Felsöka skanningsproblem

Här är lösningarna på några vanliga problem som kan uppstå när du skannar dokument eller bilder med hjälp av Windows Faxa och skanna eller Windows Fotogalleri.

Visa alla

Jag lade till min skanner i datorn men det går inte att markera den när jag använder Windows Faxa och skanna eller Windows Fotogalleri.

Kontrollera att skannern eller flerfunktionsskrivaren med skanningsfunktion är korrekt ansluten till datorn och att enheten är påslagen. Om det inte fungerar, kan du behöva uppdatera drivrutinen så att skannern fungerar med den här versionen av Windows. Mer information finns i avsnittet Uppdatera drivrutiner för maskinvara som fungerar dåligt.

Om drivrutin saknas eller om du uppdaterat den och fortfarande inte kan välja skanner, bör du ta reda på om din skanner använder TWAIN-teknik. TWAIN är ett API (application programming interface ) son används för att importera bilder från skanner och digitalkameror till datorn. Windows Fotogalleri och Windows Faxa och skanna använder en annan teknik som kallas Windows Image Acquisition (WIA) API, och som inte fungerar med en TWAIN skanner. Om din skanner använder TWAIN technology, så kan du behöva der program som följde med den istället för Windows Faxa och skanna eller Windows Fotogalleri. Information om skannern använder TWAIN-teknik hittar du i den medföljande informationen eller genom att kontakta tillverkaren av skannern.

Jag försökte placera mer än en bild på skannern åt gången för att skanna dem till separata filer, men det fungerade inte.

Kontrollera att det är tillräckligt med utrymme mellan de olika bilderna innan du försöker skanna dem. Om du till exempel placerar flera foton på en skanner, ser du till att bilderna är åtskilda från varandra på alla sidor innan du försöker skanna dem på en gång till separata filer. Om det inte fungerar, kan du behöva skanna de olika bilderna separat.

En del skannrar saknar stöd för bildsegmentering, eller kapaciteten att förhandsgranska eller skanna flera bilder på en gång och sedan skapa separata filer för de olika bilderna. Kontakta skannerns tillverkare om du vill ha mer information.

När jag förhandsgranskar ett dokument som jag vill skanna, blir bilderna i dokumentet beskurna, eller så kan jag inte beskära dem.

Windows bevarar de senaste inställningarna som du använde när du skannade ett dokument eller en bild. Om du markerade kryssrutan Förhandsgranska eller skanna bilder som separata filer, beskär Windows Faxa och skanna bilderna automatiskt åt dig nästa gång du försöker skanna ett dokument eller en bild. Om du vill beskära bilderna manuellt, avmarkerar du kryssrutan Förhandsgranska eller skanna bilder som separata filer i dialogrutan Ny skanning och försöker på nytt.

Jag har konfigurerat Windows Faxa och skanna att automatiskt vidarebefordra skannade dokument, men Windows sände inte mina dokument vidare till den e-postadress eller nätverksmapp som jag angav.

Endast dokument som du skannar genom att trycka på en knapp på själva skannern kan vidarebefordras automatiskt. Om du skannar ett dokument med hjälp av ett program på datorn, kommer det skannade dokumentet inte att vidarebefordras automatiskt. Dessutom saknar en del skannrar stöd för automatiskt vidarebefordring av skannade filer i Windows Faxa och skanna. Kontakta skannerns tillverkare om du vill ta reda på om din skanner har stöd för den funktionen.

Du kan vidarebefordra ett skannat dokument eller en skannad bild till någon annan manuellt genom att använda Windows Faxa och skanna. Mer information finns i avsnittet Skicka ett skannat dokument via fax eller e-post.

Jag förhandsgranskade ett dokument eller en bild och justerade sedan skanningsinställningarna, men ser ingen skillnad i förhandsgranskningsfönstret.

En del skannrar uppdaterar inte förhandsgranskningsfönstret automatiskt när du ändrar inställningar, som till exempel när du justerar inställningarna för kontrast eller ljusstyrka. Om du vill visa ändringar som du har gjort, måste du förhandsgranska dokumentet igen. Mer information finns i Skanna ett dokument eller en fil och Skanna en bild.