Välja layout för Skärmtangentbordet

Du kan ändra layouten, justeringen och antalet tangenter som visas på Skärmtangentbordet.

Visa alla

Ändra tangentbordslayouten

Du kan visa Skärmtangentbordet i två olika vyer (vanligt tangentbord eller avancerat tangentbord): för snabbare inmatning eller flesta möjliga tangenter.

 1. Öppna Skärmtangentbordet genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör, på Hjälpmedel och på Skärmtangentbordet.

 2. Klicka på Tangentbord och markera Avancerat tangentbord eller Vanligt tangentbord.

Ordna tangenterna i rader eller som på ett tangentbord

Med Blocklayout visas tangenterna i lodräta och vågräta rader som kan göra det enklare att välja tangenterna. Med Normal layout visas tangenterna i överlappande rader som på ett fysiskt tangentbord.

 1. Öppna Skärmtangentbordet genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör, på Hjälpmedel och på Skärmtangentbordet.

 2. Klicka på Tangentbord och markera Normal layout eller Blocklayout.

Lägga till extra tangenter på tangentbordet

När du använder den normala layouten kan du lägga till extra tangenter på tangentbordet genom att markera antalet tangenter på Tangentbord-menyn.

 1. Öppna Skärmtangentbordet genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör, på Hjälpmedel och på Skärmtangentbordet.

 2. Markera antalet tangenter på Tangentbord-menyn:

  • 101 tangenter motsvarar ett vanligt tangentbord.

  • 102 tangenter innebär att ett extra omvänt snedstreck (\) visas bredvid SKIFT längst ned till vänster.

  • 106 tangenter innebär att extra tecken för japanska visas.