Visa eller dölja ikoner i Aktivitetsfältet

Du kan visa eller dölja ikoner i verktygsfältet Snabbstart och meddelandefältet (kallas även systemfältet) i Aktivitetsfältet.

Visa alla

Visa eller dölja ikoner i verktygsfältet Snabbstart

 1. Peka på handtaget för storleksändring i verktygsfältet Snabbstart.

  Bild av verktygsfältet Snabbstart, som visar reglaget för anpassning av storlek
  Aktivitetsfältet
 2. När pekaren ändrar utseende till en dubbelriktad pil Bild av en pil som visar att storleken på aktivitetsfältets bredd kan ändras, klickar du på handtaget och drar det sedan för att visa mer eller dölja mer av verktygsfältet.

  Om du inte kan ändra verktygsfältets storlek beror det antingen på att det redan är så eller litet som det kan bli eller på att det inte finns tillräckligt mycket plats i Aktivitetsfältet för att göra det större.

Visa eller dölja ikoner i meddelandefältet

 • Klicka på pilen bredvid meddelandefältet om du vill visa eller dölja fler ikoner i meddelandefältet.

  Bild av meddelandefältet på Aktivitetsfältet som visar knappen Visa dolda ikoner
  Meddelandefält