När du inte ska använda datorn mer är det viktigt att du stänger av den på rätt sätt. Genom att stänga av datorn sparar du energi, du ser till att alla data sparas korrekt och du skyddar datorn. Men bäst av allt är att datorn startar snabbare nästa gång du använder den.

Använda strömbrytaren på Start-menyn

Du stänger av datorn genom att klicka på Start-knappen Start button och sedan på knappen Strömbrytare i det nedre högra hörnet av Start-menyn. Strömbrytaren ser normalt ut så här:
Bild på strömbrytaren när den kommer att försätta datorn i vila
Strömbrytaren (viloläge)

När du klickar på den här knappen försätts datorn i viloläge. Windows sparar automatiskt ditt arbete och bildskärmen och datorns fläktar stängs av. Ofta syns en blinkande eller en gul diod på datorns hölje, för att visa att datorn är försatt i viloläge. Hela processen tar bara några få sekunder.

Eftersom Windows sparar ditt arbete behöver du inte avsluta öppna program eller stänga filer innan du försätter datorn i viloläge. Nästa gång du sätter på datorn (och anger ditt lösenord om det behövs) visas skärmen på precis samma sätt som när du stängde av datorn.

Tryck på strömbrytaren på datorns hölje när du vill återställa datorn från viloläge. Eftersom du inte behöver vänta på att Windows ska starta tar det bara några sekunder innan datorn startas och du kan fortsätta ditt arbete.

Obs!

 • När datorn befinner sig i viloläge använder den en liten mängd ström för att spara ditt arbete i minnet. Men du behöver inte oroa dig för att batteriet ska ta slut om du använder en bärbar dator. Om datorn har befunnit sig i viloläge i flera timmar, eller om batteriet börjar ta slut, sparas ditt arbete på hårddisken och datorn stängs sedan av så att ingen ström förbrukas.

Därför kan strömbrytaren se annorlunda ut

Utseendet på strömbrytaren på Start-menyn kan variera. I vissa fall ser knappen ut så här:

Bild på strömbrytaren när den kommer att stänga av datorn
Strömbrytaren (avsluta)

När du klickar på knappen i det här läget stängs datorn av. Till skillnad från när datorn försätts i viloläge stängs både öppna program och Windows av, tillsammans med bildskärmen och datorn. Eftersom ditt pågående arbete inte sparas när datorn stängs av måste du spara alla filer innan du stänger av datorn.

Strömbrytaren stänger av datorn i följande fall:

 • När funktionen för viloläge inte stöds av datorns maskinvara.

 • När du eller en datoradministratör har angett att strömbrytaren alltid ska stänga av datorn. (Du kan ändra inställningen genom att följa instruktionerna nedan.)

  Ändra inställningarna för strömbrytaren

  1. Öppna Energialternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Energialternativ.

  2. Klicka på Ändra schemainställningar under det aktuella energischemat.

  3. Klicka på Ändra avancerade inställningar i dialogrutan Redigera schemainställningar.

  4. Klicka på plustecknet (+) bredvid Strömbrytare och lock i dialogrutan Energialternativ och expandera listan.

  5. Klicka på plustecknet (+) bredvid Startmenyns strömbrytare och expandera listan.

  6. När du arbetar med en stationär dator klickar du på en inställning för strömbrytaren i listan Inställning.
   – eller –
   När du arbetar med en bärbar dator klickar du på inställningar för strömbrytaren i listorna På batteri och Nätansluten.

  7. Klicka på OK.

   Om datorn är ansluten till en nätverksdomän är det möjligt att nätverksadministratörens inställningar (Grupprincip-inställningar) hindrar dig från att utföra stegen ovan.

Strömbrytaren kan anta ytterligare ett utseende. Om du har angett att datorn automatiskt ska ta emot uppdateringar, och uppdateringarna är klara att installeras, visas knappen med en sköld:

Bild på strömbrytaren när den kommer att installera uppdateringar och sedan stänga av datorn
Strömbrytaren (installera uppdateringar och avsluta)

När strömbrytaren har detta utseende och du klickar på den, installeras uppdateringarna i Windows och datorn stängs inte av förrän installationen har slutförts.

Obs!

 • Det tar längre tid att starta datorn när den har stängts av än att starta den från viloläge. Ofta tar det 30 sekunder eller mer att starta en dator, men exakt hur lång tid det tar beror på datorns prestanda.

När bör du stänga av datorn?

Även om det går snabbare att försätta datorn i viloläge och sedan starta den igen, än vad det gör att stänga av datorn helt, finns det tillfällen då du ändå bör stänga av datorn helt. Till exempel när du:

 • Lägger till eller uppgraderar datorns maskinvara, t.ex. genom att installera ett minne, en diskenhet, ett ljudkort eller ett grafikkort. Stäng av datorn och koppla från strömkällan innan du utför uppgraderingen.

 • Lägger till en skrivare, bildskärm, extern enhet eller någon annan maskinvaruenhet som inte ansluts till datorn via en USB- (Universal Serial Bus) eller IEEE 1394-port. Stäng av datorn innan du ansluter enheten.

Du stänger av datorn genom att klicka på pilen bredvid Lås-knappen och välja Avsluta.

Bild på låsknappen med meny
Klicka på pilen bredvid Lås-knappen om du vill komma åt avstängningsalternativet

Obs!

 • När du lägger till maskinvara som använder en USB-kabel behöver du inte stänga av datorn. De flesta nya enheter använder en USB-kabel. Så här ser en USB-kabel ut:

  Bild på en USB-kabel
  USB-kabel

Användare av bärbara datorer: Stäng locket

Om du använder en bärbar dator finns det ett ännu enklare sätt att stänga av datorn: Stäng locket. Du kan välja om du vill att datorn ska försättas i viloläge, stängas av eller försättas i något annat energisparläge. Se Ändra vad som händer när du stänger locket på den bärbara datorn.

Om du vill kan du stänga av den bärbara datorn genom att trycka på strömbrytaren på höljet. Mer information finns i Ändra strömbrytarens funktion på en bärbar dator.