Skrivbordet är det stora område på skärmen som visas när du har startat datorn och loggat in på Windows. Det fungerar som bordsskivan på ett vanligt skrivbord. När du öppnar program eller mappar visas de på skrivbordet. Du kan också placera objekt på skrivbordet, t.ex. filer och mappar, och ordna dem som du själv vill ha dem.

Ibland definieras skrivbordet som att det även omfattar Aktivitetsfältet och Windows Sidpanelen. Aktivitetsfältet visas längst ned på skärmen. Här visas vilka program som körs så att du kan växla mellan dem. Det innehåller även Start-knappen Bild av Start-knappen som du använder för att komma åt program, mappar och datorinställningar. På ena sidan av skärmen visas Sidpanelen som innehåller små program kallade gadgets.
Bild på skrivbordet, Aktivitetsfältet och Sidpanelen
Skrivbordet, Aktivitetsfältet och Sidpanelen

Mer information om Aktivitetsfältet och Sidpanelen finns i Aktivitetsfältet (översikt) och Windows Sidpanelen och gadgets (översikt).

Vart tog skrivbordet vägen?

Eftersom program körs på skrivbordet är det ofta helt eller delvis dolt. Men det finns där, under allt annat. Om du vill se hela skrivbordet utan att stänga alla öppna program och fönster klickar du på Visa skrivbordetBild på knappen Visa skrivbordet i Aktivitetsfältet. Skrivbordet visas. Klicka en gång till på ikonen om du vill återställa alla fönster. (Om du inte ser ikonen hittar du mer information i Minimera alla öppna fönster för att visa skrivbordet.)

Arbeta med skrivbordsikoner

Ikoner är små bilder som representerar filer, mappar, program och andra objekt. Första gången du startar Windows visas minst en ikon på skrivbordet: Papperskorgen (mer om det senare). Datortillverkaren kan också ha lagt till andra ikoner på skrivbordet. Några exempel på skrivbordsikoner visas nedan.

Bild på skrivbordsikoner
Exempel på skrivbordsikoner

Om du dubbelklickar på en skrivbordsikon startas eller öppnas objektet som ikonen representerar. Om du t.ex. dubbelklickar på Internet Explorer-ikonen startar Internet Explorer.

Lägga till och ta bort ikoner från skrivbordet

Du kan välja vilka ikoner som ska visas på skrivbordet genom att lägga till eller ta bort en ikon. Vissa vill ha ett rent skrivbord med få ikoner, eller inga alls. Andra placerar mängder med ikoner på skrivbordet så att de snabbt kommer åt program, filer och mappar som ofta används.

Skapa genvägar till favoritfiler och favoritprogram om du snabbt vill kunna komma åt dem direkt från skrivbordet. En genväg är en ikon som representerar en länk till ett annat objekt. När du dubbelklickar på en genväg öppnas objektet. Om du tar bort en genväg tas bara genvägen bort, inte själva objektet. Du känner igen en genväg på pilen som visas på ikonen.

Bild på en mappikon och en genvägsikon
En mappikon (till vänster) och en genvägsikon (till höger)
Visa alla

Placera en genväg på skrivbordet

  1. Leta reda på objektet som du vill skapa en genväg till. (Information om hur du hittar en fil eller en mapp finns i Söka efter en fil eller mapp. Information om hur du hittar ett program finns i Start-menyn (översikt).)

  2. Högerklicka på objektet, klicka på Skicka till och sedan på Skrivbord (skapa genväg). Genvägsikonen visas på skrivbordet.

Lägga till och ta bort vanliga skrivbordsikoner

Vanliga skrivbordsikoner inkluderar Den här datorn, din personliga mapp, nätverksplatser, Papperskorgen, Internet Explorer och Kontrollpanelen.

  1. Högerklicka på ett tomt område på skrivbordet och klicka sedan på Anpassa.

  2. Klicka på Ändra ikoner på skrivbordet i den vänstra fönsterrutan.

  3. Markera kryssrutan under Skrivbordsikoner för ikoner du vill lägga till på skrivbordet, och avmarkera kryssrutan för ikoner du vill ta bort från skrivbordet. Klicka sedan på OK.

Flytta en fil från en mapp till skrivbordet

  1. Öppna mappen där den aktuella filen finns.

  2. Dra filen till skrivbordet.

Ta bort en ikon från skrivbordet

  • Högerklicka på ikonen och välj Ta bort. Om ikonen du tar bort är en genväg tas bara genvägen bort, inte själva objektet.

Flytta runt ikoner

Windows ordnar ikonerna i kolumner längs skrivbordets vänstra sida. Men du måste inte ha ikonerna här. Du kan flytta en ikon genom att dra den till en annan plats på skrivbordet.

Du kan också ange att Windows ska ordna ikonerna automatiskt. Högerklicka på ett tomt område på skrivbordet, klicka på Visa och sedan på Ordna automatiskt. Windows ordnar ikonerna i skrivbordets över vänstra hörn och behåller dem sedan där. Om du vill ändra ikonernas placering igen klickar du en gång till på Ordna automatiskt så att alternativet inaktiveras.

Obs!

  • Som standard fördelar Windows ikonerna jämt med hjälp av ett osynligt rutnät. Inaktivera rutnätet om du vill placera ikonerna tätare eller på andra platser. Högerklicka på ett tomt området på skrivbordet, klicka på Visa och sedan på Justera till rutnätet så att alternativet inaktiveras. Upprepa stegen om du vill aktivera rutnätet igen.

Markera flera ikoner

Om du vill flytta eller ta bort flera ikoner på samma gång måste du först markera de aktuella ikonerna. Högerklicka på ett tomt område på skrivbordet och dra sedan med musen. Dra med musen över ikonerna du vill markera så att de omges av rektangeln som skapas. Släpp sedan musknappen. Du kan nu dra alla ikoner eller ta bort dem på samma gång.

Bild på flera skrivbordsikoner som markeras
Välj flera skrivbordsikoner genom att dra en rektangel runt dem

Dölja skrivbordsikoner

Om du temporärt vill dölja alla skrivbordsikoner utan att ta bort dem högerklickar du på ett tomt område på skrivbordet, klickar på Visa och sedan på Visa skrivbordsikoner för att inaktivera alternativet. Inga ikoner visas på skrivbordet. Du kan visa dem igen genom att klicka på Visa skrivbordsikoner en gång till.

Papperskorgen

När du tar bort en fil eller mapp, tas den faktiskt inte bort helt på en gång — den placeras i Papperskorgen. Det här är användbart eftersom du kan ångra dig om du vill återställa en borttagen fil. Mer information finns i Återställa filer från Papperskorgen.

Bild på Papperskorgen när den är tom och när den är full
Papperskorgen när den är tom (till vänster) och full (till höger)

Om du är säker på att du inte behöver borttagna objekt igen kan du tömma Papperskorgen. När du gör det tas objekten bort permanent och det diskutrymme objekten upptog frigörs. Mer information finns i Ta bort filer från Papperskorgen permanent.

Välja en bakgrund på skrivbordet

Ett av de enklaste sätten att göra datorn mer personlig är att ändra skrivbordets bakgrund (även kallad skrivbordsunderlägget). Du kan välja en av de bakgrunder som ingår i Windows, använda en digital favoritbild eller välja en enfärgad bakgrund. Du kan också söka på Internet efter bilder som är avsedda att användas som bakgrund på skrivbordet. Se Ändra skrivbordets bakgrund (skrivbordsunderlägg).

Bild på ett antal skrivbordsbakgrunder i Windows
Exempel på bakgrunder för skrivbordet som ingår i Windows