Felsöka ljudproblem i Windows Media Center

Här är lösningar på några vanliga ljudproblem i Windows Media Center.

Visa alla

Varför visas inte en musikfiler i Windows Media Center?

Om inte musik visas i Windows Media Center kan det bero på något av följande:

 • Ingen musik har lagts till på datorn. Du kan sätt in en CD-skiva i CD-ROM-enheten och klicka på Kopiera CD om du vill lägga till musiken på datorn.

 • Musik har lagts till på datorn men inga sökvägar till mappar med musik har identifierats i Windows Media Center. Du kan lägga till sökvägar till mappar, både lokala mappar och mappar i nätverket. Använd musen och rulla till Musikstartskärmen, och klicka sedan på Musikbibliotek. Mer information finns i Lägga till digitala mediefiler.

 • Sökvägen till mappen i nätverket som innehåller musiken är inte tillgänglig p.g.a. att nätverket inte fungerar, att datorn inte är ansluten till nätverket eller att nätverksplatsen som innehåller musiken för tillfället inte är tillgänglig. Kontrollera att alla datorer är påslagna och anslutna till nätverket.

Varför visas inte information om album och skivomslag?

Om albuminformation och skivomslag inte visas i Windows Media Center kan det bero på att informationen inte var tillgänglig när du kopierade musiken till datorn. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet när du kopierar album till datorn. Försök sedan hämta information om albumet, inklusive skivomslag, med hjälp av Windows Media Player. Mer information om hur du lägger till och ändrar skivomslag i Windows Media Player finns i avsnittet Lägga till eller ändra skivomslag i Windows Media Player.

Ibland går det inte att visa skivomslag p.g.a. att filformatet inte stöds. Du kan använda Windows Media Player för att hämta ett skivomslag med ett annat filformat. (Mer information om hur du gör finns i avsnittet Lägga till eller ändra skivomslag i Windows Media Player.) Du kan också hämta rätt codec för filformatet (klicka på Verktyg i Windows Media Player, klicka på Hämta och sedan på Hämta plugin-program.)

Så här öppnar du Windows Media Player:

 1. I Windows Media Center klickar du på Minimera  Bild av knappen Minimera.
 2. Klicka på Start  Bild av Start-knappen på Aktivitetsfältet i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Windows Media Player.

Varför visas ett codec-fel när jag försöker spela upp musik?

Om ett codec-fel visas när du spelar upp en ljudfil försöker du med att öppna filen i Windows Media Player. Om du har konfigurerat Windows Media Player att codecs ska hämtas automatiskt, och rätt codec är tillgänglig, hämtas den när du försöker öppna ljudfilen i Windows Media Player. Datorn måste vara ansluten till Internet för att kunna hämta en codec.

Så här använder du Windows Media Player för att göra det:

 1. I Windows Media Center klickar du på Minimera  Bild av knappen Minimera.
 2. Klicka på Start  Bild av Start-knappen på Aktivitetsfältet i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Windows Media Player.
 3. Klicka på HämtaVerktyg-menyn och klicka sedan på Hämta plugin-program.

Varför hörs inget ljud?

Det finns flera tänkbara orsaker till varför du inte hör något ljud. Försök med följande:

 • Kontrollera att volymen inte är för låg, genom att vrida upp volymen (klicka på VOL+  Bild av knapparna för volyminställning).
 • Kontrollera att ljudet inte är avstängt. (Klicka på Ljud av  Bild av knappen Ljud av för att aktivera ljudet igen.)
 • Kontrollera att högtalarna är anslutna till rätt utgång på datorn och att de fungerar korrekt.

 • Kontrollera om systemvolymen för Microsoft Windows behöver justeras. Mer information om hur du justerar volymen på Kontrollpanelen finns i avsnittet Ändra högtalarvolym.

 • Kontrollera att du har angett rätt val i DVD-inställningarna. (Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på Inställningar, klicka på DVD, klicka på DVD-språk och klicka sedan på eller + under Ljudspår.)

  Du kan behöva konfigurera inställningarna för DVD-ljud för att ljudet ska fungera korrekt.

 • Försök konfigurera högtalarna med Konfigurera högtalare i Windows Media Center. (Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på Inställningar, klicka på Allmänt, klicka på Konfigurera Windows och klicka sedan på Konfigurera högtalare.)

 • Kontrollera att ljudkortet identifieras och att du använder de senaste drivrutinerna. Mer information finns i Uppdatera drivrutiner och Öppna Enhetshanteraren.

Varför spelas inte en musikfil upp?

Om du inte kan spela upp en musikfil i Windows Media Center kan det bero på något av följande:

 • Filen har ett filformat som inte stöds. Mer information finns i avsnittet Filtyper som stöds.

 • Filen kan vara skadad.

 • Filen kan finnas på en nätverksplats som för tillfället inte är tillgänglig. Kontrollera att alla datorer är påslagna och anslutna till nätverket.

 • Datorn har eventuellt inte uppdaterade användningsrättigheter och kan därför inte spela upp filen. Windows Media Center ber dig hämta användningsrättigheter innan du kan spela upp filen.

Varför spelas inte en musik-CD upp?

Om det inte går att spela upp en CD kan det bero på att CD-ROM-enheten har inaktiverats. Kontrollera att CD-ROM-enheten är aktiverad. Mer information om hur du aktiverar en CD-ROM-enhet finns i avsnittet Öppna Enhetshanteraren.

Orsaken till att en CD inte spelas upp automatiskt kan vara att funktionen för automatisk uppspelning har inaktiverats i inställningarna för Windows. Mer information finns i avsnittet Ändra inställningar för Spela upp automatiskt.

Hur ändrar jag programmet som öppnas av den automatiska uppspelningen när jag ansluter en enhet eller sätter i en skiva?

Följ de här stegen:

 1. Öppna Spela upp automatiskt genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Kontrollpanelen, på Maskinvara och ljud och sedan på Spela upp automatiskt.

 2. Om du aldrig vill att dialogrutan Spela upp automatiskt ska visas, markerar du Ingen åtgärd bredvid enheten eller skivan. Om du vill välja en åtgärd varje gång du ansluter en enhet eller sätter i en skiva, markerar du Fråga mig varje gång. Om du vill att ett program ska öppnas automatiskt varje gång, markerar du programmet.