I det felsäkra läget startas Windows med en begränsad uppsättning filer och drivrutiner. Startprogram körs inte i felsäkert läge och endast de grundläggande drivrutiner som behövs för att starta Windows installeras.

Det felsäkra läget används för felsökning av program och drivrutiner som inte startas korrekt eller som hindrar Windows från att starta korrekt. Om ett symptom inte återkommer när du startar i felsäkert läge kan du utgå från att standardinställningarna och -drivrutinerna inte orsakade problemen. Om ett program, en enhet eller en drivrutin som installerats nyligen hindrar Windows från att köras korrekt, kan du starta datorn i felsäkert läge och därefter ta bort det program som orsakar problemet.

  1. Ta bort alla disketter, CD- och DVD-skivor från datorn och starta därefter om datorn.

    Klicka först på StartBild på Start-knappen, sedan på pilen bredvid LåsBild på låsknappen och därefter på Starta om.
  2. Gör något av följande:

    • Om datorn har ett enda operativsystem installerat håller du ned F8-tangenten när datorn startar om. Du måste trycka på F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen visas försöker du igen genom att vänta tills Windows-inloggningsskärmen visas och stänger sedan av och startar om datorn.

    • Om det finns fler än ett operativsystem på datorn använder du piltangenterna och markerar det operativsystem som du vill starta i felsäkert läge och trycker därefter på F8.

  3. På skärmen Avancerade startalternativ använder du piltangenterna och markerar det felsäkra alternativ du vill använda. Tryck sedan på Retur. Mer information finns i Avancerade startalternativ (inklusive felsäkert läge).

  4. Logga in på datorn med ett användarkonto med administratörsbehörighet.

När datorn körs i felsäkert läge visas orden Felsäkert läge i bildskärmens hörn. Avsluta det felsäkra läget genom att starta om datorn och låta Windows starta på vanligt sätt.