Aktivitetsfältet kallas det långa vågräta fältet längst ned på skärmen. Till skillnad från skrivbordet, som kan döljas av fönster, visas nästan alltid Aktivitetsfältet. Aktivitetsfältet innehåller fyra huvudområden:

 • Start-knappen Bild av Start-knappen, som öppnar Start-menyn. Se Start-menyn (översikt).
 • Fältet Snabbstart där du startar program med ett enkelt musklick.

 • Mittendelen där du ser vilka program och dokument som är öppna, så att du snabbt kan växla mellan dem.

 • Meddelandefältet med en klocka och ikoner (små bilder) som visar statusen för vissa program och datorinställningar.

Bild på skrivbordet, Aktivitetsfältet och Windows Sidpanelen
Aktivitetsfältet visas längst ned på skärmen

Du kommer förmodligen att använda mittendelen mest så vi börjar med den.

Hålla ordning på fönstren

Om du öppnar mer än ett program eller dokument åt gången kommer du snart att fylla skrivbordet med fönster. Eftersom fönstren ofta skymmer varandra och ibland hela skärmen, kan det vara svårt att se vad som döljer sig under ett fönster och att komma ihåg vad du redan har öppnat.

Det är här Aktivitetsfältet kommer in. När du öppnar ett program, en mapp eller ett dokument skapar Windows en knapp i Aktivitetsfältet för det aktuella objektet. Knappen visar ikonen och objektets namn. I bilden nedan visas två öppna program (Kalkylatorn och Röj) med var sin knapp i Aktivitetsfältet.

Bild på Kalkylatorn och Röj på skrivbordet, och respektive knapp i Aktivitetsfältet
Varje program har en egen knapp i Aktivitetsfältet

Observera att knappen för Röj är nedtryckt. Det visar att Röj är det aktiva fönstret, d.v.s. att det visas framför andra öppna fönster och är redo att ta emot instruktioner från dig.

Om du vill växla till ett annat fönster klickar du på den aktuella knappen i Aktivitetsfältet. I vårt exempel visas Kalkylatorn överst om du klickar på knappen för Kalkylatorn:

Bild på Kalkylatorn framför Röj, med Kalkylatorns knapp nedtryckt i Aktivitetsfältet
Klicka på en knapp i Aktivitetsfältet om du vill växla till det aktuella fönstret

Att klicka på en knapp i Aktivitetsfältet är bara ett av många sätt att växla mellan fönster. Mer information finns i Arbeta med fönster.

Minimera och återställa fönster

När ett fönster är aktivt (knappen i Aktivitetsfältet visas nedtryckt) minimeras fönstret om du klickar på den aktuella knappen i Aktivitetsfältet. Det betyder att fönstret försvinner från skrivbordet. När du minimerar ett fönster visas det inte på skrivbordet, men det stängs inte och innehållet tas inte bort.

I bilden nedan är Kalkylatorn minimerad men inte stängd. Du kan se att programmet fortfarande körs, eftersom en knapp visas i Aktivitetsfältet.

Bild på Kalkylatorn minimerad i Aktivitetsfältet
När du har minimerat Kalkylatorn visas bara knappen i Aktivitetsfältet

Du kan också minimera ett fönster genom att klicka på knappen Minimera i fönstrets övre högra hörn:

Bild på en muspekare som pekar på knappen Minimera i ett fönster
Knappen Minimera (till vänster)

Om du vill återställa ett minimerat fönster (så att det visas på skrivbordet igen) klickar du på den aktuella knappen i Aktivitetsfältet. Mer information om dessa knappar finns i Arbeta med fönster.

I Aktivitetsfältet grupperas liknande objekt

När du öppnar fler fönster krymper de befintliga knapparna i Aktivitetsfältet så att alla knappar kan visas. Men om Aktivitetsfältet blir alltför fullt av knappar grupperas knapparna för samma program i en enda knapp.

Anta att du har tre Paint-bilder öppna på skrivbordet. Om det finns tillräckligt mycket plats i Aktivitetsfältet visas tre separata knappar:

Bild på Aktivitetsfältet med tre separata knappar
Tre Paint-fönster visas som separata knappar i Aktivitetsfältet

Men om du har många öppna program och dokument slås de tre knapparna samman till en enda knapp i Aktivitetsfältet, med gruppens namn (Paint) och antalet objekt i gruppen (3). Om du klickar på knappen visas en meny med filerna i gruppen:

Bild på tre filer som har grupperats i en knapp i Aktivitetsfältet
Tre Paint-fönster grupperade i en knapp i Aktivitetsfältet

Om du klickar på ett av objekten på menyn visas det aktuella fönstret.

Tips!

 • Om du vill stänga alla objekt i gruppen på samma gång högerklickar du på gruppen i Aktivitetsfältet och väljer Stäng grupp.

Förhandsgranska öppna fönster

När du flyttar muspekaren till en knapp i Aktivitetsfältet visas en liten miniatyrbild av motsvarande fönster. Den här miniatyren är särskilt användbar om du inte kan identifiera ett fönster enbart med hjälp av namnet. Och om ett av fönstren spelar upp ett videoklipp eller en animering, spelas innehållet även upp i miniatyren.

