Du kanske kan åtgärda vissa problem genom att köra ett felsökningsverktyg.

Om du vill köra en felsökare som identifierar och åtgärdar vanliga problem med Windows Update klickar du på det här automatiska felsökningsverktyget.

Om problemet kvarstår kan du försöka med några av följande lösningar på vanliga problem med installation av uppdateringar.

Visa alla

Jag försökte installera uppdateringar men en eller flera av dem installerades inte.

Om följande frågor inte hjälper dig lösa problemet, kan du ta reda på mer om vad som har hänt och vad du kan göra genom att granska eventuella felmeddelanden i Windows Update.

 • Öppna Windows Update genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Update.

  Om det har uppstått ett fel, visas det med en felkod som du kan använda för att söka efter hjälp online.

Accepterade du licensvillkoren för programvara från Microsoft? Installera uppdateringen igen och läs igenom och godkänn licensvillkoren.

 1. Öppna Windows Update genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Update.

 2. Granska alla eventuella felmeddelanden.

 3. Om ett felmeddelande om licensvillkor eller avbrutna uppdateringar visas klickar du på Försök igen och väntar tills du uppmanas att läsa licensvillkoren.

 4. Acceptera licensvillkoren och vänta och se om uppdateringen installeras korrekt.

Har du tillräckligt med ledigt diskutrymme på datorn? Om det behövs mer ledigt utrymme på hårddisken kan du behöva avinstallera program, ta bort tillfälliga Internetfiler, ta bort filer som du inte använder eller tömma Papperskorgen. Försök sedan installera uppdateringarna igen.

Avbröt du installationsprocessen eller avbröts anslutningen till Internet? Det är inga problem om du gjorde det. Sök efter uppdateringarna igen och installera de uppdateringar som avbröts.

En uppdatering som jag inte vill installera eller som jag har tagit bort visas om och om igen i Windows.

Du kan dölja uppdateringen. På så sätt visas den inte i Windows Update om du inte väljer att återställa den.

Jag har dolt en uppdatering men nu vill jag installera den.

Du måste återställa uppdateringen till listan med uppdateringar i Windows och därefter installera den. Gör så här:

 1. Öppna Windows Update genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Update.

 2. Klicka på Återställ dolda uppdateringar.

 3. Markera den uppdatering du vill installera och klicka på Återställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 4. En automatisk sökning efter uppdateringar görs i Windows. Därefter uppmanas du att installera den uppdatering du återställde och eventuella nya tillgängliga uppdateringar.

Jag har återställt dolda uppdateringar men jag hittar inte den uppdatering som jag vill installera.

Detta händer när en senare uppdatering korrigerar samma problem som den uppdatering du försökte återställa. Endast den senaste uppdateringen visas i Windows.

Datorn stängdes av under en schemalagd uppdatering.

Om datorn är påslagen under nästa schemalagda uppdatering installeras uppdateringarna. Om nya uppdateringar är klara att installeras kan du också installera dem innan du stänger av datorn.

Jag uppmanas ständigt att starta om datorn för att slutföra installationen av uppdateringar.

En del uppdateringar gäller filer eller tjänster som används i Windows. Den här typen av uppdateringar kan inte installeras när Windows körs. Därför måste du spara ditt arbete, stänga alla öppna program och starta om datorn så att uppdateringsprocessen kan slutföras.

Jag har installerat uppdateringar (eller en drivrutinsuppdatering) och nu fungerar inte en av mina enheter.

Du kan behöva återgå till en tidigare version av drivrutinen för den enheten. Leta efter nyare versioner av drivrutinen på tillverkarens webbplats. Du kan också ta bort drivrutinen och starta om datorn. Mer information om detta finns i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt.

Jag har försökt med alla åtgärder ovan men problemet är fortfarande inte löst. Vad ska jag göra nu?

Försök med något av följande alternativ:

 • Om en felkod eller ett felmeddelande visas i Windows Update kan du söka i Hjälp och support med felkoden eller felmeddelandet som sökterm. Om du vill inkludera det senaste hjälpinnehållet i sökningen söker du på webbplatsen Hjälp om Windows. Mer information finns i Hämta det senaste hjälpinnehållet.

 • Gå till webbplatsen Microsoft Answers om du behöver mer hjälp.

 • Om du vill felsöka problem som uppstår när du installerar uppdateringar går du till artikeln om felsökning av installationsproblem på Microsofts webbplats.

Sökterm för hjälp och support: WindowsUpdate_dt000