Ändra storlek på eller flytta Skärmförstorarfönstret

Som standard visas förstoringsfönstret dockat överst på skärmen. Du kan flytta och ändra storlek på förstoringsfönstret.

Visa alla

Ändra storlek på förstoringsfönstret

  1. Öppna Skärmförstoraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör, Hjälpmedel och Skärmförstoraren.

  2. Flytta muspekaren över kanten på förstoringsfönstret tills pekaren ändras till en dubbelriktad pil (pekaren kan ändras till en annan symbol på vissa datorer).

  3. Ändra storleken på fönstret genom att dra fönsterkanten.

Flytta förstoringsfönstret

  1. Öppna Skärmförstoraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör, Hjälpmedel och Skärmförstoraren.

  2. Flytta muspekaren över förstoringsfönstret.

  3. Dra fönstret till en annan plats på skrivbordet.