Använd Windows Media Player när du vill synkronisera, eller kopiera, digitala mediefiler från biblioteket i Windows Media Player till en bärbar enhet. När du ansluter enheten första gången väljs lämplig synkroniseringsmetod automatiskt i Windows Media Player (automatisk eller manuell synkronisering) efter enhetens lagringskapacitet och storleken på biblioteket. Om enhetens lagringskapacitet är större än 4 GB (gigabyte) och hela biblioteket får plats på enheten väljs automatisk synkronisering. Varje gång du härefter ansluter enheten till datorn uppdateras enheten efter innehållet i biblioteket. Du kan även välja vad som ska synkroniseras automatiskt genom att markera spelningslistorna.

Om enhetens lagringskapacitet är mindre än 4 GB (gigabyte) och hela biblioteket inte får plats på enheten väljs manuell synkronisering. Vid manuell synkronisering väljer du filer eller spelningslistor som ska synkroniseras varje gång du gör ändringar i filerna på enheten och tar bort filer manuellt från enheten.

Efter att enheten har konfigurerats vid första tillfället kan du växla mellan automatisk och manuell synkronisering efter eget önskemål.

Visa alla

Konfigurera enheten

 1. Starta Windows Media Player och anslut enheten till datorn. Om du tillfrågas om det, väljer du alternativ för att synkronisera enheten med Windows Media Player.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Slutför om Windows Media Player är konfigurerat för automatisk synkronisering. När du gör det synkroniseras hela biblioteket med enheten. Härefter synkroniseras enheten varje gång du ansluter enheten till datorn.

  • Klicka på Slutför om Windows Media Player är konfigurerat för manuell synkronisering. Sedan markerar du de filer och spelningslistor du vill synkronisera manuellt på fliken Synkronisera.

 3. Om du vill synkronisera endast en del av biblioteket under automatisk synkronisering kan du välja vad som ska synkroniseras. Mer information finns i anvisningarna i detta avsnitt om hur du väljer vad som ska synkroniseras automatiskt.

Välja vad som ska synkroniseras automatiskt

Du behöver inte synkronisera hela biblioteket även om du synkroniserar automatiskt. Du har också möjlighet att välja filer i befintliga spelningslistor eller skapa nya spelningslistor med filerna du vill synkronisera. Dessa spelningslistor synkroniseras sedan varje gång du ansluter enheten till datorn.

 1. Klicka på pilen under fliken Synkronisera, peka på enheten och klicka sedan på Konfigurera synkronisering.

 2. I listan Tillgängliga spelningslistor markerar du spelningslistorna som ska synkroniseras och klickar sedan på Lägg till.

 3. Om du vill skapa en spelningslista klickar du på Skapa automatisk spelningslista och följer anvisningarna på skärmen för att ange kriterier för filerna i den automatiska spelningslistan.

 4. Om du vill ta bort en spelningslista klickar du först på den i listan Spelningslistor som ska synkroniseras och sedan på Ta bort.

 5. Gör något av följande:

  • Markera spelningslistorna i listan Spelningslistor som ska synkroniseras och klicka sedan på pilarna Prioritet för att sortera dem i den ordning de ska synkroniseras. Om enheten blir full innan synkroniseringen är klar är det inte säkert att de senare filerna och spelningslistorna synkroniseras.

  • Markera kryssrutan Blanda innehållet om filerna i spelningslistorna ska blandas automatiskt i Windows Media Player. När det här alternativet är valt tas filerna på enheten bort och en ny uppsättning filer (från spelningslistorna i listan Spelningslistor som ska synkroniseras) läggs till på enheten. Det här alternativet är praktiskt om du har begränsat lagringsutrymme eller om biblioteket har blivit för stort för att få plats på enheten. Du kan då byta ut musiken.

Växla mellan automatisk och manuell synkronisering

Efter att enheten har konfigurerats en första gång kan du välja mellan automatisk och manuell synkronisering beroende på vad som är lämpligast.

 1. Klicka på pilen under fliken Synkronisera, peka på enheten och klicka sedan på Konfigurera synkronisering.

 2. Avmarkera eller markera kryssrutan Synkronisera denna enhet automatiskt.

 3. Gör något av följande:

  • Om du väljer att synkronisera automatiskt ska du också välja vad som ska synkroniseras automatiskt. Mer information finns i anvisningarna i det här avsnittet om hur du väljer vad som ska synkroniseras automatiskt.

  • Om du väljer att synkronisera manuellt ska du också välja de filer och spelningslistor som du vill synkronisera manuellt.