Skriva och visa accenttecken och diakritiska tecken

Windows har stöd för många olika tangentbordslayouter och inmatningsspråk, inklusive språk med accenttecken och diakritiska tecken, som tilde (~) och omljud (¨). Det finns tre sätt att skriva accenttecken och diakritiska tecken på:

  • Använda ett inmatningsspråk Kontrollera att det inmatningsspråk som du markerar har stöd för de tecken som du vill använda och att du använder rätt teckensnitt. Du kan behöva lägga till inmatningsspråket. Mer information finns i avsnittet Lägg till inmatningsspråk. När du har lagt till inmatningsspråket byter du till det. Mer information finns i avsnittet Ändra inmatningsspråk.

  • Använda Teckenuppsättning. Teckenuppsättning är en funktion i Windows som tillåter dig att använda tecken som inte finns på tangentbordet. Mer information finns i Infoga ett specialtecken i ett dokument (ASCII-koder).

  • Använda ALT + det numeriska tangentbordet för att infoga ett teckens teckentabellsvärde. En teckentabell är en uppsättning tecken som alla har tilldelade nummer. Alla inmatningsspråk har sina egna teckentabeller. Du kan infoga ett tecken genom att trycka på ALT-tangenten och tecknets nummer. Windows-teckentabeller används oftast för program med grafiska användargränssnitt, medan OEM-teckentabeller (Original Equipment Manufacturer) används för kommandoradsprogram. Är ditt aktuella inmatningsspråk engelska, (Windows-teckentabell 1252: Windows Latin-1) och du trycker på ALT och sedan skriver 0163 på det numeriska tangentbordet, infogar du tecknet £, symbolen som representerar det brittiska pundet (motsvarande OEM-teckentabellsvärde är U+00A3). Är ditt aktuella inmatningsspråk ryska (Windows-teckentabell 1251: Windows Kyrillisk), ger samma tangentsekvens den kyrilliska versalen JE (motsvarande OEM-teckentabellsvärde är U+0408).