Felsöka problem med Windows Mail

Här är lösningar på några vanliga problem med Windows Mail.

Visa alla

Jag kan inte ta emot e-post.

Det finns flera möjliga orsaker:

 • Kontrollera att datorn är korrekt ansluten till Internet. Börja med att starta webbläsaren och pröva att öppna en webbsida. Om du inte kan ansluta till webbsidan kanske inte Internetanslutningen fungerar som den ska. Information om hur du löser problem med Internetanslutningar finns i Felsöka nätverk och problem med Internetanslutning.

 • Om det är första gången du försöker ta emot e-post från det här e-postkontot på den här datorn, Windows kanske inte Mail är korrekt konfigurerat för åtkomst till kontot. Kontrollera att kontoinformationen är korrekt genom att kontrollera egenskaperna för e-postkontot.

  Kontrollera informationen om e-postkontot

  1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

  2. Leta upp kontoinformationen som du fick av e-postleverantören. Information om hur du hittar informationen finns i Var du hittar information om e‑postkonton.

  3. Välj KontonVerktyg-menyn.

  4. Klicka på e-postkontot under Mail och klicka sedan på Egenskaper.

  5. Klicka på fliken Servrar. Kontrollera att de olika posterna under Serverinformation och Server för inkommande e-post matchar den kontoinformation som du fick av e-postleverantören.

   Obs!

   • Om all information är korrekt kan det vara fel på inställningarna för lösenordsautentiseringen. Markera kryssrutan Logga in med säker lösenordsautentisering. Om kryssrutan redan är markerad avmarkerar du den.

  6. När du har gjort ändringarna klickar du på OK och sedan på Stäng för att stänga dialogrutan Internet-konton.

  7. Pröva att ta emot e-post igen genom att klicka på Skicka/ta emot.

 • Om kontoinformationen är korrekt men du ändå inte kan skicka eller ta emot e-post, kanske du måste konfigurera Windows Mail så att en säker anslutning till e-postservern används.

  Aktivera en säker anslutning till e-postservern

  1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

  2. Välj KontonVerktyg-menyn.

  3. Klicka på e-postkontot under Mail och klicka sedan på Egenskaper.

  4. Klicka på fliken Avancerat.

   • Om du har problem med att ta emot e-post markerar du kryssrutan Den här servern kräver en säker anslutning (SSL) under Inkommande e-post.

   • Om du har problem med att skicka e-post markerar du kryssrutan Den här servern kräver en säker anslutning (SSL) under Utgående e-post.

   Obs!

   • Om den konfigurationsinformation du fick av e-postleverantören innefattar att du måste ändra portnumren för att kunna göra en säker anslutning, skriver du de portnummer du fick av e-postleverantören i rutan Inkommande e-post för porten för inkommande e-post och i rutan Utgående e-post för porten för utgående e-post.

  5. När du har gjort ändringarna klickar du på OK och sedan på Stäng för att stänga dialogrutan Internet-konton.

  6. Pröva att ta emot e-post igen genom att klicka på Skicka/ta emot.

 • Om du är ansluten till ett företagsnätverk kan företagets brandvägg blockera åtkomst till e-postleverantören. Hör efter med systemadministratören för att få veta om brandväggsinställningarna kan justeras eller om det finns ett klientprogram för brandväggen som du kan använda för att få åtkomst till e-posten.

Jag kan ta emot, men inte skicka e-post.

Om du kan ta emot men inte skicka e-post betyder det att Windows Mail inte kan ansluta till servern för utgående e-post som ska användas när du skickar meddelanden. Det finns flera möjliga orsaker:

 • Om du aldrig har kunnat skicka e-post med Windows Mail är e-postkontot antagligen inte rätt konfigurerat. Följ först instruktionerna för hur du verifierar informationen om e-postkontot i "Jag kan inte ta emot e-post", i det här hjälpavsnittet. Om informationen om e-postkontot är rätt angiven kanske du måste ändra inställningarna för autentisering, så att du loggar in med ditt användarnamn och lösenord för e-post när du skickar e-post. Hör efter med e-postleverantören om autentisering krävs för att du ska kunna skicka e-post.

