Om maskinvara som finns installerad i eller är ansluten till en dator inte fungerar som den ska, beror det ofta på ett drivrutinsproblem.

Här är några vanliga problem med drivrutiner och olika sätt att lösa dem.

Illustration showing how drivers allow communication between hardware devices and the computer where they are installed
En drivrutin är ett litet program som gör det möjligt för maskinvara att kommunicera med en dator
Visa alla

Jag har installerat en ny maskinvaruenhet som inte fungerar som den ska.

Om maskinvaran inte fungerar korrekt kanske du behöver en ny drivrutin—vare sig du installerade den nya enheten nyligen eller om den har varit installerad sedan du senast köpte datorn. Varje enhet behöver en drivrutin som gör det möjligt för den att kommunicera med datorn. Ibland måste drivrutiner uppdateras. Alla drivrutiner måste vara kompatibla med den här versionen av Windows.

I de flesta fall följer drivrutiner med Windows. Du kan även gå till Windows Update på Kontrollpanelen och söka efter uppdateringar. Om den drivrutin du behöver inte finns i Windows finns den oftast på skivan som medföljde maskinvaran eller enheten och på tillverkarens webbplats.

Det finns flera saker du kan prova om du har en enhet som inte fungerar korrekt:

 • Kontrollera om det finns uppdaterade drivrutiner tillgängliga via Windows Update. Kontrollera Windows Update genom att klicka på Visa tillgängliga uppdateringar och se om det finns en uppdaterad drivrutin för enheten. Mer information finns i InstalleraWindows-uppdateringar.

 • Kontrollera att maskinvaruenheten är kompatibel med datorn och med din version av Windows. Om enheten inte är kompatibel måste du hitta korrekt drivrutin. Kontrollera informationen som medföljde enheten. Du kan även söka efter enheten på webbplatsen för Windows Vista HCL-lista över maskinvarukompatibilitet. Den här webbplatsen innehåller en omfattande lista med datorer och enheter som har testats och fungerar med Windows Vista.

 • Många enheter behöver särskilda drivrutiner för att fungera på rätt sätt. Kontrollera att du har installerat alla programskivor som medföljde enheten.

 • Starta om datorn. Du måste starta om datorn om det behövs för drivrutinen eller om den inte installerades korrekt.

 • Om enheten är en USB-enhet, kopplar du bort den och ansluter den sedan till en annan USB-port. Windows bör upptäcka enheten och installera drivrutinerna och kommer att meddela dig om drivrutinerna inte installeras på korrekt sätt.

Jag installerade nyss nya drivrutiner för min maskinvara från Windows Update och jag vill vara säker på att jag får framtida uppdateringar.

Det är viktigt att du anger att Windows ska hämta och installera uppdateringar automatiskt. Även om du har angett att Windows Update automatiskt ska installera viktiga uppdateringar för datorn, kanske du fortfarande inte har angett att det ska installera alla uppdaterade drivrutiner det hittar för maskinvaran eftersom alla dessa inte klassificeras som viktiga. Om du vill få alla uppdaterade drivrutiner måste du aktivera uppdatering av rekommenderade drivrutiner också. Om du följer dessa steg behöver du kanske aldrig kontrollera om det finns uppdaterade drivrutiner eller kämpa för att en enhet ska fungera.

Aktivera automatiska uppdateringar

 1. Öppna Windows Update genom att klicka på Start-knappen Picture of the Start button, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Update.
 2. Klicka på Ändra inställningar i fönstret till vänster.

 3. Klicka på Installera uppdateringar automatiskt (rekommenderas).

 4. Under Rekommenderade uppdateringar markerar du kryssrutan Inkludera rekommenderade uppdateringar när uppdateringar för datorn upptäcks, hämtas eller installeras. Klicka sedan på OK. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Picture of options for choosing how Windows installs updates
Om du vill vara säker på att du får de senaste drivrutinerna för maskinvaran anger du att Windows automatiskt ska hämta rekommenderade uppdateringar

Enheten fungerade tidigare, men gör det inte längre.

Det finns flera olika åtgärder du kan försöka med:

 • Uppdaterade drivrutiner kan finnas tillgängliga via Windows Update. När du markerar kryssrutan Windows Update, klickar du på Visa tillgängliga uppdateringar om du vill se om det finns en uppdaterad drivrutin för enheten. Mer information finns i InstalleraWindows-uppdateringar.

 • Om det inte finns någon ny drivrutin via Windows Update eller på tillverkarens webbplats sätter du in skivan som medföljde enheten i datorns CD-enhet. Uppdatera drivrutinen för enheten med skivan i CD-enheten. Se Reparera eller uppdatera en drivrutin.

Det går inte att ansluta till Internet och uppdatera drivrutinerna.

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

Om du inte har någon anslutning till Internet kanske du måste uppdatera drivrutinen för nätverkskortet manuellt. Om du har skivan som medföljde enheten sätter du in den i CD-enheten och följer anvisningarna för hur du uppdaterar drivrutinen manuellt.

Om du inte har skivan kan du försöka ansluta till Internet från en annan dator och hämta enhetsdrivrutinen från tillverkarens webbplats. När du hämtat drivrutinfilerna för enheten kopierar du dem till datorn med problem. Uppdatera drivrutinen manuellt genom att göra följande:

 1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Leta upp enheten under Nätverkskort och dubbelklicka på enhetens namn.

 3. Klicka på fliken Drivrutin och sedan på Uppdatera drivrutin.

 4. I guiden Uppdatera drivrutin klickar du på Sök efter drivrutiner på den här datorn.

 5. Klicka på Bläddra och gå till platsen där du har sparat de nya drivrutinfilerna.

 6. Installera drivrutinen genom att klicka på OK och sedan på Nästa.

Jag får ett felmeddelande om IP-bindningar (Internet Protocol).

IP-bindningsproblem orsakas oftast av för gamla drivrutiner till nätverkskortet. Du korrigerar det här problemet genom att uppdatera nätverkskortets drivrutin på följande vis:

 1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Dubbelklicka på Nätverkskort.

 3. Högerklicka på nätverkskortets namn och klicka sedan på Uppdatera drivrutin.