Felsöka problem med DVD-skivor och filmer i Windows Media Center

Här är lösningar på några vanliga problem vid uppspelning av DVD-skivor och filmer i Windows Media Center.

Visa alla

Varför fungerar inte digitalt ljud för DVD-skivor?

DVD-ljudet styrs av högtalarkonfigurationen du angav i Konfigurera högtalare, ljudanslutningstypen du använder för att ansluta datorn till högtalarna eller mottagaren, och DVD-ljudinställningarna i Windows Media Center. Mer information om hur du konfigurerar högtalare i Windows Media Center, finns i avsnittet Konfigurera högtalare.

Dessutom är möjligheten att spela upp digitalt ljud beroende av alternativen för den ljudmaskinvara som är installerad på datorn. Mer information om ljudmaskinvarans funktioner finns i dokumentationen till datorn.

Varför är det störningar i DVD-videon?

DVD-videon kan störas om ett annat DVD-spelarprogram har installerats på datorn. Det kan inträffa p.g.a. att olika DVD-spelare installerar olika programvaror för att avkoda DVD-videon för uppspelning. Försök att åtgärda problemet genom att avinstallera det andra DVD-spelarprogrammet.

Varför spelas inte en DVD upp?

Det kan finnas flera orsaker till att en DVD inte spelas upp. Nedan följer en lista över tänkbara orsaker, samt ett antal steg för att lösa problemet:

 • Ett annat DVD-spelarprogram har installerats på datorn som hindrar Windows Media Center från att spela upp DVD:n. Försök med att stänga eller avinstallera det andra DVD-spelarprogrammet.

 • DVD-enheten har inaktiverats. Kontrollera att DVD-ROM-enheten är aktiverad.

 • Bildskärmens upplösning eller anslutningstyp stöder inte det kopieringsskydd som krävs för att du ska kunna spela upp DVD:n. Pröva med att ändra upplösningen till 640x480 eller 720x480. Du kan också ändra kabelanslutningen mellan bildskärmen och datorn, och använda en DVI- eller VGA-kabel i stället. Mer information om olika typer av kabelanslutningar finns i avsnittet Ansluta datorn till en TV.

 • DVD-ROM-enheten kan inte spela upp den aktuella typen av DVD-skiva. Vissa DVD-ROM-enheter kan t.ex. bara läsa DVD+R- eller DVD-R-skivor. Om du bränner en DVD-film till en skrivbar DVD-skiva av en typ som inte stöds av DVD-ROM-enheten, går inte DVD-skivan att spela upp.

Vad händer om DVD:n har en annan regionkod och inte går att spela upp?

En del DVD-skivor är kodade och går bara att spela upp i vissa regioner. Om du har köpt en DVD-skiva i ett land eller region, och försöker spela upp den på en DVD-spelare eller dator som är inköpt i ett annat land eller en annan region, kan DVD-skivans regionkod förhindra att DVD-skivan spelas upp.

Varför visas inte information om film och skivomslag i Windows Media Center?

Om det inte går att visa information om filmer och skivomslag kan orsaken vara att:

 • Datorn är inte ansluten till Internet och att Windows Media Center därför inte kan hämta information om filmer och skivomslag.

 • Information om filmer och skivomslag eventuellt inte är tillgänglig i ditt land.

 • Det eventuellt inte finns någon information eller något skivomslag för den aktuella filmen eller DVD-skivan.

 • När du konfigurerade Windows Media Center valde du att inte hämta information om CD-skivor, DVD-skivor och filmer från Internet. Gör så här om du vill ändra den här inställningen:

  1. Anslut till Internet.

  2. Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på Inställningar, klicka på Allmänt och klicka sedan på Alternativ för automatisk hämtning.

  3. Markera kryssrutan Hämta CD-skivomslag, medieinformation om DVD:er och filmer och Internettjänster från Internet.

  4. Klicka på Spara.

Hur ändrar jag programmet som öppnas av den automatiska uppspelningen när jag ansluter en enhet eller sätter i en skiva?

Följ de här stegen:

 1. Öppna Spela upp automatiskt genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Kontrollpanelen, på Maskinvara och ljud och sedan på Spela upp automatiskt.

 2. Om du aldrig vill att dialogrutan Spela upp automatiskt ska visas, markerar du Ingen åtgärd bredvid enheten eller skivan. Om du vill välja en åtgärd varje gång du ansluter en enhet eller sätter i en skiva, markerar du Fråga mig varje gång. Om du vill att ett program ska öppnas automatiskt varje gång, markerar du programmet.