Använda flera bildskärmar

När du ansluter den bärbara datorn till en väggmonterad plasmaskärm i ett konferensrum eller till bildskärmen som du använder med den stationära datorn, kan du förbättra bildfunktionerna med ytterligare bildskärmar.

När du ansluter ytterligare en bildskärm identifieras den automatiskt i Windows och de bästa grafikinställningarna för bildskärmen används. Du behöver inte längre använda Kontrollpanelen varje gång som du vill använda en ny bildskärmsinställning.

När du kopplar från den extra bildskärmen återställs de ursprungliga bildskärmsinställningarna för den primära bildskärmen. Dessutom flyttas alla öppna fil- och programfönster över till den primära bildskärmen. Nästa gång du ansluter samma bildskärm används automatiskt de bildskärmsinställningar som du använde när bildskärmen senast var ansluten.

Ändra bildskärmsinställningarna.

Öppna Bildskärmsinställningar på Kontrollpanelen om du vill välja andra inställningar för bildskärmen.

Öppna Bildskärmsinställningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning, Anpassning och Bildskärmsinställningar.

Välj hur ytterligare bildskärmar visas

När du har anslutit ytterligare en bildskärm använder du dialogrutan En ny bildskärm upptäcktes för att visa hur du vill att skrivbordet ska visas på bildskärmen.

Du kan välja att spegla eller visa en dubblett av skrivbordet på alla bildskärmar. Speglad visning av skrivbordet, standardalternativet, är användbart om du tänker använda den bärbara datorn för att ge en presentation med en projektor eller på en fast skärm i ett konferensrum, t.ex. en väggmonterad plasmaskärm eller monitor av TV-typ.

Exempel på en speglad visning av skrivbordet på två bildskärmar
Speglad visning av skrivbordet

När du vill göra skrivbordsområdet större kan du utöka skrivbordet över flera bildskärmar så att du kan flytta programfönster fram och tillbaka mellan de olika bildskärmarna. Du kan t.ex. göra anteckningar med Microsoft Office OneNote på den bärbara datorn samtidigt som du presenterar information för kollegor på en extern bildskärm som alla kan se.

Exempel på ett utökat skrivbord på två bildskärmar
Utökad visning av skrivbordet

Du kan även välja att bara visa skrivbordet på den externa bildskärmen. Det här alternativet är användbart när du spelar upp en DVD på en bärbar dator som stöder videouppspelning i helskärmsläge på en skärm. Du kan även spara på batteriet genom att stänga av bildskärmen på den bärbara datorn och bara använda den externa bildskärmen.

Exempel på skrivbord som bara visas på en extern bildskärm
Endast extern visning av skrivbordet

Obs!

  • I Windows kan endast en bildskärm ytterligare identifieras automatiskt. Om du ansluter två eller flera bildskärmar till den bärbara datorn måste du manuellt ange primär bildskärm, ordna skrivbordet och ange inställningar för bildskärmarna, t.ex. skärmupplösning och färgdjup. Nästa gång du ansluter någon av bildskärmarna identifieras den primära bildskärmen automatiskt i Windows och de inställningar som du tidigare angett för varje ytterligare bildskärm används igen.

Så här hanteras flera bildskärmar i Windows

I Windows kontrolleras det regelbundet om ytterligare bildskärmar har anslutits. Om ytterligare bildskärmar identifieras när du ansluter till en extern skärm eller dockar den bärbara datorn till skrivbordet, visas dialogrutan En ny bildskärm upptäcktes. Dessutom samlas grundläggande information om de extra bildskärmarnas bildfunktioner in, inklusive information om skärmstorlek, skärmupplösning och färgdjup.

När information om den primära bildskärmen och ytterligare bildskärmar samlats in används de grafikinställningar som passar varje bildskärm bäst.

De flesta bildskärmstyper kan identifieras. Om det inte går att identifiera en viss bildskärm kan du öppna dialogrutan En ny bildskärm upptäcktes manuellt på ett av följande sätt:

  • Öppna Windows Mobilitetscenter genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Bärbar dator, och klicka sedan på Windows Mobilitetscenter..

    Klicka på Anslut bildskärm i rutan Extern bildskärm.

  • Använda rätt kortkommando på den bärbara datorn. Vilket kortkommando som används för att aktivera externa bildskärmar varierar mellan olika tillverkare av bärbara datorer. Mer information finns i dokumentationen som medföljde den bärbara datorn eller på tillverkarens webbplats.