Felsöka problem med nätverkskort

Om du inte kan ansluta till ett nätverk kan det vara något problem med nätverkskortet. Här nedan beskrivs några vanliga anledningar till problem med nätverkskort och hur du löser dem.

Om du har problem med att ansluta till ett möte i Windows Mötesrum, söker du efter "Felsöka Windows Mötesrum" i Windows Hjälp och support.

Visa alla

Nätverkskortet är inaktiverat.

Så här aktiverar du kortet:

  1. Öppna Nätverksanslutningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet, Nätverks- och delningscenter och sedan, i den vänstra rutan, på Hantera nätverksanslutningar.

  2. Högerklicka på nätverkskortets ikon och välj Aktivera. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Nätverkskortet behöver återställas.

Så här återställer du kortet:

  1. Öppna Nätverksanslutningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet, Nätverks- och delningscenter och sedan, i den vänstra rutan, på Hantera nätverksanslutningar.

  2. Högerklicka på nätverkskortets ikon och välj Inaktivera. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. Högerklicka på nätverkskortets ikon igen och välj Aktivera. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Kortet har nu återställts. Försök ansluta till nätverket igen eller kör Nätverksdiagnostik och kontrollera att nätverkskortet nu fungerar.

Öppna Nätverksdiagnostik genom att högerklicka på nätverksikonen i Meddelandefältet och sedan klicka på Diagnostisera och reparera.

Nätverkskortets drivrutin saknas, fungerar inte eller är för gammal.

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

Om du återställer nätverkskortet men ändå inte kan ansluta till nätverket kanske du behöver uppdatera kortets drivrutin. (Genom att uppdatera drivrutinen kan du bli kvitt problemet med att drivrutinen saknas eller inte fungerar samt att drivrutinen är för gammal.) Så här uppdaterar du nätverkskortets drivrutin:

  1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Dubbelklicka på Nätverkskort, högerklicka på kortet och välj Egenskaper.

  3. Klicka på fliken Drivrutin och sedan på Uppdatera drivrutin.

    Om Windows inte kan hitta drivrutinen på datorn och du inte kan ansluta till Internet, kan du behöva kontakta tillverkaren av nätverkskortet eller datorn om du vill ha tag på drivrutinen. Läs informationen som medföljde nätverkskortet eller datorn och se om du har en skiva med drivrutinerna.

Försök ansluta till nätverket igen när du har uppdaterat drivrutinen eller kör Nätverksdiagnostik och bekräfta att kortet har uppdaterats.

Öppna Nätverksdiagnostik genom att högerklicka på nätverksikonen i Meddelandefältet och sedan klicka på Diagnostisera och reparera.

Nätverkskortet behöver bytas ut.

Om du har prövat med att återställa nätverkskortet och uppdatera drivrutiner men det fortfarande står att det är något problem med kortet i Nätverksdiagnostik, kan du pröva med att byta ut kortet. Köp ett nytt nätverkskort och installera det i datorn enligt tillverkarens anvisningar, eller låt en servicetekniker göra det.