Synkroniseringscenter: vanliga frågor

Här finns svar på vanliga frågor om Synkroniseringscenter.

Visa alla

Vad är synkronisering?

Sync (i engelska texter) betyder synkronisering. I Windows är synkronisering processen att säkerställa att två eller flera versioner av samma fil, som är lagrade på olika platser, har samma innehåll. Om du lägger till, ändrar eller tar bort en fil på en plats fungerar Windows så att samma fil läggs till, ändras eller tas bort på andra platser som du väljer att synkronisera med, varje gång du väljer att synkronisera.

Vad är Synkroniseringscenter?

Synkroniseringscenter är en funktion i Windows som hjälper dig att bibehålla synkronisera mellan datorn och:

 • Bärbara enheter som du ansluter till datorn eller som du ansluter till trådlöst (t.ex. bärbara musikspelare, digitalkameror eller mobiltelefoner).

 • Filer som lagrats i mappar på nätverksservrar. (De kallas för offlinefiler eftersom du kan komma åt dem när datorn, eller servern, inte är ansluten till nätverket.)

 • Program som stöder Synkroniseringscenter.

Obs!

 • Det går inte att synkronisera med nätverksmappar i Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic och Windows Vista Home Premium.

Hur inaktiverar eller stänger jag av Synkroniseringscenter?

Du kan inte inaktivera eller stänga av Synkroniseringscenter

Hur skapar jag en synkroniseringskoppling?

Skapa en synkroniseringskoppling:

 1. Slå på enheten och anslut den till datorn. Om det är en trådlös enhet ser du till att det finns en trådlös anslutning mellan enheten och datorn. Du kan också ansluta med hjälp av en USB-kabel.

 2. Öppna Synkroniseringscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör och Synkroniseringscenter.

 3. I det vänstra fönstret i Synkroniseringscenter klickar du på Skapa nya synkroniseringskopplingar.

 4. Klicka på enhetsnamnet i listan över tillgängliga synkroniseringskopplingar.

 5. I verktygsfältet klickar du på Konfigurera.

 6. Välj inställningarna och schemalägg för att bestämma hur och när enheten ska synkroniseras med datorn.

 7. Om du vill synkronisera direkt klickar du på Visa synkroniseringskopplingar, klickar på enheten i listan med synkroniseringskopplingar och klickar sedan på Synkronisera i verktygsfältet.

Kommentar

 • Om enheten inte visas i listan försöker du ansluta den igen eller stänger av och slår på den igen. Prova sedan att klicka på uppdateringsknappen Bild på uppdateringsknappen i Synkroniseringscenter‌ i Synkroniseringscenter. Om enheten fortfarande inte visas hittar du mer information i Synkronisera med en enhet.
 • För vissa synkroniseringskopplingar kan du inte ändra synkroniseringsinställningar eller schema.

Hur avslutar jag en synkroniseringskoppling

Avsluta en synkroniseringskoppling:

 1. Öppna Synkroniseringscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör och Synkroniseringscenter.

 2. Högerklicka på den synkroniseringskoppling som du vill avsluta och klicka sedan på Ta bort.

Kommentar

 • Vissa synkroniseringskopplingar kanske inte innehåller något alternativ för att ta bort kopplingen. Om det inte finns något sådant alternativ försöker du öppna det program eller den plats där du skapade synkroniseringskopplingen och kontrollerar om du kan stänga av den eller ta bort den med hjälp av programmet eller platsen.

 • Om du bara vill stoppa en pågående synkronisering följer du inte ovanstående steg, vilka leder till ett permanent avslut av synkroniseringskopplingen. Högerklicka i stället på synkroniseringskopplingen och klicka sedan på Stoppa synkronisering med‍  kopplingens namn. Synkroniseringskopplingen synkroniserar igen vid nästa schemalagda tillfälle.

 • Om du tar bort en synkroniseringskoppling tas sällan filer eller annan information bort. Endast synkroniseringskopplingen avslutas. Om du tar bort en synkroniseringskoppling ska en varning visas innan filer eller annan information tas bort.

 • Det går inte att synkronisera med nätverksmappar i Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic och Windows Vista Home Premium.

Varför fungerar inte Synkroniseringscenter med min Windows Mobile 6-enhet?

Om du vill synkronisera datorn med en Windows Mobile 6-enhet måste du hämta och installera Windows Mobile Device Center 6.1 för Windows Vista från Windows Mobile-webbsidan.

Hur avgörs vilken filversion som ska sparas?

Om en fil har ändrats kopieras den uppdaterade versionen till den andra platsen så att de två platserna är synkroniserade. De flesta synkroniseringskopplingar sparar filen med den senaste versionen och skriver över den äldre versionen.

Ibland uppmanas du att välja vilken filversion som ska sparas. Det händer vanligtvis när en fil har ändrats på båda platserna efter den senaste synkroniseringen. När det händer visas ett meddelande om en synkroniseringskonflikt som du måste lösa innan objekten i konflikt kan synkroniseras.

Vad är en synkroniseringskonflikt?

En synkroniseringskonflikt inträffar när skillnaderna, mellan en fil som lagrats på en plats och en version av samma fil på en annan plats, är för stora och hindrar att synkroniseringen slutförs. Detta händer vanligtvis när en fil har ändrats på båda platserna sedan den senaste synkroniseringen, vilket gör det svårt att avgöra vilken version som ska sparas oförändrad (behållas som huvudkopia) och vilken som ska uppdateras.

Om du t.ex. har ändrat ett dokument på datorn sedan den senaste synkroniseringen och gjort en annan ändring av samma dokument i en nätverksmapp, som ska synkroniseras med datorn, så inträffar en synkroniseringskonflikt. Du uppmanas att ange hur du vill lösa konflikten genom att välja vilken version som ska sparas oförändrad och vilken version som ska uppdateras.

Mer information finns i Lösa synkroniseringskonflikter: vanliga frågor.

Vad är skillnaden mellan enkelriktad och dubbelriktad synkronisering?

I envägssynkronisera kopieras filer från en primär plats till en sekundär plats men inga filer kopieras någonsin tillbaka till den primär platsen. I dubbelriktad synkronisering kopieras filer åt båda hållen så att de båda platserna hålls synkroniserade. De flesta synkroniseringskopplingar skapas automatiskt för enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering, även om du ibland kan välja.

Du kan t.ex. skapa enkelriktad synkronisering för en bärbar musikspelare där du anger att alla nya musikfiler ska kopieras från datorn till den bärbara enheten men att musikfiler aldrig ska kopieras åt andra hållet (från enheten till datorn).

Du kan vilka skapa en dubbelriktad synkronisering mellan en nätverksmapp och din dator där du anger att den senaste versionen av alla filer som hittas ska kopieras till den ena platsen och skriva över alla äldre versioner av samma fil. Det här är ett bra sätt att synkronisera om du arbetar med samma filer både i nätverksmappen och på din dator och du vill vara säker på att du alltid har den senaste versionen av varje fil du har arbetat med.

Vilka enheter kan synkroniseras med Synkroniseringscenter?

Du kan synkronisera många olika typer av bärbara enheter med Synkroniseringscenter, inklusive: bärbara musikspelare, bärbara videospelare, mobiltelefoner, bärbara datorenheter som t.ex. handdatorer och många andra typer av handburna enheter. Om synkroniseringen ska kunna fungera måste tillverkaren stödja Synkroniseringscenter.

Du kan ta reda på om aktuell enhet är kompatibel med Synkroniseringscenter genom att ansluta den till datorn och installera den programvara som medföljde enheten. Om enheten kan synkronisera med hjälp av Synkrononiseringscenter visas den i listan över nya synkroniseringskopplingar som kan skapas i Synkroniseringscenter. Om den inte finns med i listan kontrollerar du om den programvara som medföljde enheten innehåller någon synkroniseringsfunktion.

Om det inte medföljde någon programvara kan du eventuellt hämta den från tillverkarens webbplats. Det finns synkroniseringsprogram som inte fungerar med Synkroniseringscenter. Om aktuellt program inte gör det måste du synkronisera enheten med hjälp av tillverkarens programvara i stället för med Synkroniseringscenter.

Windows Bärbara enheter stöder Synkroniseringscenter men om du vill synkronisera en Windows Mobile-enhet med en dator som kör Windows Vista måste du använda programmet Center för Windows Mobile-enheter. Den första gången du ansluter en Windows Mobile-enhet till en dator som är ansluten till Internet och kör Windows Vista, kommer Center för Windows Mobile-enheter att hämtas och installeras automatiskt. När du har konfigurerat enheten för synkronisering i Center förWindows Mobile-enheter kommer synkroniseringsresultatet att visas i Synkroniseringscenter.

Obs!

 • Om du inte får enheten att fungera med Synkroniseringscenter kontrollerar du om enheten visas i Enhetshanteraren. Även om Windows känner igen enheten kanske den inte är kompatibel med Synkroniseringscenter.

  Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

  • Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.