Om du synkroniserar enheten manuellt måste du skapa en lista med filer och spelningslistor som ska synkroniseras varje gång du gör en ändring i filerna på enheten och du måste ta bort filer manuellt från enheten. Du kan även blanda låtarna på enheten. Det är praktiskt om du vill använda Windows Media Player för att välja en lista med ett slumpmässigt urval av låtar från biblioteket som ska synkroniseras med enheten.

Visa alla

Lägga till eller ta bort objekt från en enhet

 1. Starta Windows Media Player och anslut enheten till datorn. Klicka sedan på fliken Synkronisera.

 2. Klicka på rätt enhet i navigeringsfönstret om det finns flera enheter anslutna.

 3. Dra filer, album och/eller spelningslistor till listvyn för att lägga till dem i listan över objekt som ska synkroniseras.

  Du kan markera flera objekt som ligger intill varandra genom att hålla Skift nedtryckt medan du markerar. Om du vill markera flera objekt som inte ligger intill varandra håller du Ctrl nedtryckt medan du markerar.

 4. Om du vill ta bort objekt markerar du det du vill ta bort i listvyn och klickar på Ta bort från listan.

 5. Kontrollera i listvyn att listan över objekt som ska synkroniseras innehåller rätt objekt och att alla ryms på enheten.

 6. Klicka på Starta synkronisering.

Blanda musik på en enhet

 1. Starta Windows Media Player och anslut enheten till datorn. Klicka sedan på fliken Synkronisera.

 2. Klicka på pilen under fliken Synkronisera, peka på enheten och klicka sedan på Blanda.

  eller

  Klicka på Blanda musik i listvyn om du vill lägga till en blandad uppsättning låtar från biblioteket. Lägg till och ta bort låtar efter önskemål och klicka sedan på Blanda nu.

Formatera en enhet

 1. Starta Windows Media Player och anslut enheten till datorn.

 2. Formatera enheten eller lagringsmedia i enheten genom att klicka på pilen under fliken Synkronisera, peka på enheten och sedan klicka på Formatera. Observera att alla enheter inte kan formateras med Windows Media Player. Mer information finns i dokumentationen till enheten.

  Varning!

  • Formatering raderar alla data på enheten.