Felsäkert läge är ett felsökningsalternativ för Windows där datorn startas med endast de mest grundläggande tjänsterna och funktionerna. Om ett befintligt symptom inte återkommer när du startar Windows i felsäkert läge kan du utgå från att standardinställningarna och -drivrutinerna inte orsakade problemen.

Visa alla

Min dator startades automatiskt i felsäkert läge och jag vet inte vad problemet är.

Om du inte nyligen installerat ny program- eller maskinvara kan du använda uteslutningsmetoden för att hitta felet. Försök starta alla program som du brukar använda, inklusive programmen i mappen Autostart, ett i taget. På så sätt kan du se om något av programmen orsakar problemet.

Jag har installerat ett nytt program och nu fungerar inte WindowsWindows.

Programmet kanske inte är kompatibelt med den här versionen av Windows. Försök använda Systemåterställning för att återställa systemet till den tidpunkt då det fungerade. Mer information finns i Vad är Systemåterställning?

Jag har installerat en ny enhet, ett nytt grafikkort eller annan maskinvara och nu fungerar inte Windows.

Enhetens drivrutin kanske inte är kompatibel med den här versionen av Windows. Om du vill veta hur du avinstallerar en drivrutin läser du avsnittet Felsöka problem med drivrutiner.

Om det inte hjälper att avinstallera drivrutinen eller återställa den till en tidigare version, prövar du med att avinstallera eller ta bort maskinvaruenheten. Starta sedan om datorn.

Det går inte att ansluta till Internet.

Försök starta om datorn i Felsäkert läge med nätverk, det enda felsäkra läget med nätverks- och Internetfunktioner. Om det inte går att ansluta med det här alternativet bör du försöka utesluta eventuella maskinvaruproblem genom att starta om datorn samt de eventuella nätverksenheter som används, till exempel ett modem or router. Mer information finns i Felsöka problem med nätverks- och Internetanslutningar.

Inget av dessa förslag fungerade. Vad kan jag göra mer?

Du kan använda Systemåterställning för att återställa systemfilerna till en tidpunkt innan du uppmärksammade problemet. Mer information finns i Vad är Systemåterställning?

Om problemet inte kunde lösas med hjälp av Systemåterställning försöker du köra Startreparation från Windows installations-CD. Mer information finns i Startreparation: vanliga frågor.