Tips för hur du kan lösa problem när Internet Explorer kraschar eller slutar fungera

Den här informationen gäller Windows Internet Explorer 7 och Windows Internet Explorer 8.

Om Internet Explorer kraschar, slutar fungera eller stängs omedelbart efter att du har öppnat programmet kan ett felmeddelande visas om att Internet Explorer inte fungerar eller att programmet har stött på ett problem och måste stängas. Kontrollera först att du har en fungerande anslutning till Internet. Om du inte kan öppna Internet Explorer eller om programmet öppnas en kort stund och stängs direkt, kan problemet bero på otillräckligt minne eller på att systemfiler har skadats eller saknas. Starta om datorn för att rensa minnet och öppna sedan enbart Internet Explorer.

Om problemen kvarstår trots att Internetanslutningen fungerar som den ska och du har startat om datorn Internet Explorer, kan du försöka med följande:

Visa alla

Inaktivera alla tilläggskomponenter

Även om webbläsartillägg kan förbättra upplevelsen när du surfar kan de ibland störa eller hamna i konflikt med annan programvara på datorn. Prova att starta Internet Explorer utan tilläggskomponenter för att se om problemet försvinner. Så här gör du:

 • Klicka på Start Bild av Start-knappen. Klicka sedan på Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och slutligen på Internet Explorer (inga tillägg).

Om problemet verkar ha lösts genom att du inaktiverar alla tillägg kan du prova att inaktivera alla tillägg och sedan aktivera dem allt eftersom de behövs. På så vis kan du räkna ut vilket tillägg som orsakar problemet. Mer information om tilläggskomponenter finns i Tilläggskomponenter i Internet Explorer: vanliga frågor och i Hur påverkas datorn av tilläggskomponenter för webbläsaren?

Om du vill att tilläggskomponenter ska inaktiveras automatiskt kör du tilläggskomponenten Fix it för Internet Explorer.

Köra tilläggskomponenten Fix it för Internet Explorer

 1. Klicka på den här knappen:

  Bild av en Fix it-knapp
  Åtgärda det här problemet

 2. När du tillfrågas om du vill köra eller spara filen klickar du på Kör och följer stegen i guiden.

Inaktivera tilläggskomponenter manuellt

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg och välj Hantera tillägg.

Återställa inställningarna för Internet Explorer

Om du inte lyckas lösa problemet genom att inaktivera tilläggskomponenterna kan du försöka med att återställa Internet Explorer till standardinställningarna. Då tas alla inställningar som gjorts i Internet Explorer sedan installationen bort, men det innebär inte att dina favoriter eller feeds tas bort. Mer information finns i Återställa inställningarna för Internet Explorer 8 och i Återställa inställningarna för Internet Explorer 7 .

Om du vill återställa inställningarna för Internet Explorer automatiskt kör du tilläggskomponenten Fix it, som återställer inställningarna för Internet Explorer.

Köra tilläggskomponenten Fix it för återställning av inställningarna för Internet Explorer

 1. Klicka på den här knappen:

  Bild av en Fix it-knapp
  Åtgärda det här problemet

 2. När du tillfrågas om du vill köra eller spara filen klickar du på Kör och följer stegen i guiden.

Återställa inställningarna för Internet Explorer manuellt

 1. Stäng alla fönster i Internet Explorer och i Windows Utforskaren.

 2. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 3. Klicka på knappen Verktyg och sedan på Internetalternativ.

 4. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Återställ.

 5. Klicka på Återställ.

 6. När du är färdig klickar du på Stäng och slutligen på OK.

 7. Stäng Internet Explorer och öppna programmet på nytt för att ändringarna ska börja gälla.

Köra Microsoft Safety Scanner

Det är vanligt att skadlig programvara och virus får Internet Explorer att fungera långsammare eller inte alls.

Om du kan ansluta till Internet går du till Microsofts webbplats och hämtar verktyget Microsoft Safety Scanner, som du kan använda för att söka efter virus och skadlig programvara på datorn.

Uppdatera Internet Explorer

Att köra Windows Update kan ofta korrigera problem genom att gamla filer byts ut och sårbara punkter åtgärdas.

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Välj ett av följande alternativ:

  • I Internet Explorer 8 klickar du på knappen Säkerhet och sedan på Windows Update.

  • I Internet Explorer 7 klickar du på knappen Verktyg och sedan på Windows Update.

 3. Följ anvisningarna på sidan för Windows Update.

Uppdatera drivrutiner

Inaktuella, inkompatibla eller skadade grafikkortsrutiner kan orsaka kompatibilitetsproblem i Internet Explorer. Information om hur du uppdaterar drivrutiner finns i avsnittet Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt.

Om du fortfarande inte kan få Internet Explorer att fungera

Ibland går det inte att lösa problemet utan lite extra hjälp. Prova gärna de här onlineresurserna när du har testat allt annat.