Snabbt användarbyte är ett sätt att byta användare på en dator utan att först stänga program och filer.

Obs!

  • Om du är inloggad på en fjärrdator (med till exempel Anslutning till fjärrskrivbord), kan du inte använda Snabbt användarbyte på den datorn.

  1. Klicka på StartBild på Start-knappen och klicka sedan på pilen bredvid låsknappen Bild på låsknappen.
  2. Klicka på Växla användare och klicka sedan på den användare du vill växla till.

Varning!

  • Se till att spara alla öppna filer innan du byter användare eftersom Windows inte automatiskt sparar öppna filer. Om du växlar till en annan användare och den användaren senare stänger av datorn, kommer de eventuella ändringar du gjort i filer som är öppna på ditt konto men inte sparats att gå förlorade.