Konfigurera Skärmtangentbordet för hörbara klickningar

Du kan ange att klickningar ska höras när du använder en tangent på Skärmtangentbordet.

  1. Öppna Skärmtangentbordet genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör, på Hjälpmedel och på Skärmtangentbordet.

  2. Klicka på Inställningar och välj Använd klickningsljud när du vill höra klickningar när du väljer tangenter på Skärmtangentbordet.