Den här informationen gäller Windows Internet Explorer 7 och Windows Internet Explorer 8.

Här är några svar på vanliga frågor om spionprogram.

Visa alla

Vad är spionprogram?

Spionprogram är programvara som kan installera sig själv eller köras på din dator utan att den meddelar det, kräver dig medgivande eller utan att du kan styra det. Spionprogram behöver inte visa symptom efter det det har infekterat datorn, men många typer av skadlig programvara eller oönskade program kan påverka hur din dator fungerar. Spionprogram kan till exempel övervaka dina onlineaktiviteter eller samla in information om dig (inklusive personlig identifierbar eller annan känslig information), ändra inställningar på datorn eller göra så att datorn går långsamt.

Hur kan jag ta reda på om jag har spionprogram eller oönskade program på datorn?

Du har förmodligen någon form av spionprogram på datorn om:

  • Du kan se nya verktygsfält, länkar eller favoriter som du inte valt att lägga till själv i din webbläsare.

  • Standardstartsida, muspekare eller sökprogram ändras.

  • Du skriver in adressen till en viss webbplats (till exempel en sökmotor), men förflyttas till en annan webbplats utan förvarning.

  • Du ser popup-fönster trots att du inte ansluten till Internet.

  • Datorn plötsligt börjar starta eller gå långsamt.

Det kan finnas spionprogram på datorn även om du inte märker några symptom. Den här typen av program kan samla in information om dig och din dator utan att du vet om det eller har godkänt det. Om du kör Windows Defender när du använder datorn kan du få hjälp att hitta och ta bort den här typen av program.

Var kommer spionprogrammen och de potentiellt skadliga programmen från?

Oönskad programvara kan installeras genom webbplatser, hämtade program eller ett program som du installerat från en CD-skiva, DVD-skiva, extern hårddisk, eller andra flyttbara media. Spionprogram installeras vanligen via kostnadsfri programvara, till exempel vid fildelning, genom skärmsläckare eller sökverktygsfält.

Kan jag drabbas av spionprogram utan att veta om det?

Ja, viss programvara kan installeras från en webbplats via ett inbäddat skript eller program inne i en webbsida. Viss oönskad programvara kräver din hjälp för att installeras, via popup-fönster eller kostnadsfri programvara som kräver att du accepterar att ta emot en hämtningsbar fil. Om du håller Windows uppdaterat och inte minskar säkerhetsinställningarna kan du dock minimera riskerna att drabbas av en spionprogramsinfektion.

Vad gör jag om ett popup-fönster inte går att stänga utan att jag accepterar att installera ett program eller byta startsida?

Vissa webbplatser försöker visa popup-fönster upprepade gånger som frågar om du vill installera ett verktygsfält eller byta startsida. Om detta inträffar försöker du först att stänga webbläsarfönstret. Om popup-fönstren fortfarande visas högerklickar du på Internet Explorer-knappen i aktivitetsfältet längst ner på skärmen och klickar sedan på Stäng grupp. Som en sista utväg stänger du övriga öppna program och startar om datorn.

Hur kan jag förhindra att spionprogram infekterar min dator?

Kör ett aktuellt antispionprogram. Windows Defender, som medföljer den här versionen av Windows, kan förhindra att skadlig programvara, spionprogram och andra potentiellt skadliga program eller annonsprogram installerar sig själva eller körs på din dator. Defender kan automatiskt hitta och ta bort skadlig programvara som kanske redan finns installerad.

Uppdatera datorn kontinuerligt. Microsoft släpper ofta säkerhetsupptaderingar för att hjälpa till att förhindra att spionprogram installeras utan att du vet om det. De flesta nya antivirusprogram skyddar även mot spionprogram och även dessa bör hållas uppdaterade. Vi rekommenderar att du aktiverar den automatiska uppdateringen i Windows och att du uppdaterar dina antivirus- och antispionprogram regelbundet. Mer information finns i Hämta säkerhetsuppdateringar för Windows och Använda Windows Defender.

Läs licensavtalen innan du installerar någon programvara. När du besöker webbplatser ska du inte automatiskt godta att hämta sådant som platsen erbjuder. Om du hämtar kostnadsfri programvara, till exempel fildelningsprogram eller skärmsläckare, ska du läsa licensavtalet noggrant. Titta efter villkor som säger att du måste acceptera annonser och popup-fönster från företaget, eller att programvaran kommer att skicka viss information till utgivaren av programmet. Mer information finns på webbplatsen Windows Defender.

Hur tar jag bort spionprogram och annan oönskad programvara?

Det bästa sättet att ta bort spionprogram är att köra ett uppdaterat antispionprogram som kan övervaka programvara som försöker installera sig själv på datorn. Ett sådant kan även söka efter och ta bort eventuellt skadlig programvara som redan kan finnas installerad. Mer information om hur du tar bort spionprogram och annan oönskad programvara finns i Använda Windows Defender och Ta bort spionprogram från datorn.