Bild av muspekaren på en knapp i Aktivitetsfältet, med en förhandsgranskning av fönstret
När du pekar på en knapp i Aktivitetsfältet visas en miniatyr av fönstret

När du pekar på en grupperad knapp i Aktivitetsfältet visas en stapel med miniatyrer, men du kan bara se innehållet i den översta miniatyren.

Obs!

 • Miniatyrer i Aktivitetsfältet visas bara om datorn kör Windows Aero, det nya visuella intrycket i Windows Vista. Aero är inte tillgänglig i Windows Vista Starter och Windows Vista Home Basic. Mer information finns i avsnittet Vad är Windows Aero?

Fältet Snabbstart

Omedelbart till höger om Start-knappen finns fältet Snabbstart. Som namnet antyder kan du starta program som visas i fältet med ett enkelt musklick. Du kan t.ex. klicka på Internet Explorer-ikonen och starta Internet Explorer.

Bild av verktygsfältet Snabbstart
Fältet Snabbstart visas till höger om Start-knappen

Du kan anpassa fältet Snabbstart genom att lägga till egna favoritprogram. Leta reda på programmet i Start-menyn, högerklicka på det och klicka sedan på Lägg till i Snabbstartsfältet. (Om du inte ser det här alternativet kan du dra programmets ikon till fältet Snabbstart.) Programmets ikon visas nu i fältet. Du kan också ta bort en ikon i fältet Snabbstart genom att högerklicka på ikonen, klicka på Ta bort och sedan på Ja.

Som standard innehåller fältet Snabbstart även två specialknappar. Klicka på knappen Visa skrivbordet om du tillfälligt vill dölja alla öppna fönster och visa skrivbordet. Klicka på knappen en gång till när du vill visa fönstren igen. Klicka på knappen Växla mellan fönster om du vill växla mellan öppna fönster med hjälp av Windows Flip 3D. Mer information finns i Arbeta med fönster.

Kommentarer

 • Om du inte ser ikoner som du har lagt till i fältet Snabbstart men däremot ett »-tecken, betyder det att ikonerna inte får plats i verktygsfältet. Du kan klicka på »-tecknet för att visa de dolda programmen på verktygsfältet, med det kan vara enklare att ändra verktygsfältets storlek så att du kan starta programmen med ett enkelt musklick.

  Ändra storlek på fältet Snabbstart

  1. Högerklicka på ett tomt område i Aktivitetsfältet och avmarkera sedan Lås Aktivitetsfältet genom att klicka på alternativet.

  2. Dra verktygsfältets storlekshandtag åt höger (se bilden) tills du ser alla ikoner.

   Bild av verktygsfältet Snabbstart, som visar reglaget för anpassning av storlek
   Dra i handtaget om du vill ändra du storlek på fältet Snabbstart
 • Om inte datorn kör Windows Aero öppnas inte Flip 3D när du klickar på Växla mellan fönster. I stället visas samma fönster som skulle ha visats om du tryckte på ALT+TABB på tangentbordet.

Meddelandefältet

I Meddelandefältet, längst till höger i Aktivitetsfältet, visas en klocka och en grupp ikoner. Det ser ut så här:

Bild på meddelandefältet i Aktivitetsfältet
Meddelandefältet i Aktivitetsfältet

Dessa ikoner anger statusen för någonting på datorn eller ger åtkomst till vissa inställningar. Uppsättningen med ikoner som visas är beroende av vilka program och tjänster som är installerade och hur datortillverkaren har konfigurerat datorn.

När du flyttar pekaren till en viss ikon visas ikonens namn eller statusen för en inställning. Om du t.ex. pekar på volymikonen visas datorns aktuella volym. Om du pekar på nätverksikonen visas information om datorn är ansluten till ett nätverk, om anslutningshastighet och om signalstyrka.

Om du dubbelklickar på ikonen i Meddelandefältet öppnas normalt det associerade programmet eller den associerade inställningen. Om du t.ex. dubbelklickar på volymikonen öppnas volymkontrollen. Om du dubbelklickar på nätverksikonen öppnas Nätverks- och delningscenter.

I vissa fall kan en ikon i Meddelandefältet visa ett litet popup-fönster (ett så kallat meddelande) med information. Till exempel kan följande meddelande visas efter att du har lagt till en ny maskinvaruenhet på datorn:

Bild på meddelandet "Enheterna är färdiga att användas"
Ett meddelande visas i Meddelandefältet efter att ny maskinvara har installerats
Klicka på StängBild på en stängningsknapp för ett meddelande i det övre högra hörnet av meddelandet om du vill stänga det. Om du inte gör någonting stängs meddelandet successivt efter några sekunder.

Windows döljer ikoner i Meddelandefältet när de inte har använts på ett tag, för att inte fältet ska bli alltför stort. Om en ikon har dolts kan du klicka på Visa dolda ikoner för att tillfälligt visa alla ikoner.

Bild på meddelandefältet i Aktivitetsfältet, med knappen Visa dolda ikoner synlig
Klicka på Visa dolda ikoner om du vill visa alla ikoner i Meddelandefältet

Anpassa Aktivitetsfältet

Du kan anpassa Aktivitetsfältet på flera olika sätt, så att det bättre passar dig. Du kan t.ex. flytta hela Aktivitetsfältet till vänster eller höger på bildskärmen, eller till bildskärmens överkant. Du kan göra Aktivitetsfältet större, låta Windows dölja det automatiskt när du inte använder det och lägga till verktygsfält. Mer information finns i följande avsnitt: