Papperskorgen visas normalt på skrivbordet. Om du vill kan du dölja den.

Visa eller dölja papperskorgen på skrivbordet

  1. Öppna Anpassning genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Kontrollpanelen, på Utseende och anpassning och sedan på Anpassning.

  2. Klicka på Ändra ikoner på skrivbordet i det vänstra fönstret och gör något av följande:

    • Om du vill ta bort papperskorgen från skrivbordet avmarkerar du kryssrutan Papperskorgen.

    • Om du vill visa papperskorgen på skrivbordet markerar du kryssrutan Papperskorgen.

  3. Klicka på OK.

Obs!

  • Även om du väljer att inte visa papperskorgen, flyttas borttagna filer tillfälligt till papperskorgen tills du väljer att ta bort dem permanent. Information om hur du stänger av papperskorgen finns i Ändra inställningar för papperskorgen.