Vet du om att det går att titta på direktsänd TV på datorn och även spela in program? Allt du behöver är Windows Media Center, en funktion som ingår i Windows Vista Home Premium och Windows Vista Ultimate, en TV-signal och en kompatibel TV-mottagarenhet. Se Titta på TV på datorn: så här fungerar TV-signaler och TV-mottagare för information om hur TV-signaler och TV-mottagare används tillsammans.

Det finns tre sätt att ställa in TV-signalen i Windows Media Center beroende på maskinvarukonfigurationen och TV-signaltypen:

Visa alla

Konfigurera TV-signalen från ett kabel-TV-uttag eller en vanlig TV-antenn.

Om TV-signalen kommer från ett kabel-TV-uttag eller en vanlig antenn följer du anvisningarna nedan för att konfigurera signalen i Windows Media Center:

 1. Anslut TV-signalkabeln till TV IN-uttaget på TV-mottagaren som är ansluten till Windows Media Center-datorn.

  Om datorn har mer än en mottagare kan du använda en förgrening och dela upp TV-signalen. På så sätt kan du spela in flera program samtidigt eller titta på direktsända program medan du spelar in andra program. Om du vill ta emot en TV-signal på flera mottagare måste du ansluta en TV-signal till TV IN-uttaget på varje enskild mottagare (det måste vara samma signal för samtliga mottagare).

 2. Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på Inställningar, klicka på TV och klicka sedan på Konfigurera TV-signal.

 3. Följ stegen för anslutning av en TV-signal, beroende på vilken eller vilka typer av mottagare kabeln är ansluten till samt vilka typer av program du abonnerar på.

Ställa in en TV-signal från en digitalbox eller satellitmottagare

Många kabel- eller satellit-TV-abbonenter har en digitalbox (kallas även för kabelbox) eller satellitmottagare. Du kan konfigurera TV-signalen så att den går via någon av dessa enheter på vägen till Windows Media Center-datorn.

Digitalboxar och satellitmottagare har ofta kanaler som sängs med antingen standard- eller HD-signal. I Windows Media Center konverteras HD-signaler från dessa enheter till analoga standardsignaler.

 1. Anslut kabeln från signalkällan (uttaget i väggen) till IN-uttaget på digitalboxen eller satellitmottagaren.

  Om du har två boxar eller två satellitmottagare som du vill använda med Windows Media Center kan du använda en förgrening och dela upp TV-signalen från uttaget till boxarna. Varje digitalbox eller satellitmottagare måste ha en TV-signal ansluten till IN-uttaget.

 2. Anslut en kabel från UT-uttaget på digitalboxen eller satellitmottagaren till TV-IN-uttag på den aktuella TV-mottagaren på Windows Media Center-datorn.

  Om du har mer än en mottagare kontrollerar du att samtliga mottagare har en separat TV-signal ansluten till TV IN-uttaget (det innebär att du behöver en digitalbox eller satellitmottagare för varje TV-mottagare på Windows Media Center-datorn).

 3. Anslut en IR-repeater mellan datorn och digitalboxen. (En IR-repeater är en liten infraröd enhet som medföljer många fjärrkontroller och TV-mottagare för Windows Media Center. Se dokumentationen som medföljer IR-repeatern för vidare information.)

 4. Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på Inställningar, klicka på TV och klicka sedan på Konfigurera TV-signal.

 5. Följ stegen för anslutning av en TV-signal, beroende på vilken eller vilka typer av mottagare kabeln är ansluten till samt vilka typer av program du abonnerar på.

Obs!

 • Digitalboxar och satellitmottagare har ofta kanaler som sängs med antingen standard- eller HD-signal. I Windows Media Center konverteras HD-signaler från dessa enheter till analoga standardsignaler.

Ställa in en digitalkabel-TV-signal med en DCT-enhet (Digital Cable Tuner, gäller bara i USA)

Om kabel-TV-leverantören tillhandahåller en digitalkabeltjänst och du har en specialcertifierad dator (förberedd för digital kabel-TV) kan det hända att du kan titta på och spela in digital kabel-TV i Windows Media Center. För det krävs dock att du har en digitalmottagare (medföljer de flesta datorer som är förberedda för digital kabel-TV) och ett CableCARD-kort (ett kort som måste sättas i digitalmottagaren för att den ska kunna ta emot den digitala kabel-TV-signalen). CableCARD-kortet ersätter den digitalboxen och är endast tillgängligt från vissa digitalkabel-TV-leverantörer. Med ett CableCARD i en kompatibel mottagare kan du titta på de digitalkabelkanaler (både standard- och HD-signaler) som ingår i abonnemanget från kabel-TV-leverantören (observera att innehållet i vissa digitalkabelkanaler är skyddat och därför inte är inspelningsbart).

 1. Följ datortillverkarens anvisningar (vid behov) för att konfigurera digitalmottagaren. Observera att digitalmottagaren endast kan ta emot kabel-TV om datorn är särskilt förberedd för digital kabel-TV.

 2. Skriv upp UnitAddress-numret och CableCARD-kortets serienummer (S/N) som du hittar på utsidan av CableCARD-kortet (du behöver dessa nummer för steg 7 av aktiveringsprocessen).

 3. Sätt i CableCARD-kortet i digitalmottagaren (detta steg utförs normalt av teknikern från digitalkabel-TV-leverantören).

 4. Anslut kabeln från signalkällan (uttaget i väggen) till TV IN-uttaget på digitalmottagaren (detta steg utförs normalt av teknikern från digitalkabel-TV-leverantören).

 5. Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på Inställningar, klicka på TV och klicka sedan på Konfigurera TV-signal.

 6. Följ stegen för anslutning av en TV-signal, beroende på vilken eller vilka typer av mottagare kabeln är ansluten till samt vilka typer av program du abonnerar på.

 7. Kontakta kabel-TV-leverantören för att para ihop CableCARD-kortet med digitalmottagaren, så att de aktiveras och du kan ta emot digitalkabel-TV. Du måste ange följande information:

  • CableCARD-ID: Du hittar detta nummer på sidan Ring kabel-TV-leverantören i Windows Media Center (exempel: 000-298-933-268-5).

  • Värd-ID: Du hittar detta nummer på sidan Ring kabel-TV-leverantören i Windows Media Center (exempel: 029-000-000-104-7).

  • Data: Du hittar detta nummer på sidan Ring kabel-TV-leverantören i Windows Media Center (exempel: 132-028-947-08).

  • UnitAddress: Detta nummer står på utsidan av CableCARD-enheten (exempel: 000-02989-33268-246).

  • CableCARD-kortets serienummer: Detta nummer står på utsidan av CableCARD-enheten (exempel: NG3549TA0113).

Obs!

 • Om du har en DCT-enhet (eller annan typ av digitalmottagare), men inte någon digitalkabeltjänst kan det hända att du kan använda en antenn för att titta på och spela in HDTV-signaler (High Definition Television, även kallat ATSC) som sänds till en antenn, standard-TV-signaler och digitalkabelkanaler som inte är krypterade (t.ex. så kallade Clear QAM-kanaler).