Felsöka problem med att titta på TV på datorn

Här har du lösningar på några vanliga problem du kan träffa på när du använder Windows Media Center för att titta på TV på din dator.

Visa alla

Varför får jag ett felmeddelande när jag försöker se på TV?

Följande tabell ger information om hur du kan felsöka problem med TV.

Felbeskrivning
Åtgärd

Mottagaren är inte installerad (extern USB-mottagare)—Mottagaren är kanske inte inkopplad, har inga uppdaterade drivrutiner eller är inte konfigurerad för användning med Windows Media Center.

Se till att den externa TV-mottagaren verkligen är inkopplad till datorn.

Mer information om uppdatering av drivrutinen finns i dokumentationen för mottagaren.

Rulla till Aktiviteter i start-fönstret för att konfigurera mottagaren för användning med Windows Media Center, klicka på inställningar, klicka på TV och klicka sedan på Konfigurera TV-signal.

Mottagaren hittades inte (internt mottagarkort)—Mottagarkortet är kanske inte installerat, har inga uppdaterade drivrutiner eller är inte konfigurerat för användning med Windows Media Center.

Kontrollera att TV-mottagarkortet verkligen är installerat i din dator.

Se efter om det finns en uppdaterad drivrutin för TV-mottagarkortet. Mer information finns i avsnittet Uppdatera drivrutiner för maskinvara som fungerar dåligt.

Mer information om uppdatering av drivrutinen finns i Få hjälp med TV-mottagarkortet

Rulla till Aktiviteter i start-fönstret för att konfigurera mottagaren för användning med Windows Media Center, klicka på inställningar, klicka på TV och klicka sedan på Konfigurera TV-signal.

Mottagaren används—Mottagaren kanske används av ett annat program.

Stäng alla andra mediaprogram som använder TV-mottagarenheten, och prova sedan igen att se TV i Windows Media Center.

Mottagarfel (felaktigt TV-format)—Mottagarens maskinvara stödjer inte TV-formatet för valt land/vald region.

 • Växla till en annan kanal.

 • Starta om Windows Media Center

 • Starta om datorn.

Videofel—Videoavkodaren används av ett annat program.

Stäng alla andra mediaprogram som använder dekodern, och försök sedan igen.

Videofel—Videoavkodaren fungerar inte eller är inte installerad.

 • Starta om Windows Media Center

 • Starta om datorn.

 • Kontakta maskinvarutillverkaren för att få hjälp med att installera eller reparera avkodarens programvara.

Ljudenhetsfel—Ljudkortet är inte installerat eller aktiverat eller har inte uppdaterade drivrutiner.

Kontrollera att ljudkortet är installerat på datorn.

Aktivera ljudkortet i Windows Enhetshanteraren.

Kontakta maskinvarutillverkaren om du vill ha mer information om hur man uppdaterar drivrutinen.

Varför stängde TV:n av eller varför bytte den oväntat kanal?

Vissa TV-mottagare har en ingång för FM-radio utöver ingången för TV-signal. Och vissa av dessa mottagare kan inte samtidigt ta emot både FM-radio och TV. Om mottagaren t.ex. används för FM-radio när Windows Media Center ska starta en schemalagd inspelning, visas en varning om att FM-radiosessionen stoppas när TV-inspelningen startar. Om du inte gör något val, stänger Windows Media Center automatiskt av FM-radion och börjar spela in TV-programmet enligt schemaläggningen. Mer information om TV-mottagare finns i TV på din dator Så här fungerar TV-signaler och TV-mottagare

Om du har en eller flera Windows Media Center Extenders i ditt hemnätverk och bara en TV-mottagare kan det vara så att någon använder mottagaren från ett annat rum.

Varför kan inte Windows Media Center byta kanal?

Kontrollera följande om du tar emot TV-signalen via en digitalbox och Windows Media Center inte kan byta kanal eller byter kanal på felaktigt vis:

 • Den infraröda fjärrkontrollkabeln, även kallad IR blaster kanske inte är ansluten Om ansluten, kanske den sitter felplacerad på framsidan av mottagarboxen. Om sladden till IR-fjärrkontrollen inte är korrekt placerad eller ansluten, kan inte Windows Media Center skicka någon signal om kanalbyte till digitalboxen.

  Om du inte lyckas placera IR-fjärrkontrollens sladd korrekt på mottagarboxen, kan du använda en ficklampa för att försöka hitta signalmottagaren på digitalboxen.

 • Om kanalerna hela tiden byts på felaktigt vis, kan IR-kontrollkoderna ha blivit felaktigt konfigurerade vid TV-signalkonfigureringen. Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på inställningar, TV och Konfigurera TV-signal för att konfigurera om signalen.

Varför finns det ingen TV-signal för någon analog TV-kanal?

Det finns två olika typer av TV-signaler: analoga och digitala. Om du ser ett meddelande om att Windows Media Center inte kan finna en TV-signal på en analog kanal, kan det bero på något av följande:

 • Om du tar emot TV-signalen via antenn, kan kanalen vara tillfälligt nere eller också har du ingen mottagning.

 • Om du abonnerar på kabel- eller satellit-TV, kan det hända att kanalen du försöker hitta inte ingår i abonnemanget. Ta bort kanaler som saknar mottagning genom att rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på Inställningar, klicka på TV, klicka på Programguiden och sedan klicka på Redigera kanaler.

