Felsöka problem med radiostationer i Windows Media Center

Här är lösningar på några vanliga problem som kan uppstå när man spelar upp FM-radio i Windows Media Player.

En FM-mottagare krävs som tillval om du vill spela upp FM-radiostationer i Windows Media Center.

Visa alla

Varför spelas inte en min FM-radio upp?

Om en FM-radio inte spelas upp kan det bero på något av följande:

 • Din dator är inställd på en frekvens som inte är tillgänglig eller har en svag signal.

  • Rulla till Musikstartskärmen, klicka på radio och klicka sedan på FM-radio.

 • Kablarna till FM-radion är inte anslutna ordentligt till mottagarmaskinvaran, eller också är antennen inte optimalt placerad. Kontrollera att kabeln eller radioantennen är fastsatta i FM-radioanslutningen på mottagaren och rätt placerade för att uppnå bästa möjliga signalmottagning. Om du har två mottagare som stödjer FM-radio måste du kontrollera att varje mottagare är ansluten till sin egen signalkälla för FM-radio. Windows Media Center använder tillgängliga mottagare efter behov. Om du har en FM-radioantenn ansluten till endast en mottagare kan du inte erhålla radio när den mottagaren redan används för TV. Läs mer i maskinvarudokumentationen angående lämpliga maskinvarukonfigureringar.

 • Din dator har kanske inte installerat någon mottagare som stödjer FM-radio, eller också har den ingen installerad mottagare alls. Mer information om vad som ingår i datorkonfigurationen finns i dokumentationen som följde med datorn. Du kan också kontakta maskinvarutillverkaren.

 • Din dator har en installerad mottagare, men den har inte konfigurerats för användning med Windows Media Center. Utför följande för att konfigurera den för användning med Windows Media Center:

  1. Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på inställningar, klicka på Allmänt, klicka på Konfigurera Windows Media Center och klicka sedan på Konfigurera TV-signal.

  2. Konfigurera mottagaren genom att följa stegen på skärmen. Radioalternativet bör dyka upp när du har konfigurerat mottagaren.

 • Datorn kan ha problem med mottagarmaskinvaran. Kontrollera att aktuell drivrutin är installerad för mottagarmaskinvaran och att FM-mottagaren är aktiverad. Mer information om drivrutiner finns i avsnittet Uppdatera drivrutiner.

 • Kontakta datortillverkaren för att få ytterligare hjälp om FM-radion fortfarande inte spelas upp.

Varför hittas inte några FM-radiostationer?

Windows Media Center kan inte hitta eller söka efter en radiofrekvens som har en svag signal. Windows Media Center spelar upp en station med svag siganl om du manuellt anger frekvensen eller direkt ställer in stationen. Om du däremot använder Sök-läget, kan Windows Media Center gå förbi en svag signal.

Kontrollera att kabeln eller radioantennen är fastsatta i FM-radioanslutningen på mottagaren och rätt placerade för att uppnå bästa möjliga signalmottagning. Läs mer i maskinvarudokumentationen angående lämpliga maskinvarukonfigureringar. Kontakta datortillverkaren för att få ytterligare information om FM-radiosignalen fortfarande är svag.

Datorn kan ha problem med mottagarmaskinvaran. Kontrollera att mottagarmaskinvaran är aktiverad och att korrekt drivrutin är installerad. Ett sätt att snabbt avgöra om mottagarmaskinvaran fungerar är att kontrollera om du kan se på TV. Se maskinvarudokumentationen om du behöver göra en felsökning.

Varför slutade FM-radion plötsligt att spela?

I datorn kan det ingå mottagarmaskinvara som kan ta emot FM-radio såväl som TV-signaler. I vissa fall kan denna typ av mottagarmaskinvara inte ta emot FM-radio samtidigt som den tar emot en TV-signal. Om mottagaren t.ex. används för FM-radio när Windows Media Center ska starta en schemalagd inspelning, visas en varning om att FM-radiosessionen stoppas när TV-inspelningen startar. Om du inte gör något val, stänger Windows Media Center automatiskt av FM-radion och börjar spela in TV-programmet enligt schemaläggningen.

Någon kan ha ställt in ett TV-program eller FM-radioprogram på Extendern om du har en sådan ansluten till Windows Media Center-datorn, och har därför kontroll över mottagarmaskinvaran som du försöker använda.

Varför fungerar inte snabbspolning framåt och bakåt när jag spelar upp FM-radio?

Windows Media Center stödjer inte snabbspolning framåt och bakåt när den spelar upp FM-radio. Istället kan du använda SKIP- eller REPLAY-knapparna på fjärrkontrollen för att hoppa framåt 29 sekunder eller hoppa bakåt sju sekunder.

Om du vill kontrollera Windows Media Center med en fjärrkontroll krävs en Windows Media Center-fjärrkontroll som tillval.

Varför hittar jag inte något alternativ för att spela FM-radio?

Om du nyligen har installerat mottagarmaskinvara för FM-radio eller anslutit en mottagare som stödjer FM-radio, har Windows Media Center kanske inte upptäckt den nya mottagaren ännu.

Du måste konfigurera mottagaren för användning med Windows Media Center genom att göra följande innan FM-radio kan spelas:

 1. Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på inställningar, klicka på Allmänt, klicka på Konfigurera Windows Media Center och klicka sedan på Konfigurera TV-signal.

 2. Fortsätt med konfigureringen av mottagaren. Radioalternativet bör dyka upp när du har konfigurerat mottagaren.

Varför hittar jag ingen Internetradio?

Förinställd Internet-radio och förinställda stationer visas bara i Radio om ett eller flera partnerprogram för Internetradio har installerats på datorn. Om du inte kan hitta Internetradio i Radio kan du försöka hämta partnerprogrammet igen.

Sök efter partnerprogram för Internetradio som du kan installera och använda i Windows Media Center. (Rulla till Online Mediastart-skärmen och klicka sedan på programbibliotek. Klicka först på Music och radio och sedan på Mer musik + Radio om du vill visa en lista över de Internetradiopartners som är tillgängliga.)