Felsöka problem med batteriet

Här följer lösningar på några vanliga problem med batterier till bärbara datorer.

Visa alla

Batteriikonen är alltid tom.

En tom batteriikon (en ikon utan någon färg) indikerar att den bärbara datorn körs på batteriström, men det går inte att identifiera eller mäta den aktuella laddningen. Du kan behöva ersätta batteriet, eller också är det problem med datorns maskinvara. Läs igenom informationen som följde med den bärbara datorn eller besök tillverkarens webbplats om du vill veta mer.

När jag hovrar över batteriikonen visar den att batterikapaciteten är mindre än 100 procent trots att den bärbara datorn är nätansluten och batteriet inte laddar.

Batteriet kan vara gammalt. När ett batteri blir äldre kan det i visas fall visa mindre än 100 procent även vid full laddning.

Tips!

  • Släng inte ett batteri när det inte håller laddningen längre. Gör dig av med det enligt gällande bestämmelser, på en återvinningscentral eller någon annan anläggning för farligt avfall.

  • Köp inte ett extra litiumjonbatteri om du inte tänker använda det på en gång. Litiumjonbatterier håller bara i två till tre år, oavsett om du använder dem eller inte.

  • Om den bärbara datorn har ett extra batterifack och du vill maximera datorns drifttid när den körs på batteriström, installerar du ytterligare ett batteri i det andra batterifacket. Köp ett batteri med ett så sent tillverkningsdatum som möjligt.

Trots att batteriet är nytt räcker det bara 20 till 30 minuter efter en full laddning.

Problem med batterier beror ofta på själva batteriet. Om du stöter på detta problem ska du kontakta tillverkaren av din bärbara dator. Om du köpte batteriet separat kontaktar du tillverkaren av batteriet.

Batteriet håller inte laddningen.

Problem med batterier beror ofta på själva batteriet. Om du stöter på detta problem ska du kontakta tillverkaren av din bärbara dator. Om du köpte batteriet separat kontaktar du tillverkaren av batteriet.

Batteriet räcker inte lika länge som det brukade göra.

Problem med batterier beror ofta på själva batteriet. Om du stöter på detta problem ska du kontakta tillverkaren av din bärbara dator. Om du köpte batteriet separat kontaktar du tillverkaren av batteriet.

Batteriets laddning når aldrig 100 procent.

Problem med batterier beror ofta på själva batteriet. Om du stöter på detta problem ska du kontakta tillverkaren av din bärbara dator. Om du köpte batteriet separat kontaktar du tillverkaren av batteriet.

Den bärbara datorn blir väldigt varm efter ungefär en timme.

Problem med batterier beror ofta på själva batteriet. Om du stöter på detta problem ska du kontakta tillverkaren av din bärbara dator. Om du köpte batteriet separat kontaktar du tillverkaren av batteriet.