När du ska ställa in en dator för Windows Taligenkänning måste du göra tre saker: ställa in mikrofonen, lära dig hur du ska tala till datorn och lära datorn förstå ditt tal.

Visa alla

Ställa in mikrofonen

 1. Öppna alternativ för Taligenkänning genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Hjälpmedel och slutligen på Alternativ för taligenkänning.

 2. Klicka på Ställa in mikrofonen.

 3. Följ anvisningarna i guiden.

Obs!

 • Taligenkänningshastigheten är beroende av mikrofonens kvalitet. De vanligaste mikrofontyperna för taligenkänning är headset-mikrofoner och skrivbordsmikrofoner. Headset-mikrofoner passar bäst med taligenkänning eftersom de vanligtvis inte fångar upp lika mycket ovidkommande ljud. Mer information om mikrofoner finns på Microsofts webbplats. Sök efter "mikrofon".

Lära dig att tala till datorn

Windows innehåller en självstudie med talövningar där du lär dig vilka kommandon som används i Taligenkänning. Självstudien tar ungefär en halvtimme. Följ stegen nedan när du vill köra självstudien:

 1. Öppna alternativ för Taligenkänning genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Hjälpmedel och slutligen på Alternativ för taligenkänning.

 2. Klicka på Gå igenom en talsjälvstudie.

 3. Följ anvisningarna i självstudien.

Lära datorn att känna igen din röst

 1. Öppna alternativ för Taligenkänning genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Hjälpmedel och slutligen på Alternativ för taligenkänning.

 2. Klicka på Lära datorn förstå dig.

 3. Följ anvisningarna i guiden.

Obs!

 • Taligenkänning finns bara tillgängligt på engelska, franska, spanska, tyska, japanska, förenklad kinesiska och traditionell kinesiska.