Felsöka problem med att spela upp videor i Windows Media Center

Här följer lösningar till vanliga problem med att spela upp videor i Windows Media Center.

Visa alla

Varför kan jag inte spela upp en videofil?

En video kanske inte går att spela upp av en eller flera orsaker.

  • Filen är skadad eller i ett format som inte går att använda. Försök öppna filen i ett videoredigeringsprogram och spara filen igen i ett format som går att använda. Mer information om vilka slags videofiler som går att använda i Windows Media Center finns i Filtyper som stöds av Windows Media Center.

  • Det kan föreligga ett problem med den codec som behövs för att spela upp filen. Om du försöker öppna videofilen i Windows Media Player kan lämplig codec hämtas automatiskt. Mer information om codec-rutiner finns i Vanliga frågor om codec-rutiner. Starta Windows Media Player:

    1. startskärmen i Windows Media Center använder du musen för att klicka på Minimera  Bild på knappen Minimera .
    2. Klicka på Start  Bild på Start-knappen på Aktivitetsfältet i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Windows Media Player.

Varför kan jag inte snabbspola en video framåt eller bakåt?

Det är inte alla videoformat som stöder snabbspolning framåt och bakåt.

Varför kan jag inte hitta en video som jag hämtat?

Du kanske inte hittar en video som du hämtat till din dator med Windows Media Center av en av följande orsaker:

  • Videofilen hämtades till en mapp som Windows Media Center inte bevakar för videoinnehåll. Om du hämtade en videofil från en webbplats instrueras du att ange den plats som du vill kopiera den videofilen till. Om du regelbundet hämtar videofiler till en viss mapp kan du göra så att Windows Media Center bevakar mappen så att alla videofiler som hämtas till den mappen automatiskt läggs till i videobiblioteket i Windows Media Center. Se Lägga till digitala mediefiler för att lära dig hur du kan göra så att Windows Media Center bevakar en mapp.

  • Windows Media Center har inte en codec för videofilen. Om Windows Media Center inte har codec kan den inte känna igen filen som en video och visar den i Bilder + videor. Om du försöker öppna filen i Windows Media Player kan codec hämtas automatiskt.

  • Videon kan inte visas i Windows Media Center och måste spelas upp i videoprogramvaran som den hämtades för.

  • Videofilen är skyddad och användningsrättigheter för filen har utgått eller så finns det ett problem. I vissa fall kanske du måste använda Windows Media Player för att hämta uppdaterade användningsrättigheter för videofiler som hämtades från online-affärer. Mer information om användningsrättigheter finns i Windows Vanliga frågor om Media Player DRM.