viss del av bildskärmen förstoras). Du kan eventuellt lösa problemet genom att stänga av zoomningsläget.

Hur du går till väga för att stänga av kloningen eller zoomningsläget beror på vilket grafikkort och vilken drivrutin du använder. I detta dokument finns allmänna instruktioner. Om du vill ha instruktioner som gäller just din maskinvarukonfiguration kan du använda den webbplats som hör till tillverkaren av datorn eller grafikkortet.

 1. Öppna Bildskärmsinställningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning, Anpassning och Bildskärmsinställningar.

 2. Klicka på Avancerade inställningar och leta efter en inställning som gäller kloningsläge eller zoomning på någon av flikarna (börja med en flik som innehåller grafikkortets namn eller märke), och stäng av funktionen.