  Använda autentisering när du skickar e-post

  1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

  2. Välj KontonVerktyg-menyn.

  3. Klicka på e-postkontot under Mail och klicka sedan på Egenskaper.

  4. Klicka på fliken Servrar och markera kryssrutan Servern kräver autentisering under Server för utgående e-post.

  5. Om den kontoinformation du använder för att skicka e-post inte är densamma som den du använder för att ta emot meddelanden, klickar du på Inställningar, klickar på Logga in med och skriver sedan det användarnamn och lösenord du använder för att skicka e-post.

 • Många Internetleverantörer kräver en direkt anslutning till deras nätverk för att du ska kunna använda deras servrar för utgående e-post. Om du använder en bärbar dator och ansluter till Internet med en annan leverantör (till exempel när du använder en trådlös anslutning på ett hotell), kanske du bara ta emot, men inte skicka e-post. En del Internetleverantörer tillåter att du skickar e-post när du är ansluten till en annan leverantör om du använder autentisering när du skickar. Följ stegen nedan om du vill använda autentisering när du skickar e-post Om Internetleverantören inte tillåter detta måste du ta reda på namnet på servern för utgående e-post för den leverantör som du för närvarande använder och sedan ändra inställningarna i Windows Mail, så att de inställningarna används.

  Ändra serverinställningar för utgående e-post

  1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

  2. Välj KontonVerktyg-menyn.

  3. Klicka på e-postkontot under Mail och klicka sedan på Egenskaper.

  4. Klicka på fliken Servrar och skriv den nya e-postservern i rutan Utgående e-post (SMTP).

  5. Om den nya servern för utgående e-post kräver autentisering, markerar du kryssrutan Servern kräver autentisering under Server för utgående e-post.

  6. Klicka på Inställningar, klicka på Logga in med och ange användarnamnet och lösenordet för servern för utgående e-post.

Jag kan visa eller spara en bifogad fil.

Vissa typer av bifogade filer som skulle kunna skada datorn blockeras i Windows Mail. För instruktioner om hur du kommer åt blockerade filer kan du gå till Varför går det inte att visa en bifogad fil i Windows Mail?

Länkarna i ett meddelande som jag har fått fungerar inte.

Om ett meddelande identifieras som ett eventuellt nätfiskemeddelande i Windows Mail, blockeras åtkomst till alla länkar i det meddelandet. Om du är säker på att meddelandet är felfritt och du vill aktivera länkarna, öppnar du meddelandet. Klicka sedan på Häv blockering i Informationsfältet, så aktiveras länkarna i meddelandet.

Det går inte att kontrollera stavningen i meddelanden jag skriver.

Du måste välja vilket språk som ska användas för att du ska kunna kontrollera stavningen.

Så här anger du språk för stavningskontrollen

 1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

 2. Klicka på Verktyg-menyn, Alternativ och på fliken Stavning.

 3. Klicka på önskat språk (engelska, franska, tyska eller spanska) i listrutan under Språk.

 4. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

Obs!

 • Trots att engelska visas som standardspråk, måste du välja det för att kunna använda det.

När jag klickar på en e-postlänk i webbläsaren öppnas ett annat e-postprogram i stället för Windows Mail.

Det betyder att ett annat program är valt som standardprogram för e-post. Om du vill att meddelandet ska öppnas i Windows Mail måste du konfigurera Windows Mail som standardprogram för e-post.

Konfigurera Windows Mail som standardprogram för e-post

 1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

 2. Klicka på menyn Verktyg och klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Ange som standard, bredvid Det här programmet är INTE standardhanterare för e-post. Om knappen Ange som standard inte är tillgänglig är Windows Mail redan konfigurerat som standardprogram för e-post

När jag söker efter e-post visas inte alla meddelanden som matchar sökningen i resultatlistan.

När ett meddelande hämtas i Windows Mail läggs e-postadresserna och meddelanderubrikerna genast till i sökindex. Brödtexten i meddelanden indexeras dock tillsammans med alla andra Windows-filer och kanske inte läggs till i indexet direkt. Vänta ett par minuter och försök igen. Mer information om hur du Windows indexerar filer finns i Förbättra sökningar i Windows med hjälp av index: vanliga frågor.

I Windows Mail söks endast den markerade mappen igenom. Om du till exempel markerar mappen Skickat, tas inte meddelanden i Inkorgen, Utkorgen eller andra mappar med i sökresultaten.