Här är några svar på vanliga frågor om Startreparation.

Visa alla

Vad är Startreparation?

Startreparation är ett återställningsverktyg i Windows med vars hjälp du kan lösa vissa problem, till exempel saknade eller skadade systemfiler som kan hindra att Windows startas korrekt. När Startreparation körs söks datorn igenom efter problemet och ett försök görs att reparera det så att datorn kan startas korrekt.

Om det uppstår problem när du kör Startreparation eller om Startreparation inte finns på datorn, kan det bero på att datortillverkaren har anpassat eller ersatt verktyget. Läs den information som följde med datorn eller gå till tillverkarens webbplats.

Hur använder jag Startreparation?

Startreparation finns på menyn Systemåterställningsalternativ, som finns på Windows-installationsskivan. Startreparation kan också vara installerad på hårddisken om datorn har förinstallerade återställningsalternativ. Du kan bli ombedd att göra vissa val medan Startreparation försöker åtgärda problemet. Om det behövs kan verktyget också starta om datorn under reparationen.

Om du har en Windows-installationsskiva:

 1. Sätt i installationsskivan.

 2. Starta om datorn

  Klicka först på StartBild på Start-knappen, sedan på pilen bredvid LåsBild på låsknappen och därefter på Starta om.
 3. Starta Windows från installationsskivan genom att trycka på valfri tangent om du uppmanas till det. Om inte datorn har konfigurerats för att starta från en CD- eller DVD-skiva läser du dokumentationen som medföljde datorn.

 4. Välj språkinställningar och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Reparera datorn.

 6. Markera det operativsystem du vill reparera och klicka sedan på Nästa.

 7. På menyn för systemåterställningsalternativ klickar du på Startreparation.

Om datorn har förinstallerade återställningsalternativ:

 1. Ta bort alla disketter, CD- och DVD-skivor från datorn och starta därefter om datorn.

  Klicka först på StartBild på Start-knappen, sedan på pilen bredvid LåsBild på låsknappen och därefter på Starta om.
 2. Gör något av följande:

  • Om det bara finns ett operativsystem på datorn trycker du på F8-tangenten och håller ned den tills datorn startas om. Du måste trycka på F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen visas försöker du igen genom att vänta tills Windows-inloggningsskärmen visas och stänger sedan av och startar om datorn.

  • Om det finns flera operativsystem på datorn använder du piltangenterna och markerar det operativsystem som du vill starta och trycker därefter på och håller ned F8.

 3. I fönstret Avancerade startalternativ använder du piltangenterna och markerar Reparera datorn och trycker därefter på Retur.

 4. Välj en tangentbordslayout och klicka på Nästa.

 5. Välj ett användarnamn och ange lösenord. Klicka sedan på OK.

 6. På menyn för systemåterställningsalternativ klickar du på Startreparation.

Finns det problem som inte kan lösas med Startreparation?

Startreparation kan inte åtgärda maskinvarufel eller vissa typer av virusattacker. Det är heller inget säkerhetskopieringsverktyg, så det kan inte användas för att återställa privata filer som foton eller dokument. För att skydda datorn bör du regelbundet säkerhetskopiera ditt system och dina filer Om du vill veta mer söker du efter "säkerhetskopiering" i Hjälp och support.

Vad gör jag om Startreparation inte kan lösa problemet?

Om reparationerna inte lyckas, visas en sammanfattning av problemet tillsammans med länkar till kontaktinformation för support. Datortillverkaren kanske tillhandahåller ytterligare supportinformation.