Felsöka installationsproblem i Windows

Här är lösningar på några vanliga installationsproblem med Windows.

Visa alla

Jag har ingen produktnyckel.

Om du inte har en produktnyckel att ange under installationen måste du köpa en ny produktnyckel och aktivera Windows inom 30 dagar efter installationen.

Var hittar jag min produktnyckel för Windows?

Skaffa en ny produktnyckel för Windows

Aktivera Windows: vanliga frågor

Jag får ett meddelande som talar om att det är ett problem att kopiera filerna.

Installationen kan avbrytas om systemet inte kan kopiera filer. Här är några möjliga orsaker och lösningar till det här problemet:

  • Installations-CD:n med Windows har repor, är fläckig eller smutsig. Rengör CD:n med en mjuk duk, sätt in den i CD- eller DVD-enheten och påbörja sedan Windows-installationen igen. Om din installationsdisk är skadad, kan du behöva ersätta den. Mer information finns i avsnittet om hur du ersätter förlorad, skadad eller saknad programvara eller maskinvara från Microsoft på Microsofts webbplats (sidan kan vara på engelska).

  • Din CD- eller DVD-enhet fungerar inte rätt, eller så kanske CD:n vibrerar alltför mycket för att lasern ska kunna läsa avläsa data korrekt. Mer information om det här problemet finns i maskinvarudokumentationen eller också kan du kontakta tillverkaren av CD- eller DVD-enheten.

  • Om datorn har flera CD- eller DVD-enheter kanske datorn försöker hitta filer på fel enhet. Om datorn har en funktion som inaktiverar CD- eller DVD-enheter som inte används, inaktiverar du de enheter du inte använder. Försök annars sätta in CD:n i en annan enhet och starta sedan installationen igen.

  • Det finns virus i datorn. Kör ett antivirusprogram för att skanna systemet och identifiera vad du behöver reparera. Se till att du inaktiverar antivirusprogrammet innan du påbörjar installationen igen.

Datorn startar inte från Windows-installationsdisk.

Information om hur du startar Windows från en CD- eller DVD-skiva finns i Starta Windows från en CD- eller DVD-skiva.

Datorn slutar att svara under installationen och en blå eller svart skärm eller en skärm som inte ändras visas.

Detta orsakas vanligtvis av maskinvara eller programvara som inte är kompatibel med Windows Vista. Om du har det här problemet följer du dessa steg:

  1. Vänta i omkring 10 minuter för att se om installationen fortsätter. Bevaka hårddiskindikatorn (ofta en liten lampa på datorn som blinkar när hårddisken är igång) för att se om det finns någon aktivitet. Om hårddisken verkar arbeta, bör installationen fortfarande pågå. Gå till steg 2 om det inte verkar som om hårddisken fungerar.

  2. Avinstallera alla antivirusprogram och starta sedan om datorn. Glöm inte att aktivera antivirusprogramvaran efter det att du har installerat Windows.

  3. Om installationen misslyckas igen kan det föreligga ett problem med bristande kompatibilitet med maskinvaran. Gå till Windows Vista Upgrade Advisor på Microsofts webbplats för att ta reda på om du kan använda Windows Vista på datorn (sidan kan vara på engelska).

  4. Om du har kompatibel maskinvara och datorn ändå slutar att svara ska du inaktivera all onödig maskinvara. Ta ut USB (universal serial bus)-enheterna. Ta ut eller inaktivera nätverkskort, ljudkort och seriekort. Starta sedan om installationen.

  5. Om datorn slutar att svara under installationen, kontaktar du datortillverkaren eller affären du köpte datorn av.

Under installationen visas ett felmeddelande.

Om du ser ett felmeddelande under installationen läser du det noggrant och följer eventuella instruktioner det innehåller som hjälper dig att lösa problemet. Om du behöver mer information går du till lista över felmeddelanden som kan visas när du uppgraderar till Windows Vista på webben.

Obs!

  • Det är bäst att hämta viktiga uppdateringar av installationen i början av installationsprocessen. Dessa uppdateringar innefattar säkerhetsuppdateringar och uppdateringar i drivrutinerna till maskinvaran som kanske löser problemet. För att du ska kunna hämta installationsuppdateringar behöver du en fungerande Internetanslutning under installationen. Om du inte har någon Internetanslutning, kan du fortfarande installera Windows, men du kommer inte att kunna hämta installationsuppdateringarna.

Ett program eller en enhet fungerar inte efter det att jag har uppgraderat till Windows Vista.

Försök först med att installera programmet eller enheten igen. Om det inte löser problemet, tala med tillverkaren om en nyare version av programmet eller enheten — ett program eller en enhet som fungerar med Windows Vista. Mer information finns i Reparera eller uppdatera en drivrutin.

Jag behöver hjälp med installation av eller uppgradering till Windows Vista.

Mer detaljerad information om hur du installerar och uppgraderar 32- och 64-bitarsversioner av Windows, finns i Installationsalternativ för Windows Vista (32-bitar) eller Installationsalternativ för Windows Vista (64-bitar) (sidorna kan vara på engelska) på webben.

Datorn förlorar ström under installationen.

Om datorn förlorar ström under installationen försöker Windows gå tillbaka till det aktuella operativsystemet. Du kan fortsätta att använda din aktuella version av Windows men vissa funktioner kanske inte fungerar.

Innan du försöker installera Windows igen, felsöker du och eliminerar det problem som kan ha orsakat strömavbrottet. Kontrollera strömkablarna och eluttagslisterna och ersätt skadade delar. När du har gjort det kan du försöka att installera Windows Vista igen. Säkerhetskopiera dina filer och utför sedan en ren installation (en installation som automatiskt ersätter den befintliga versionen av Windows, inklusive alla dina filer, inställningar och program). När installationen har slutförts måste du manuellt ominstallera dina program och återställa de filer du säkerhetskopierade.

Bildskärmen visar inte en tydlig bild eller har ingen bild, efter det att du har installerat Windows.

Kontrollera att skärmkabelkontakten är sitter fast och att grafikkortet är korrekt installerat i datorn. Om skärmen flimrar kan du behöva ändra skärmens upplösning. Mer information finns i Korrigera skärmflimmer (uppdateringsintervall).

Det är en god idé att kontrollera grafikkortet och skärmens programvara. Mer information finns i Felsöka problem med skärmen och grafikkortet. Du kan dessutom behöva skaffa den senaste drivrutinen för ditt grafikkort eller din skärm. Mer information finns i Reparera eller uppdatera en drivrutin.

Min dator kan inte spela upp ljud sedan jag installerade Windows.

Kontrollera först att högtalarvolymen är korrekt inställd. Om problemet kvarstår kan du behöva kontrollera ljudkortet. Mer information finns i Tips för att lösa vanliga ljudproblem.

Jag kan inte uppgradera till Windows Vista från min språkversion av Windows XP.

Mer information om hur du uppgraderar från språkversioner av Windows XP till Windows Vista får du i Det går inte att uppgradera vissa språkversioner av Windows XP till Windows Vista (sidan kan vara på engelska) på webben.

Jag kan inte hitta svaret på mina problem i detta avsnitt.

Om du vill hitta flera lösningar går du till Windows Vista Solution Center på Microsofts webbplats.