 • Om TV-signalen går via en mottagarbox för kabel eller satellit är kanske boxen kanske inte inställd för rätt kanal. Kontrollera att digitalboxen verkligen är inställd för kanalen du försöker hitta.

 • Om du har en eller flera TV-mottagare anslutna till datorn kan det vara en TV-mottagare som är problemet. Se till att varje TV-mottagare är aktiverad och att lämpliga drivrutiner är installerade Se till att din TV-mottagare är kompatibel med Windows Vista, gå till webbplatsen för Windows Vista HCL- listan över maskinvarukompatibilitet

 • Om din signal kommer from en vanlig TV-antenn eller från kabel ska du se till att sladden är riktigt ansluten till ingången på din TV-mottagare.

 • Om din TV-signal kommer via kabel eller satellitmottagare ska du se till att mottagarboxen är påslagen och att dessa två kablar är anslutna:

  • En kabel som ansluter TV-signalen till digitalboxen.

  • En kabel som ansluter digitalboxen till ingången på din TV-mottagare.

 • Kontakta TV-tjänstleverantören för att kontrollera att TV-tjänsten inte har tekniska problem.

Varför finns det ingen TV-signal för någon av de digitala antennkanalerna som har identifierats i Windows Media Center?

Om du använder en antenn och en digital TV-mottagare för att ta emot digital signal och du ser ett meddelande om att Windows Media Center inte kan finna en TV-signal får någon digital kabel TV-kanal ska du försöka följande:

 • Se till att signalen du tar emot är tillräckligt stark. Gör detta genom att flytta antennen till en plats som inte är skymd och kontrollera sedan signalstyrkan i Windows Media Center.

  Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på inställningar, klicka på TV och sedan på Digital TV-signalstyrka för att kontrollera TV-signalstyrka för digitala TV-kanaler.

 • Se till att koaxialkabeln är ordentligt ansluten till både den digitala TV-mottagaren och till den digitala TV-antennen. En del digitala TV-mottagare har mer än en kontakt så se till att kabeln är ansluten till TV-ingången.

 • Läs den information som följde med digitala TV-antenn för att se om den verkligen stöder digital-TV.

 • Om du har en signalförstärkare till den digitala TV-antennen ska du se till att kabeln mellan de två är ordentligt fastsatt och att signalförstärkaren är påslagen.

Varför kan jag inte få signal för en viss digital antenn-TV kanal?

Om du använder antenn och digital TV-mottagare för att ta emot digitala signaler och du ser ett meddelande att Windows Media Center inte kan finna en TV-signal får någon digital kabel TV-kanal ska du försöka följande:

 • Antennen kan vara så uppsatt eller placerad att den inte kan te emot starka jämna digitala signaler. Försök flytta på antennen för att får en bättre mottagning av TV-signaler och kontrollera sedan signalstyrkan i Windows Media Center.

  Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på inställningar, klicka på TV och sedan på Digital TV-signalstyrka för att kontrollera TV-signalstyrka för digitala TV-kanaler.

  Se dokumentationen som följde med antennen för att få mer information om hur man placerar antennen för att öka signalstyrkan.

 • I vissa fall kan en del trådlösa nätverk, mobiltelefoner, mikrovågor eller radiosignaler påverka digitala TV-signaler. Pröva att stänga av alla sådana enheter i ditt hem medan du tittar på pågående digital-TV för att se om de påverkar mottagningen av TV-signalen.

 • Om du märker att det blir långa avbrott i TV-signalen, kan det bero på att kanalen inte sänder under vissa tider på dygnet. Se TV-programlistorna om du vill ha mer information.

 • Om du bor i Europa och har en antenn som stödjer DVB-T (Digital Video Broadcast-Terrestrial)-kanaler, kan Windows Media Center-sökningen ha identifierat kanaler som du inte kan ta emot. Du kan ta bort sådana kanaler frånWindows Media Center Guide interface genom att göra så här:

  Rulla till AktiviteterStartskärmen, klicka på Inställningar, klicka på TV, klicka på Programguiden och klicka sedan på Redigera kanaler.

Varför kan jag inte få en stark signal för en viss digital antenn-TV kanal?

Om du ser ett meddelande om att Windows Media Center inte kan finna en TV-signal på en digital kabel TV-kanal, kan det bero på något av följande:

 • Du abonnerar kanske inte på den digitala kabelkanalen. Kontakta kabelföretaget för mer information om din tjänst. Om en kanel finns med i programguiden men inte i din kabeltjänst kan du ta bort den genom att göra så här:

  Rulla till AktiviteterStartskärmen, klicka på Inställningar, klicka på TV, klicka på Programguiden och klicka sedan på Redigera kanaler.

 • Om du har ett CableCARD-kort sitter det kanske inte i på korrekt vis. Ta ut och sätt i ditt CableCARD korrekt och försök ta emot TV igen. Windows Media Center kan kräva att du konfigurerar om ditt CableCARD-kort. Följ instruktionerna i guiden.

Obs!

 • Windows Media Center finna bara med i Windows Vista Home Premium och Windows Vista Ultimate.

 • En analog eller digital TV-mottagare krävs för att du ska kunna se och spela in TV i Windows Media Center. Du kan kanske installera ett TV-mottagarkort, om datorn inte redan har en sådan. Mer information om hur du skaffar en TV-mottagare finns i Få hjälp med TV-mottagarkortet eller kontakta din datortillverkare.