Språkfältet är ett verktygsfält som automatiskt visas på skrivbordet när du lägger till texttjänster, till exempel inmatningsspråk, tangentbordslayouter, handskriftsigenkänning, taligenkänning eller IME-program (Input Method Editors). I Språkfältet kan du snabbt byta inmatningsspråk eller tangentbordslayout, direkt från skrivbordet. Du kan flytta Språkfältet vart du vill på skärmen, minimera det i Aktivitetsfältet eller dölja det.

Vilka knappar och alternativ som visas i Språkfältet beror på vilka texttjänster du har installerat och vilket program som är aktivt för närvarande. Taligenkänning stöds till exempel av WordPad men inte av Anteckningar. Om båda programmen körs visas talknapparna när WordPad är aktivt, men de döljs när du gör Anteckningar till det aktiva programmet.

Bild på Språkfältet
Språkfältet

Visa Språkfältet

  • Högerklicka på Aktivitetsfältet, peka på Verktygsfält och klicka sedan i Språkfältet.

    När Språkfältet visas kan du högerklicka i det för att visa alternativ för hur du ändrar fältets inställningar. Du kan bland annat docka Språkfältet till Aktivitetsfältet eller visa det lodrätt i stället för vågrätt.

Obs!

  • Om Språkfältet inte visas på Verktygsfält-menyn har du inte flera inmatningsspråk på datorn. Du måste lägga till fler språk med hjälp av Nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen. Mer information finns i avsnittet Lägg till inmatningsspråk.

Dölja eller stänga Språkfältet

  • Högerklicka på Språkfältet och gör sedan något av följande:

    • Klicka på Minimera om du vill förminska Språkfältet till en ikon i Aktivitetsfältet.

    • Klicka på Stäng om du vill stänga av Språkfältet och ta bort det från skrivbordet. Om du stänger Språkfältet tar du inte bort några texttjänster.