UAC (User Account Control) kan hjälpa till att förhindra otillåtna ändringar av datorn. Funktionen ber dig bekräfta alla åtgärder som kräver administratörsrättigheter, t.ex. installation av programvara och ändring av en inställning som påverkar andra användare.

Du bör inte inaktivera UAC (User Account Control). Om du måste inaktiverar funktionen bör du aktivera den igen så fort som möjligt.

  1. Öppna Användarkonton genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Användarkonton och Säkerhet för familjen (eller på Användarkonton om du är ansluten till en nätverksdomän), och sedan på Användarkonton.

  2. Klicka på Aktivera eller inaktivera användarkontokontroll. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. Markera kryssrutan Skydda datorn med hjälp av UAC (User Account Control) om du vill aktivera UAC, eller avmarkera den om du vill inaktivera UAC, och klicka sedan på OK.