Starta Windows från en CD eller DVD

Du måste starta Windows från installations-CD:n eller installations-DVD:n om:

 • Datorn inte har något operativsystem installerat.

 • Du vill installera om Windows.

 • Du behöver komma åt alternativ för systemåterställning.

Starta Windows från en CD eller DVD

 1. Starta datorn, sätt in Windows-installationsskivan (CD- eller DVD-skivan), och starta sedan om datorn.

 2. Tryck på valfri tangent när du ombeds att göra det och följ alla instruktioner som visas.

 3. När sidan Installera Windows visas, startar du installationen genom att klicka på Installera nu eller klickar på Reparera datorn för att få tillgång till alternativ för systemåterställning.

 4. Följ anvisningarna.

Om inte sidan Installera Windows visas

Om inte sidan Installera Windows visas, och du inte uppmanas att trycka på en tangent för att starta från CD- eller DVD-skivan, måste du eventuellt ange att datorn ska använda CD- eller DVD-enheten som startenhet. Du måste i sådana fall ange att CD- eller DVD-enheten ska vara den första startenheten i BIOS (basic input/output system). Gör så här:

 1. Starta datorn, sätt in Windows-installationsskivan och starta sedan om datorn.

 2. I nya datorer visas normalt en startmeny. Välj "BIOS setup", "BIOS settings" eller ett liknande alternativ på startmenyn.

  Varning!

  • Att uppdatera datorns BIOS-inställningar är en avancerad process, och om det uppstår fel kan datorn sluta att fungera. Var noga med att exakt följa tillverkarens instruktioner.

  Obs!

  • Hur datorns BIOS-inställningar uppdateras bestäms av tillverkaren. Läs igenom informationen som följde med datorn eller besök datortillverkarens webbplats. Varje dator har egna startalternativ och metoder för att komma åt BIOS-inställningarna. Om inte datorn har någon startmeny söker du efter ett meddelande med "BIOS setup", "BIOS settings" eller ett liknande alternativ, och trycker sedan ned den aktuella tangenten när du uppmanas att göra det, för att visa datorns BIOS-inställningar.

 3. En skärm med datorns BIOS-inställningar visas. Välj alternativet "Boot order" eller ett liknande alternativ i datorns BIOS-inställningar.

 4. Välj CD- eller DVD-enheten som första startenhet.

Starta om datorn och starta sedan Windows från installations-CD:n eller installations-DVD:n, enligt beskrivningarna ovan.