Starta Diskrensning

För att frigöra utrymme på hårddisken, letar Diskrensning upp och tar bort temporära filer du inte längre behöver.

Om fler än en enhet eller partition finns på datorn tillfrågas du om vilken enhet Diskrensning ska rensa.

Öppna Diskrensning genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och Diskrensning.

Obs!

  • Ett annat sätt att öppna Diskrensning: Klicka på StartBild av Start-knappen. I sökrutan skriver du in Diskrensning och, i resultatlistan, klickar du på Diskrensning.