Återställa förlorade eller borttagna filer

Om det inte går att hitta en av de filer du letar efter kan den ha sparats i eller flyttats till en annan mapp eller flyttats till Papperskorgen.

Du kan börja leta efter filen genom att använda sökmappen, men du kan också leta efter den genom att titta i de mappar där du tror att filen kan finnas. Försök med ett av följande alternativ:

Visa alla

Leta efter filen med hjälp av sökmappen

  • Öppna Sök genom att trycka på Windows-tangenten Bild av Windows-tangenten +F.

Du kan använda hela eller delar av filnamnet vid sökningen, om du kommer ihåg det, eller använda en tagg eller filegenskap för att skilja den från andra filer på datorn. Mer information finns i Söka efter en fil eller en mapp.

Leta i de mappar där du tror att filen kan finnas

Här är de mest troliga platserna att hitta borttappade eller borttagna filer på:

Dokument

  • Öppna Dokument genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Dokument.

Bilder

  • Öppna Dokument genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Dokument.

Papperskorgen

  • Öppna papperskorgen genom att dubbelklicka på Papperskorgen på skrivbordet.

Den standardplats där filer sparas av det program som användes för att skapa filen

  1. Öppna det program som användes för att skapa filen.

  2. Klicka på Arkiv-menyn och välj Spara som.

    Den plats där filen troligen sparades öppnas.