Aktivitetsfältet finns normalt längst ner på skärmen. Det ser ut så här:

Bild av Aktivitetsfältet
Aktivitetsfältet

Du kan dölja Aktivitetsfältet för att få mer utrymme. Om du inte kan se Aktivitetsfältet någonstans på skärmen kan det vara dolt.

Visa alla

Visa Aktivitetsfältet

  • Om Aktivitetsfältet är dolt pekar du med musen på det ställe där du senast såg det så att du ser det igen. Om du inte kan komma ihåg var du senast såg det, kan du försöka peka längst ned på skärmen först och sedan på sidan av skärmen eller längst upp på skärmen, om det behövs. Du kanske behöver flytta pekaren nästan utanför skärmen innan Aktivtetsfältet visas.

Så här döljer du Aktivitetsfältet

  1. Öppna Egenskaper för Aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning och sedan på Aktivitetsfältet och Start-menyn.

  2. Avmarkera kryssrutan Lås Aktivitetsfältet.

  3. Markera kryssrutan Dölj Aktivitetsfältet automatiskt.

    Aktivitetsfältet döljs nu på skärmen. Du kan se det igen genom att peka på den plats där du senast såg det.

Stänga av funktionen Dölj automatiskt

  1. Öppna Egenskaper för Aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning och sedan på Aktivitetsfältet och Start-menyn.

  2. Avmarkera kryssrutan Dölj Aktivitetsfältet automatiskt.