Tips om att skapa ett starkt lösenord

Lösenord utgör den första försvarslinjen mot obehörig åtkomst till datorn. Ju starkare lösenord, desto bättre skydd har datorn mot hackers och skadlig programvara. Kontrollera att starka lösenord används för alla konton på datorn. Om du använder ett företagsnätverk, kanske din nätverksadministratör kräver att du använder ett starkt lösenord.

Var gör ett lösenord starkt (eller svagt)?

Ett starkt lösenord:

 • Består av minst åtta tecken.

 • Innehåller inte användarnamnet, användarens riktiga namn eller företagsnamnet.

 • Innehåller inte ett fullständigt ord.

 • Är väsentligt olikt tidigare lösenord.

 • Innehåller tecken från följande fyra kategorier:

  Teckenkategori
  Exempel

  Versaler

  A, B, C

  Gemener

  a, b, c

  Siffror

  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  Symboler på tangentbordet (alla tangentbordstecken som inte är bokstäver eller siffror) och blanksteg

  ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

Ett lösenord kan uppfylla alla kriterier ovan och ändå vara ett svagt lösenord. Till exempel uppfyller HejPåOss2! alla kriterier för ett starkt lösenord, men det är ändå svagt eftersom det innehåller ett fullständigt ord. H3jP å0s s2! är ett starkare alternativ eftersom det ersätter en del bokstäver i det fullständiga ordet med siffror, och inkluderar blanksteg.

Här är några tips för att du ska komma ihåg ditt starka lösenord:

 • Skapa en akronym från information du lätt kommer ihåg. Du kan välja en fras som betyder något för dig, t.ex. Min sons födelsedag är 11 januari 2000. Med den frasen som hjälp kan du använda MsFä11/Jan0 som ditt lösenord.

 • Ersätt bokstäver med siffror, symboler och felstavningar i ord som du lätt kommer ihåg. Till exempel kan Min sons födelsedag är 11 januari 2000 bli MiN$öns fÖde£s€da GÄr 1114 (du kan använda blanksteg i lösenord).

 • Välj ett lösenord som anknyter till din favorithobby eller favoritsport. Till exempel kan Jag gillar att spela badminton bli jAGgi£LarAttsp3LaB@dm1nt()n.

Om du känner att du måste skriva ned lösenordet för att kunna komma ihåg det sparar du det på en säker plats och anger inte att det är ett lösenord.

Skapa starkare lösenord med ASCII-tecken

Du kan också skapa lösenord som innehåller utökade ASCII-tecken. Med utökade ASCII-tecken blir dit lösenord ännu säkrare, eftersom du kan välja mellan fler tecken när du skapar ett starkt lösenord. Innan du använder utökade ASCII-tecken i ditt lösenord måste du kontrollera att lösenorden som innehåller dessa tecken är kompatibla med de program som används på datorn och i organisationen. Var särskilt försiktig med att använda utökade ASCII-tecken i lösenord om flera olika Windows-operativsystem används i organisationen.

Du hittar utökade ASCII-tecken i Teckenuppsättning. En del utökade ASCII-tecken bör inte användas i lösenord. Använd inte ett tecken om det inte finns någon tangentkombination för det i det nedre, högra hörnet i dialogrutan Teckenuppsättning. Mer information finns i avsnittet Använda specialtecken: vanliga frågor och svar.

Windows-lösenord kan vara mycket längre än de åtta tecken som rekommenderas ovan. Lösenord kan faktiskt innehålla upp till 127 tecken. Men om du arbetar i ett nätverk där det också finns datorer som kör Windows 95  eller Windows 98 bör du emellertid inte använda lösenord som är längre än 14 tecken. Om ditt lösenord är längre än 14 tecken är det inte säkert att du kan logga in på nätverket från datorer som kör dessa operativsystem.