Synkronisera TV-program till en enhet

Med Windows Media Center kan du synkronisera (eller kopiera) digitala mediefiler, t.ex. inspelade TV-program, musik och bilder till en Portable Media Center-, Smartphone-, Pocket PC- eller masslagringsenhet, förutsatt att det går att spela upp de olika typerna av digitala mediefiler på den bärbara enheten. På så sätt kan du spela upp digitala mediefiler från din Windows Media Center-dator även när du inte är hemma.

Mer information och hjälp med att hitta en bärbar enhet som passar för dina behov finns på webbplatsen för Windows 7 kompatibilitetscenter.

Vissa masslagringsenheter kan inte identifieras som bärbara medieenheter som kan användas för att synkronisera mediefiler från Windows Media Center-datorn. Vissa USB-enheter klassificeras t.ex. som en hårddisk och kan inte identifieras av Windows Media Center som en tillgänglig enhet som kan synkroniseras i Windows Media Center.

Spelningslistorna för synkronisering används för att avgöra vilket innehåll som ska synkroniseras med enheten. I Windows Media Center kan spelningslistan för synkronisering innehålla en eller flera Windows Media Player-spelningslistor eller automatiska spelningslistor.

Här följer ett exempel på synkronisering av TV-program som visar hur synkronisering fungerar. TV-program är omkodade, d.v.s. konverterade från ett videformat till ett annat. Under den processen konverteras videon med en inställning för den specifika enheten. På så sätt skapas en mindre videofil i ett filformat som kan spelas upp på enheten.

Vid synkroniseringen synkroniseras TV-program i den ordning som de läggs till i spelningslistan för synkronisering. När den bärbara enheten är full synkroniseras inga fler TV-program. Om enheten inte är full och ytterligare filer som stämmer med villkoren för någon av de valda automatiska spelningslistorna läggs till på datorn, överförs innehållet till enheten nästa gång den ansluts till Windows Media-datorn. Det gör att enheten alltid är redo med de senaste mediefilerna när du vill ta den med dig.

Synkronisera ett TV-program

 1. Skapa eller ändra en spelningslista eller skapa eller ändra en automatisk spelningslista i Windows Media Player som innehåller de inspelade TV-programmen.

  Om du vill kan du också skapa spelningslistor som innehåller andra typer av digitalt medieinnehåll, t.ex. bilder, musik och annat videoinnehåll.

 2. Anslut den bärbara enheten till Windows Media Center-datorn.

 3. Bläddra till AktiviteterStart-skärmen, och klicka sedan på Synkronisera.

 4. Om du har synkroniserat enheten med en annan dator och vill synkronisera den med Windows Media-datorn klickar du på Ja när det visas en varning om att skapa en ny synkroniseringsrelation.

 5. På skärmen Hantera lista gör du något av följande:

  • Klicka på upp- och nedpilarna på skärmen för att flytta en spelningslista eller automatisk spelningslista uppåt eller nedåt i listan.

   De automatiska spelningslistorna och de översta spelningslistorna i listan synkroniseras först till den bärbara enheten. Spelningslistan eller den automatiska spelningslistan som innehåller de medier som du helst vill ha på enheten bör placeras överst i listan.

  • Om du inte vill synkronisera en spelningslista med enheten klickar du på Ta bort vid spelningslistan. Spelningslistan raderas inte utan tas bara bort från synkroniseringslistan.

  • Om du vill lägga till andra spelningslistor som inte visas på skärmen Hantera lista, klickar du på Lägg till fler, klickar på rätt mediekategori, markerar kryssrutan för den spelningslista eller automatiska spelningslista som du vill synkronisera med enheten och klickar sedan på Spara.

 6. Klicka på Starta synkronisering när du vill synkronisera de valda spelningslistorna eller automatiska spelningslistorna och de digitala mediefilerna i listorna med din bärbara enhet.

 7. Klicka på OK i meddelandet Synkroniseringsförlopp om du vill synkronisera samtidigt som du gör andra saker på Windows Media Center-datorn.

Obs!

 • En analog eller digital TV-mottagare krävs för att du ska kunna se och spela in TV i Windows Media Center. Du kan kanske installera ett TV-mottagarkort om datorn inte redan har ett sådant. Mer information om hur du skaffar ett TV-mottagarkort finns i avsnittet Få hjälp med tv-mottagarkortet. Du kan också kontakta datortillverkaren.