Publicera en film i Windows Movie Maker

När du är klar med ett projekt kan du publicera det som en film. En film är en Windows Media-fil med filnamnstillägget .wmv eller en AVI-fil (Audio-Video Interleaved) med filnamnstillägget .avi. När du publicerar en film i Windows Movie Maker kan du dela den med andra på flera olika sätt: via datorn, på en inspelningsbar CD- eller DVD-skiva, som en bilaga i ett e‑postmeddelande eller på ett videoband i en DV-kamera.

Visa alla

Publicera en film på datorn

 1. Välj Publicera filmArkiv-menyn.

 2. Klicka på Den här datorn och sedan på Nästa.

 3. Skriv ett namn på filmen i rutan Filnamn.

 4. I rutan Publicera till väljer du var du vill spara den publicerade filmen och sedan klickar du på Nästa.

 5. Välj inställningar för filmen och klicka sedan på Publicera.

 6. Om du vill titta på filmen när den publicerats markerar du kryssrutan Spela upp filmen när jag klickar på Slutför.

 7. Klicka på Slutför.

Publicera och bränna en film på DVD-skiva

Du måste ha Windows DVD-bränning, som ingår i Windows Vista Ultimate och Windows Vista Home Premium, för att kunna publicera och bränna en film på DVD-skiva. Du måste också ha en DVD-brännare.

 1. Sätt in en tom inspelningsbar eller återskrivningsbar DVD-skiva i DVD-brännaren.

 2. Öppna ett projekt i Windows Movie Maker

 3. Välj Publicera filmArkiv-menyn.

 4. Klicka på DVD och sedan på Nästa. Windows DVD-bränning öppnas.

 5. Gå igenom stegen för att skapa en DVD-skiva med Windows DVD-bränning.

Publicera och bränna en film på en inspelningsbar CD-skiva

 1. Sätt in en tom inspelningsbar eller återskrivningsbar CD-skiva i CD-brännaren.

 2. Välj Publicera filmArkiv-menyn.

 3. Klicka på Inspelningsbar CD-skiva och sedan på Nästa.

 4. Skriv ett namn på filmen i rutan Filnamn.

 5. I rutan CD-namn skriver du ett namn för CD-skivan och sedan klickar du på Nästa.

 6. Välj inställningar för filmen och klicka sedan på Publicera.

 7. Om du vill publicera och bränna filmen på ytterligare en inspelningsbar CD-skiva markerar du kryssrutan Publicera den här filmen på ytterligare en inspelningsbar CD-skiva och sedan klickar du på Nästa. Ersätt den inspelningsbara CD-skivan med en annan inspelningsbar CD-skiva och upprepa sedan steg 4 till 6.

Skicka en film som bilaga i ett e‑postmeddelande

 1. Välj Publicera filmArkiv-menyn.

 2. Klicka på E‑post och sedan på Nästa.

 3. När filmen publicerats gör du något av följande:

  • Om du vill spela upp filmen i standardspelaren innan den skickas klickar du på Spela upp filmen.

  • Om du vill spara en lokal kopia av filmen på datorn innan du skickar den som e‑postbilaga klickar du på Spara en kopia av filmen på den här datorn, skriver ett filnamn för filmen i rutan Filnamn och klickar på Spara.

 4. Bifoga filmen i ett e‑postmeddelande genom att klicka på Bifoga film.

 5. I det e‑postprogram som är standard skriver du e‑postadressen till personen du vill skicka filmen till, lägger till eventuell ytterligare text i meddelandet och skickar det.

Spela in en film på videoband i en digital videokamera

 1. Slå på den digitala videokameran (DV) och kontrollera att uppspelningsläget är valt (kallas ofta VCR på kameran).

 2. Välj Publicera filmArkiv-menyn.

 3. Klicka på Digital videokamera och sedan på Nästa.

 4. Om du har mer än en påslagen digital videoenhet som registrerats av Windows Movie Maker väljer du den digitala videoenhet som innehåller videobandet du vill spela in på på sidan Välj en digital videokamera och sedan klickar du på Nästa.

 5. När sidan Spola bandet visas använder du kamerans knappar för att spola bandet framåt eller bakåt till den punkt där du vill spela in filmen och sedan klickar du på Nästa.

  Varning!

  • Du bör kontrollera att du inte spelar över någon del av bandet som innehåller videofilm du vill behålla.

 6. Börja spela in filmen på band genom att klicka på Ja.

  Vänta tills filmen är publicerad och inspelad på videobandet. Tiden det tar att skapa och spela in filmen på band beror på filmens längd och datorns systemresurser. Du kan förhandsgranska filmen på DV-kamerans LCD-skärm medan filmen spelas in på bandet.

 7. Klicka på Slutför.

Ändra tillfällig lagringsplats för filmer

Så här används en tillfällig lagringsplats i Windows Movie Maker:

 • När du publicerar en film lagras ljud- eller filmfilen på en tillfällig plats tills filen publicerats.

 • När du spelar in en berättarröst lagras en tillfällig fil på den tillfälliga fillagringsplatsen för att sedan tas bort när ljudfilen sparats.

 • När du publicerar en film som du vill skicka som bilaga i ett e‑postmeddelande lagras en tillfällig kopia av filmfilen på den tillfälliga fillagringsplatsen tills filmen skickats.

 • När du skickar en film till ett band i en digital videokamera (DV) lagras den tillfälliga filmfil som skapas på den här platsen tills filmen spelats in på bandet.

Du kan ändra den tillfälliga fillagringsplatsen i Windows Movie Maker. Till exempel kanske du har en lagringsplats med mer diskutrymme som passar bättre. Om hårddisken har två partitioner kanske du vill välja den enhet som har mest lagringsutrymme.

 1. Välj AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Allmänt och välj den plats där du vill att tillfälliga ljud- och filmfiler ska sparas i rutan Tillfällig lagringsplats.

Utelämna information om titel, författare, copyright, klassificering och kommentarer i en publicerad filmfil

Du kan välja att utelämna information om titel, författare, copyright, klassificering och kommentarer i en publicerad filmfil. Om du utelämnar informationen kommer varken ditt namn eller annan metadatainformation att visas när filmen spelas upp i en mediespelare. Mer information om vad som kan läggas in i projektet och den färdiga filmen finns i avsnittet Lägga till titel, författarnamn och beskrivning för en film.

Mer information om Windows Movie Maker-funktioner som påverkar din integritet finns i sekretesspolicyn för Windows Movie Maker online.

Om du inte vill ha med metadata i den färdiga filmen gör du följande:

 1. Välj AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Allmänt och markera eller avmarkera kryssrutan Inkludera inte information om titel, författare, copyright och kommentarer i den publicerade filmen beroende på om du vill att personlig information ska utelämnas från den publicerade filmfilen eller inte.